หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ช็อค!! คะแนนความโปร่งใส องค์กรต่างๆ (สตง) ยังเหลือความน่าเชื่อถืออยู่หรือไม่

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: hanasangg ที่ 29 พ.ค. 17, 11:46 น

ช็อค!! คะแนนความโปร่งใส องค์กรต่างๆ (สตง) ยังเหลือความน่าเชื่อถืออยู่หรือไม่


กระทู้: ช็อค!! คะแนนความโปร่งใส องค์กรต่างๆ (สตง) ยังเหลือความน่าเชื่อถืออยู่หรือไม่
เริ่มกระทู้โดย: hanasangg ที่ 29 พ.ค. 17, 11:46 น
ช็อค!! คะแนนความโปร่งใส องค์กรต่างๆ (สตง  (https://www.dek-d.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%97/)) รู้แล้วจะอึ้ง
เห็นองค์กรอิสระคอยตรวจสอบนั่นนี่องค์กรต่างๆ แต่พอมีการจัดให้คะแนนความโปร่งใสองค์กร กลับอยู่ในอันดับที่ไม่น่าเชื่อ
 
(https://www.img.in.th/images/f1a7e5486f86870e0b16979cd570a5c0.jpg)
   มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า เมื่อวันที่ 12 ก.ย. ที่ผ่านมา ป.ป.ช. ได้เผยแพร่ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency Assessment หรือ ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558 (ป.ป.ช. ประกาศผลเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559)
(สามารถดูอันดับได้ทาง https://www.nacc.go.th/download/article/article_20160912155521.pdf)
    ทั้งนี้ มีการประเมินหน่วยงานทั้งสิ้น 115 หน่วยงาน แบ่งเป็น สำนักงานศาล (เฉพาะหน่วยธุรการ) 3 หน่วยงาน องค์กรอิสระ 3 หน่วยงาน องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 2 หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1 หน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1 หน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 55 หน่วยงาน องค์การมหาชน 50 หน่วยงาน ทั้งนี้ ในการประเมินใช้เกณฑ์คะแนนเต็ม 100 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงานทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1. ความโปร่งใส 2. ความรับผิดชอบ 3. การปลอดทุจริต 4. วัฒนธรรมองค์กร และ 5. คุณธรรมในการมอบหมายงาน
ดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) อยู่อันดับที่ 46 จาก 115
 
(https://www.img.in.th/images/7547ae0aaeeb950a93e4f6d2820a6741.jpg)
  ซึ่งเมื่อเทียบคะแนนความโปร่งใส่ของ สตง. (https://www.dek-d.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%97/) กับ กฟผ. และ ปตท. (https://www.dek-d.com/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%97/) นั้น อยู่อันดับ ที่ 16 และ 19 จาก 115 ตามลำดับ
 
(https://www.img.in.th/images/e1e4361bd2602dbd2ea86befacba3812.jpg)
ดังนั้น เราควรแล้วหรือไม่ ในการตั้งคำถาม กับ การทำหน้าที่ขององค์กรอิสระนี้ ในการตรวจสอบเงินของแผ่นดิน หรือ การออกมาเคลื่อนไหวต่างๆ
(สามารถดูอันดับได้ทาง https://www.nacc.go.th/download/article/article_20160912155521.pdf)
    ข้อมูลจาก http://energythaiinfo.blogspot.com/2016/11/blog-post.html
ที่มา www.รู้จริงพลังงานไทย.com/คะแนนความโปร่งใส-สตง/  (http://www.รู้จริงพลังงานไทย.com/คะแนนความโปร่งใส-สตง/)