หน้า : พิมพ์หน้านี้ - คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณี เพลิงไหม้ 17 หลังคาเรือนในซอยตากสิน23

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: easyinsurez ที่ 20 ส.ค. 20, 15:35 น

คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณี เพลิงไหม้ 17 หลังคาเรือนในซอยตากสิน23


กระทู้: คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณี เพลิงไหม้ 17 หลังคาเรือนในซอยตากสิน23
เริ่มกระทู้โดย: easyinsurez ที่ 20 ส.ค. 20, 15:35 น
คปภ. เร่งช่วยเหลือด้านประกันภัยกรณี เพลิงไหม้ 17 หลังคาเรือน ในซอยตากสิน 23 เร่งบูรณาการประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนเยียวยาความเสียหายอย่างเป็นธรรม

(https://www.srikrungbroker.co.th/newsk/uploads/Content/f4elkgdl.jpg)

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยประชาชนภายในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 ถนนพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้มีบ้านพักอาศัยของประชาชนถูกไฟไหม้ 81 หลังคาเรือน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยเบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ บูรณาการร่วมกับ สำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ เร่งช่วยเหลือ และสำรวจความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้มีการลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับประชาชนที่บ้านพักอาศัยถูกเพลิงไหม้ดังกล่าวแล้ว รวมทั้งติดตามและตรวจสอบข้อมูลด้วยว่าบ้านพักอาศัยที่ถูกเพลิงไหม้ทั้ง 81 หลังคาเรือน มีการทำประกันอัคคีภัยหรือประกันประเภทอื่นๆ ไว้หรือไม่ เพื่อใช้ระบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ที่ได้ตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัยเบื้องต้น พบว่า มีการรับประกันภัย ดังนี้ 1. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับประกันภัยทรัพย์สินบ้านเลขที่ 1137/1-3 , 1137/46-50 , 1137/64-76 ซอยตากสิน 23 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เลขที่ 001-MB-2019-0074325 (IAR) โดยมีนายพจน์

ตระกูลวรานนท์ เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครอง วันที่ 1 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จำนวนเงินเอาประกันภัย 4,600,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)  

บ้านเลขที่ 1137/7-19 , 1137/41-45 , 1137/55-58 ซอยตากสิน 23 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  ตามกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เลขที่ 001-MB-2019-0074326 (IAR) โดยมีนายพรชัย ตระกูลวรานนท์ เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครอง วันที่ 1 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จำนวนเงินเอาประกันภัย 4,850,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)  

บ้านเลขที่ 1137/4-6 , 1137/20-34 , 1137/51-57 ซอยตากสิน 23 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน เลขที่ 001-MB-2019-0074327 (IAR) โดยมีนายสุรชัย ตระกูลวรานนท์ เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครองวันที่ 1 ธันวาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จำนวนเงินเอาประกันภัย 4,850,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)


2. บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับประกันภัยทรัพย์สิน บ้านเลขที่ 1137/28 ซอยตากสิน 23 ถนนตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรม์ประกันภัยบ้านมิตรแท้ เลขที่ อฬ-HHS-6365691

โดยมี นางวาสนา  อุตภิระ เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์เริ่มต้นความคุ้มครองวันที่ 30 มีนาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2564 จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก)  รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์และทรัพย์สินภายในอาคาร
 

3. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) รับประกันภัยทรัพย์สิน บ้านเลขที่ 237 ซอยสมเด็จ พระเจ้าตากสิน 23 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามกรมธรรม์ประกันภัยพิทักษ์รักษ์บ้าน เลขที่ 001-20-5HHI-002119 โดยมี นางสาวนันทนา นิลเทศ เป็นผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์เริ่มต้นคุ้มครองวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000 บาท ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย คือ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) และทรัพย์สินภายในอาคาร
 

 ติดตามต่อได้ที่
www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/88440 (http://www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/88440)


"สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นนี้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานที่ จึงควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อช่วยบริหารความเสี่ยงภัย และฝากเตือนประชาชนให้มั่นตรวจสอบสายไฟฟ้าภายในอาคาร บ้านพักอาศัย หากพบว่ามีการชำรุดควรเปลี่ยนใหม่เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และควรทำประกันอัคคีภัยและประกันภัยอื่นๆ เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงและเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : www.oic.or.th/th/consumer/news/releases/88440
#724ประกันออนไลน์ครบทุกประกัน #ซื้อได้7วัน24ชั่วโมง
https://share.724.co.th/www/a/l8Dkicqo/AM00122003 (https://share.724.co.th/www/a/l8Dkicqo/AM00122003)