หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ส.ประชาสัมพันธ์ไทย เยี่ยมชมศูนย์ การเรียนรู้ ราชานุรักษ์ กฟผ.

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: muneng ที่ 23 มี.ค. 17, 14:01 น

ส.ประชาสัมพันธ์ไทย เยี่ยมชมศูนย์ การเรียนรู้ ราชานุรักษ์ กฟผ.


กระทู้: ส.ประชาสัมพันธ์ไทย เยี่ยมชมศูนย์ การเรียนรู้ ราชานุรักษ์ กฟผ.
เริ่มกระทู้โดย: muneng ที่ 23 มี.ค. 17, 14:01 น
(http://image.free.in.th/v/2013/if/170323060706.jpg)

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้ ราชานุรักษ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมี ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย อาทิ ศักดิ์ชัย เรืองกิตติกุล, เยาวลักษณ์ โหตรภวานนท์, ศรีสุดา ธรรมบำรุง, สุรัญญา เฉลิมดิษฐ์, ณัฐบูรณ์ พรรัตนเจริญ , และ ม.ล.ชไมทิพ เทวกุล พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณเก่งพงศ์ ไกรกิจราษฎร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ ราชานุรักษ์  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในการอนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน นำไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้ ราชานุรักษ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนศรีนครินทร์ ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในงานอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรประเทศและเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้ประชาชนตระหนักในการช่วยกันอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้แนวคิดใหม่ “Teach Less – Learn More”ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องฉายภาพยนตร์ “ขุมทรัพย์ของชาวไทย” และโซนสื่อจัดแสดง ๕ โซน ที่ทันสมัยและน่าเข้าชม คือ โซนสำรวจผืนป่าตะวันตก โซนขุมพลังที่ไม่มีวันหมด โซนแสงนำทางแห่ง การอนุรักษ์ โซนพระปณิธาน และโซนอีกหนึ่งการอนุรักษ์ที่ตัวคุณ นับเป็นศูนย์เรียนรู้ที่น่าสนใจสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

(http://image.free.in.th/v/2013/iy/170323062617.jpg)
สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย www.prthailand.org