หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => การตลาด ธุรกิจส่วนตัว => ข้อความที่เริ่มโดย: p2paccounting.com ที่ 19 เม.ย. 19, 11:43 น

ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม


กระทู้: ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
เริ่มกระทู้โดย: p2paccounting.com ที่ 19 เม.ย. 19, 11:43 น
ใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.ผู้ประกอบการธุรกิจ ที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ
เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีรายรับเกิน

2.ผู้ประกอบธุรกิจ ที่ขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงานหรือ ได้มีการดำเนินการ และเตรียมการประกอบกิจการ ที่ต้องมีการซื้อสินค้าหรือรับบริการ อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้างโรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักรให้ยื่นคำขอจดทะเบียนภายในกำหนด 6 เดือน ก่อนวันเริ่มประกอบกิจการ

3.ผู้ประกอบการอยู่นอกประเทศ และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในประเทศ โดยมีตัวแทน อยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม