หน้า : พิมพ์หน้านี้ - มูลนิธิพุทธรักษาชวนบริจาคซื้อหน้ากากผ้ารับเปิดเทอม เพื่อโครงการ Mask to School

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: prmasscom1 ที่ 24 มิ.ย. 20, 09:53 น

มูลนิธิพุทธรักษาชวนบริจาคซื้อหน้ากากผ้ารับเปิดเทอม เพื่อโครงการ Mask to School


กระทู้: มูลนิธิพุทธรักษาชวนบริจาคซื้อหน้ากากผ้ารับเปิดเทอม เพื่อโครงการ Mask to School
เริ่มกระทู้โดย: prmasscom1 ที่ 24 มิ.ย. 20, 09:53 น
มูลนิธิพุทธรักษา จัดโครงการ Mask to School ชวนร่วมบริจาคระดมทุนซื้อหน้ากากผ้าต้อนรับเปิดเทอมใหม่ใน ‘ชีวิตปกติวิถีใหม่’ หรือ ‘New Normal’ ให้น้องๆ นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ไม่สามารถซื้อหน้ากากผ้าที่มีคุณภาพไว้ใช้เองได้  เงินบริจาคนี้จะนำไปซื้อหน้ากากผ้ามอบให้นักเรียนคนละ 2 ชิ้น จำนวน 3,300 คน ใน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) จ.อ่างทอง โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม จ.อ่างทอง โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ ‎(วัดโบสถ์วรดิตถ์อุปถัมภ์) จ.อ่างทอง โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา จ.ราชบุรี และ โรงเรียนวัดท่ากุ่ม จ.สุพรรณบุรี
เชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจด้วยการบริจาคได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทาง
เทใจ >>https://bit.ly/taejai_masktoschool
xCash และ TrueMoney Wallet  ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจมูลนิธิพุทธรักษา
https://www.facebook.com/buddharaksafoundation/
#MaskToSchool #มูลนิธิพุทธรักษา #BuddharaksaFoundation


###
เกี่ยวกับมูลนิธิพุทธรักษา
มูลนิธิพุทธรักษาก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2545 ด้วยเจตนารมณ์ของคุณธนินท์และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ โดยมูลนิธิมีความมุ่งมั่นในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเด็กและเยาวชนผ่านการมอบโอกาสทางการศึกษาที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งบ่มเพาะความมีเมตตาโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น ทั้งนี้มูลนิธิพุทธรักษาได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธรณกุศลในปีพ.ศ. 2552 และได้ขยายการช่วยเหลือไปทั่วประเทศด้วยการสนับสนุนของผู้ก่อตั้งและบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด อีกทั้งมูลนิธิยังมอบทุนการศึกษาและให้การดูแลเด็กนักเรียนจำนวน 6,000 คน ให้ได้รับการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดี และยังตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กปฐมวัยรวมถึงการฝึกวิชาชีพให้กับเด็กที่ขาดโอกาส นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังได้ริเริ่มโครงการ Art4Worth ด้วยการจัดการเรียนการสอนศิลปะโดยศิลปินจิตอาสาให้แก่เด็ก ๆ ในชุมชนต่าง ๆ อีกด้วย
มูลนิธิพุทธรักษาเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 691 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ของประกาศกระทรวงการคลัง ผู้บริจาคสามารถนำหลักฐานการบริจาคไปหักลดหย่อนตามประกาศกรมสรรพากร