หน้า : พิมพ์หน้านี้ - มูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชนฯ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: toeyyea ที่ 12 ต.ค. 18, 15:09 น

มูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชนฯ


กระทู้: มูลนิธิเอสซีจี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชนฯ
เริ่มกระทู้โดย: toeyyea ที่ 12 ต.ค. 18, 15:09 น
(https://www.picz.in.th/images/2018/10/12/knW9Lz.jpg)

             ขจรเดช แสงสุพรรณ (นั่งที่ 6 จากซ้าย) กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี เปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนมูลนิธิเอสซีจี “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ปวส. 2 และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ พร้อมมอบประกาศนียบัตร ภายใต้โครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ระดับชั้น ปวส. 2 ให้ได้เรียนรู้ทักษะและวิธีคิดที่เป็นประโยชน์ก่อนเข้าสู่โลกการทำงาน อาทิ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ และการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านทักษะฝีมือและองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้น้องๆ ได้มีอาชีพ มีงานดีๆ ทำ รวมถึงน้องๆ ที่สนใจจะเรียนต่อด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ น้องๆ ยังได้มีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์จากรุ่นพี่อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ รุ่นที่ 1 รวมถึงวิทยากรจากองค์กรชั้นนำ ซึ่งมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน เพื่อให้น้องๆ ได้นำไปเป็นแรงบันดาลใจในการกำหนดเส้นทางในอนาคต โดยมี สุวิมล จิวาลักษณ์ (นั่งที่ 5 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี โฉลกพร ผลชีวิน (นั่งที่ 4 จากซ้าย) ที่ปรึกษากรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี และอนุวัฒน์ จงยินดี (นั่งที่ 7 จากซ้าย) ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิเอสซีจี ร่วมกิจกรรมพร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับน้องๆ นักเรียนทุนฯ จำนวน 112 คน เมื่อเร็วๆ นี้  ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ

             โครงการอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ริเริ่มโดยมูลนิธิเอสซีจีมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นหาความชอบความถนัดของตนเอง แล้วมุ่งไปในทิศทางที่ตรงจุด ซึ่งการเรียนอาชีวะนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่กำลังก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0  ปัจจุบันมีนักเรียนทุนอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติอยู่ทั้งสิ้นกว่า 1,500 คน ซึ่งทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยนักเรียนทุนจะได้รับการพัฒนาพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ทั้งความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ตลอดจนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นทั้ง “คนเก่งและดี” ของสังคมต่อไป