หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เฮอร์บาไลฟ์ เปิดตัว 6 โครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ ในเอเชียแปซิฟิก

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 6 พ.ย. 19, 11:04 น

เฮอร์บาไลฟ์ เปิดตัว 6 โครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ ในเอเชียแปซิฟิก


กระทู้: เฮอร์บาไลฟ์ เปิดตัว 6 โครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ ในเอเชียแปซิฟิก
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 6 พ.ย. 19, 11:04 น
เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ฟาวเดชั่น เปิดตัว 6 โครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ ในเอเชียแปซิฟิก มุ่งสนับสนุนโภชนาการสำหรับเด็กๆ ที่ขาดแคลน


          เพื่อสานต่อพันธกิจการพัฒนาชุมชนทั่วโลก เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ฟาวเดชั่น (Herbalife Nutrition Foundation: HNF) ได้ประกาศเปิดตัวโครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น 29 โครงการใหม่ใน 20 ประเทศทั่วโลก โดยในจำนวนนี้มี 6 โครงการที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


          HNF บริจาคเงิน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับพันธมิตรรายใหม่ 29 ราย โดยเงินบริจาคกว่า 460,000 ดอลลาร์สหรัฐจากทั้งหมดได้มอบให้แก่พันธมิตร 6 รายในเอเชียแปซิฟิก ทางมูลนิธิตั้งเป้าว่าจะบริจาคเงินรวมกว่า 4.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โครงการต่างๆ ทั่วโลกก่อนสิ้นปี 2562 โดยเงินบริจาคเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆ กว่า 100,000 คนทั่วโลกได้รับโภชนาการที่ดีและความรู้เกี่ยวกับโภชนาการอย่างเหมาะสมในแต่ละวัน ซึ่งครอบคลุมถึงเด็กกว่า 21,000 คนในเอเชียแปซิฟิก


          สตีเฟน คอนจี รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น และสมาชิกกรรมการบริหารเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ฟาวเดชั่น กล่าวว่า "เรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือ ด้วยการขยายพันธกิจของเราในการปลูกฝังพฤติกรรมการกินที่ดีให้แก่เด็กๆ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในอนาคต"


          เงินบริจาคจาก HNF นอกจากจะนำไปจัดหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพแล้ว ยังนำไปใช้ปรับปรุงสถานที่และโรงครัว จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ จัดหาที่พักพิงให้แก่เด็กในความอุปถัมภ์ สร้างระบบน้ำดื่มสะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำและอาหาร รวมถึงให้ความรู้ด้านการค้าขายแก่วัยรุ่นและคนในครอบครัว เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้


          การสนับสนุนพันธมิตรรายใหม่ 29 ราย ส่งผลให้โครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ รวมแล้วเกือบ 170 แห่งทั่วโลก โดยมี 38 แห่งที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิก


          โครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ริเริ่มขึ้นในปี 2548 โดยพันธกิจแรกเริ่มคือการส่งมอบโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กๆ ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วโลก ผ่านทางศูนย์กิจกรรมหลังเลิกเรียนและองค์กรไม่แสวงผลกำไรต่างๆ โครงการนี้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และปัจจุบันได้มอบเงินทุนช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ทั้งโรงพยาบาล โรงเรียน และสถานศึกษารูปแบบอื่นๆ นอกจากจะได้รับเงินสนับสนุนเบื้องต้นจาก HNF แล้ว องค์กรเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินและอาสาสมัครแรงงานจากสมาชิกอิสระและพนักงานของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นด้วยเช่นกัน


          สำหรับรายชื่อสถานที่จัดโครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ฟาวเดชั่น สามารถดูได้ที่ http://herbalifenutritionfoundation.org


          เกี่ยวกับ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ฟาวเดชั่น

          เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ฟาวเดชั่น (HNF) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรตามกฎหมายมาตรา 501(c)(3) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอุทิศตนให้กับการส่งมอบโภชนาการที่ดีและความรู้ด้านโภชนาการให้แก่เด็กๆ ทั่วโลก ทางมูลนิธิให้การสนับสนุนพันธมิตรของโครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น กว่า 140 รายทั่วโลกที่ช่วยส่งมอบโภชนาการที่ดีให้แก่เด็กๆ พร้อมกับสร้างความมั่นใจว่าเด็กๆ จะได้รับโภชนาการที่ดีเพื่ออนาคตที่สดใสกว่าเดิม นอกจากนี้ HNF และเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ยังให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ และให้การสนับสนุนองค์กรต่างๆ ที่เน้นสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน เช่น สมาคมโรคมะเร็งแห่งอเมริกา และสภากาชาดอเมริกา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HNF และร่วมช่วยเหลือเด็กๆ ในโครงการได้ที่ www.herbalifenutritionfoundation.org