หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สัมปทาน ดิวตี้ฟรีดอนเมือง คาดมีเอกชนสนใจ 5 ราย CPN อาจหมดสิทธิ์เข้าร่วม ขาดคุณสม

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: apachezx ที่ 20 ต.ค. 19, 20:20 น

สัมปทาน ดิวตี้ฟรีดอนเมือง คาดมีเอกชนสนใจ 5 ราย CPN อาจหมดสิทธิ์เข้าร่วม ขาดคุณสม


กระทู้: สัมปทาน ดิวตี้ฟรีดอนเมือง คาดมีเอกชนสนใจ 5 ราย CPN อาจหมดสิทธิ์เข้าร่วม ขาดคุณสม
เริ่มกระทู้โดย: apachezx ที่ 20 ต.ค. 19, 20:20 น
ทอท. เปิดประมูลสัมปทาน “ดิวตี้ฟรีดอนเมือง” รอบใหม่ อายุสัญญา 10 ปี 6 เดือน กำหนดยื่นซอง 11 ธ.ค. นี้ คาดมีผู้ท้าชิง 5 ราย ใกล้เคียงกับสุวรรณภูมิ แต่อาจจะไม่มี เซ็นทรัลพัฒนา เพราะขาดคุณสมบัติ ทีนี้ต้องมาดูกันเลยว่า เซ็นทรัลเองจะมาไม้ไหนอีกที่จะเข้าร่วมประมูลสัมปทานดิวตี้ฟรี หรือจะเล่นเวทมนตร์ฉบับนายทุน เปิดห้างใหญ่เทียบสนามบินอีก เพราะเป็นทุนใหญ่คับประเทศอยู่แล้วจะกลัวใคร

 โดย ทอท. จะเปิดให้ผู้สนใจซื้อเอกสารการยื่นข้อเสนอ (TOR) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม-วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ก่อนจะเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะต้องนำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 และวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.

(https://www.thebangkokinsight.com/wp-content/uploads/2019/10/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-700x478.jpg)

ห้ามมีคดีฟ้องร้อง

สำหรับผู้มีสิทธิ์ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือนิติบุคลหลายรายรวมกลุ่มกัน โดยมีผู้รับผิดชอบหลัก (Lead Firm) เป็นนิติบุคคลไทย ส่วนทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทถ้วน

ขณะเดียวผู้ยื่นข้อเสนอหรือสมาชิกในกลุ่มต้องไม่เป็นผู้ถูก ทอท. บอกเลิกสัญญา หรือมีหนี้สินค้างชำระ หรือไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ชำระหนี้และยังคงค้างชำระหนี้ดังกล่าวอยู่ในวันยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน “หรือต้องไม่เป็นผู้ที่มีข้อพิพาทในประเด็นของสัญญาหรือข้อกฎหมายกับ ทอท. ที่ถึงขั้นฟ้องร้องในกระบวนการศาลหรืออนุญาโตตุลากร ในขณะที่ยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน”

นอกจากนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านหนึ่งดังต่อไปนี้

3.1 มีประสบการณ์ในการบริหารห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าในประเทศไทย ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน หรือ

3.2 มีประสบการณ์ในการบริหารดิวตี้ฟรีในประเทศไทย หรือต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

(https://www.thebangkokinsight.com/wp-content/uploads/2018/12/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-700x467.jpg)

ทั้งนี้ ทอท. จะพิจารณาคุณสมบัติดังกล่าว จากเอกสารรับรองประสบการณ์และผลงานของนิติบุคคลหรือกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุน โดยผลงานของผู้ที่เข้าร่วมในกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุนสามารถนำมาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุนได้ ยกเว้นประสบการณ์และผลงานของบุคคลธรรมไม่สามารถนำมาเป็นประสบการณ์และผลงานในการพิจารณาคัดเลือกได้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานไม่สามารถรับรองผลงานหรือประสบการณ์ของตัวเองได้

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย หรือหากเป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ก็ต้องมีหนังสือแสดงการสละสิทธิ์และความคุ้มกันดังกล่าว นอกจากนี้ “ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นรายเดียวกับผู้ซื้อทีโออาร์” หรือในกรณีที่มีการยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้าหรือกินการร่วมลงทุน ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานนั้นต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกในกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุนดังกล่าว และต้องแจ้งให้ ทอท. ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนวันยื่นข้อเสนอไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

(https://www.thebangkokinsight.com/wp-content/uploads/2019/09/S__20979860-456-700x467.jpg)

“CPN” หมดสิทธิ์

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ เปิดเผยว่า ทอท. ประเมินว่าผู้เข้าประมูลดิวตี้ฟรีสนามบินดอนเมือง น่าจะมีจำนวนใกล้เคียงกับการประมูลดิวตี้ฟรีในสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อต้นปี 2562 ที่มีเอกชนสนใจจำนวน 5 ราย

เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า จากกรณีที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN มีข้อพิพาทกับ ทอท. เรื่องโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ และอยู่ระหว่างการฟ้องร้องในชั้นศาล จะส่งผลกระทบต่อ CPN ในการประมูลดิวตี้ฟรีในสนามบินดอนเมืองหรือไม่

นายนิตินัยกล่าวว่า ในกรณีนี้ CPN จะไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้ เพราะไม่เข้าตามเกณฑ์มาตรฐานของ ทอท. เนื่องจาก TOR กำหนดว่าผู้เข้าประมูลต้องไม่เป็นผู้ที่มีข้อพิพาทในประเด็นของสัญญาหรือข้อกฎหมายกับ ทอท. ที่ถึงขั้นฟ้องร้องในกระบวนการศาลหรืออนุญาโตตุลากร ในขณะที่ยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ยืนยันว่า ทอท. ไม่ได้เป็นการสกัดกั้น CPN เพราะ ทอท. ใช้เกณฑ์ดังกล่าวมานานแล้วและคู่ค้าอื่นๆ ก็ต้องใช้มาตรฐานนี้เช่นเดียวกัน โดยประเด็นดังกล่าวอยู่ในข้อบังคับการให้สิทธิ์ประกอบกิจการพาณิชย์ของ ทอท. ที่เขียนไว้ตั้งแต่ 10 กว่าปีก่อน

เมื่อสอบถามต่อว่า ถ้าหากเครือเซ็นทรัลจะส่งบริษัทอื่นๆ ในเครือ เช่น บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด เข้าร่วมประมูลดิวตี้ฟรีในสนามบินดอนเมืองได้หรือไม่ นายนิตินัยกล่าวว่า ถ้าการยื่นข้อเสนอเป็นไปตามเกณฑ์และผ่านคุณสมบัติ ก็สามารดำเนินการได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อต้นปี 2562 ทอท. ได้เปิดประมูลดิวตี้ฟรีในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผู้ซื้อทีโออาร์ 5 ราย รวมถึงบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด, เปิดประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีผู้ซื้อทีโออาร์ 4 ราย รวมถึง CPN และเปิดประมูลดิวตี้ฟรีในสนามบินภูมิภาคซึ่งมีผู้ซื้อทีโออาร์จำนวน 5 ราย รวมถึงบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด

อย่างไรก็ตาม เครือเซ็นทรัลไม่ได้ยื่นข้อเสนอในการประมูลดิวตี้สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูมิภาค เพียงแต่ส่งเจ้าหน้าที่มาสังเกตการณ์ในวันยื่นซองเท่านั้น ส่วน CPN ได้ยื่นข้อเสนอในการประมูลพื้นที่เชิงพาณิชย์ในสนามบินสุวรรณภูมิ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก

รอบนี้ต้องคอยตามกันให้ดีว่าแต่ละรายจะให้ผลประโยชน์กับ ทอท. กันแค่ไหน เพราะ ผลประโยชน์ที่ ทอท.เองจะได้รับ ก็คือผลประโยขน์ของชาติเหมือนกัน 

ขอบคุณ Bangkok Insight
https://www.thebangkokinsight.com/224532/