หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เคล็ดลับการทำงานสู่ความเป็นมืออาชีพ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: isarasriroj ที่ 4 มิ.ย. 19, 17:39 น

เคล็ดลับการทำงานสู่ความเป็นมืออาชีพ


กระทู้: เคล็ดลับการทำงานสู่ความเป็นมืออาชีพ
เริ่มกระทู้โดย: isarasriroj ที่ 4 มิ.ย. 19, 17:39 น
เคล็ดลับการทำงานสู่ความเป็นมืออาชีพ
Written by: Sasicha Isarasriroj – Start Thailand

   
        ในโลกแห่งการทำงาน ทุกคนล้วนต้องเจอกับอุปสรรคที่จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถในการก้าวพ้นปัญหาแต่ล่ะเรื่องไปสู่การคลี่คลายปัญหาให้ผ่านพ้นไป ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การมีสติ พิจารณาสิ่งที่ต้องแก้ไขด้วยใจที่มุ่งมั่น เมื่อก้าวผ่านเรื่องหนึ่งได้แล้ว เรื่องต่อๆ ไปก็จะง่ายขึ้น สามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาได้อย่างช่ำชอง
   
         สถานที่ทำงานจึงเป็นเสมือนเวทีการต่อสู้ให้บรรลุถึงเป้าหมาย ความสำเร็จ แต่การจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้ ทุกคนต้องฝึกฝน และเรียนรู้วิธีการทำงานที่หล่อหลอมให้เราเป็นคนเก่ง มีความสามารถรอบด้าน ซึ่งมีเคล็ดลับการทำงานสู่ความเป็นมืออาชีพ ดังนี้

        1. มองปัญหาเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก คนที่ทำงานเก่งมักจะมีไหวพริบ ปฏิภาณรวดเร็ว ฉับไว ในการแก้ไขปัญหา และมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เมื่อเจออุปสรรคให้คิดว่าเป็นโจทย์ที่ต้องแก้ไข เมื่อเจอปัญหาในที่ทำงาน สิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาคือ การมองปัญหาเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็ก คือ เป็นเรื่องที่สามารถแก้ไข คลี่คลายได้ ไม่ว่าจะยากสักแค่ไหน ก็จะก้าวผ่านมันไปให้ได้ ด้วยสมอง สองมือ พร้อมปฏิบัติ

        2. บริหารจัดการเวลาได้ดี คนที่เป็นมืออาชีพจะต้องมีคุณสมบัติในการบริหารจัดการเวลาในการทำงานที่ดี โดยการวางแผน กำหนดเป้าหมาย ลำดับความสำคัญของงานก่อน-หลัง สิ่งไหนควรทำอันดับแรก และสิ่งไหนควรทำในลำดับรองลงมา พร้อมทั้งลงมือทำด้วยความตั้งใจ ไม่วอกแวก เมื่อทุกอย่างดำเนินไปตามทิศทางที่ควรจะเป็นความสำเร็จก็จะตามมาเป็นผลงานแห่งความประทับใจ

       3. พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การที่เราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะการมาทำงานด้วยการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จะเป็นเสมือนแรงผลักดันให้เราก้าวพ้นขีดจำกัดของตัวเองอยู่ทุกเมื่อ อีกทั้งให้การทำงานเต็มไปด้วยความสนุก ท้าทาย อดทนในการฝึกฝนทักษะ หล่อหลอมให้กลายเป็นคนเก่ง เป็นที่ยอมรับ น้อมรับฟังความคิดเห็นที่อาจแตกต่างกับความคิดของตนอย่างใจกว้าง และถ้าหากทำงานเกิดข้อผิดพลาด ก็ให้เอาเสียงวิจารณ์มาเป็นตัวแก้ไขปัญหา และไม่พลาดอีกเป็นครั้งที่สองในเรื่องเดิม ก็จะทำให้เราพัฒนาตัวเองในระดับสูงยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

       4. เป็นผู้ฟังที่ดี การใส่ใจต่อการฟังย่อมทำให้คู่สนทนารู้สึกเป็นคนพิเศษ ซึ่งการติดต่อสื่อสารเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานเป็นทีม ที่ไม่ควรแปลความหมายคลาดเคลื่อน ให้เรารู้จักฟังเข้าใจสิ่งที่ผู้พูด หรือหัวหน้า สั่งงาน และสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายในสิ่งที่ได้รับฟัง ได้ตรงจุด และมีสมาธิ การสื่อสารสองทางทั้งผู้พูด และผู้ฟังจึงจะเกิดประสิทธิภาพเมื่อได้รับมอบหมายงาน หรือการแชร์เรื่องราวการทำงานให้สัมฤทธิ์ผล

       5. กล้าแสดงความคิดเห็น การโต้ตอบด้วยการแสดงความคิดเห็นจะเป็นการฝึกฝนให้ใช้ไอเดีย แลกเปลี่ยนเรื่องราวในเนื้อหางานให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ และยังเป็นการเปิดเผยความคิดให้เพื่อนร่วมทีมหรือหัวหน้าได้รู้ หากไอเดียเราใช้ได้ เราก็จะได้รับเสียงชื่นชม เป็นที่ภูมิใจจนกระทั่งเกิดความมั่นใจตามมา แต่หากไอเดียที่เสนอไปถูกท้วงติงเราก็จะได้รู้ถึงจุดบกพร่อง และแก้ไขได้ตรงจุด แปรเปลี่ยนเป็นประสบการณ์การทำงานให้กลายเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญ เพราะฉะนั้นจงอย่ากลัวที่จะแสดงความคิดเห็นออกไป เพราะนั่นถือเป็นคุณสมบัติที่หัวหน้างานเกือบทุกที่หวังจะเห็นในตัวคุณ

       ทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับการทำงานที่จะทำให้คุณกลายเป็นมืออาชีพ มีความสามารถรอบด้านทั้งการวางแผน การจัดการ การพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ให้กลายเป็นที่ยอมรับจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ก้าวสู่ความสำเร็จในทางวิชาชีพด้วยความภาคภูมิใจ
   
       สำหรับการค้นหางานให้ตรงเป้าหมายในแผนชีวิตของตนเอง คุณสามารถเข้าไปดูได้ที่ในเว็บไซต์บริษัทสตาร์ทไทยแลนด์ https://www.start.co.th/ มีงานมากมายรอคุณอยู่ที่นี่