หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดอบรมให้ความรู้ โครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: pr_400 ที่ 15 ก.ย. 20, 11:40 น

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดอบรมให้ความรู้ โครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ


กระทู้: สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดอบรมให้ความรู้ โครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ
เริ่มกระทู้โดย: pr_400 ที่ 15 ก.ย. 20, 11:40 น
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดอบรมให้ความรู้
โครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)

(https://www.234.in.th/images/2020/09/15/capsmartfarm800.jpg)

นายอดิศักดิ์ ยางธิสาร เจ้าของโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ภายใต้โครงการเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์ม จัดฝึกอบรมให้ความรู้ใน โครงการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรที่มีรายได้น้อย ได้ยกระดับการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีด้าน IOT มาเป็นตัวช่วยในการทำเกษตรอัจฉริยะแบบยั่งยืน โดยคณะกรรมการโครงการได้คัดเลือกจังหวัดเพื่อเป็นต้นแบบประกอบด้วย จังหวัดนครพนม บึงกาฬ และสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ปลัดอาวุโสอำเภอวานรนิวาส นายประจญ จันทะโพธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอวานรนิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด และมีส่วนราชการ อาทิ เกษตรอำเภอวานรนิวาส, พัฒนาชุมชนวานรนิวาส, เกษตรตำบลศรีวิชัย และเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 200 คน จัดขึ้น ณ บ้านขัวสูง ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้