หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32  พิมพ์หน้านี้ - รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: pookmpy ที่ 2 ก.พ. 15, 14:31 น

รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: pookmpy ที่ 2 ก.พ. 15, 14:31 น
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“การจะพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างให้เจริญนั้นจะต้องสร้างและเสริมขึ้นจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อนทั้งสิ้น
ถ้าพื้นฐานไม่ดีหรือคลอนแคลนบกพร่องแล้ว ที่จะเพิ่มเติมเสริมต่อให้เจริญขึ้นไปอีกนั้น ยากนักที่จะทำได้
จึงควรจะเข้าใจให้แจ้งชัดว่า นอกจากจะมุ่งสร้างความเจริญแล้ว ยังต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคง ไม่บกพร่อง พร้อมๆกันได้”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๓


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: sorono55 ที่ 2 ก.พ. 15, 14:47 น
ร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชันที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็นขอพระองค์ทรงพระเกษมสุข นิรทุกข์ นิรภัยทรงผ่องใส พระนามเลื่องลือระบือไกล ธ คือร่มโพธิ์ไทรผองไทยเทอญ


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 20:53 น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเฉลิมพระ ปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 20:53 น
เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือนอ้าย ปีเถาะ จุลศักราช ๑๒๘๙ รัตนโกสินทร์ศก ๑๔๖ ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมานท์ ออเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเสตต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนกทรงศึกษาวิชาแพทย์อยู่


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 20:54 น
ทรงเป็นพระโอรสองค์ที่สาม ทรงมีพระเชษฐภคินี ๑ พระองค์คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช ๑ พระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทุกพระองค์ประสูติในต่างประเทศ


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 20:55 น
เสด็จกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมสมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี เมื่อพระชนม์ได้ ๑ ชันษา ในเดือนธันวาคม ๒๔๗๑


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 20:56 น
ทรงสูญเสียทูลกระหม่อมพ่อตั้งแต่ พระชนม์ไม่ถึง ๒ พรรษา โดยสมเด็จพระบรมราชชนกทรงพระประชวร และเสด็จสวรรคต ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๔๗๒


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 20:57 น
ทรงศึกษาเล่าเรียนในต่างประเทศตลอดพระชนม์ชีพ เว้นแต่ในช่วงพระชนมพรรษา ๕ พรรษา ได้เสด็จเข้าศึกษาในโรงเรียนมาแตร์เดอี ๑ ปี ก่อนเสด็จไปประทับที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 20:57 น
   ทรงจบการศึกษาชั้นประถมจากโรงเรียนเมียร์มองต์ เมืองโลซานน์, ชั้นมัธยมจากโรงเรียนเอกอล นูแวล เดอ ลา ซืออิส โรมองด์ เมืองแชลลี ซูร โลซานน์ ต่อมาในปี ๒๔๘๑ ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนยิมนาส คลาสสิค กังโตนาล เมืองโลซานน์ ทรงได้รับประกาศนียบัตรทางอักษรศาสตร์ จากนั้น จึงทรงเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโลซานน์ โดยทรงเลือกแผนกวิทยาศาสตร์


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 20:58 น
เสด็จนิวัติประเทศไทยครั้งที่สอง วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๔๘๘ ขณะมีพระชนมพรรษา ๑๘ พรรษา


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 20:59 น
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จสวรรคต ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ คณะรัฐบาลได้กราบบังคมทูลอัญเชิญพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์สืบสันตติวงศ์แทน แต่เนื่องจากยังทรงมีพระราชภารกิจด้านการศึกษา จึงเสด็จฯกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงศึกษาต่อด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:00 น
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์ที่สอง หลังประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุข


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:02 น
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ที่วังสระปทุม ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๔๙๓ และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ และเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเดือนต่อมา


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:04 น
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีขึ้นเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:05 น
ทรงมีพระราชธิดา ๓ พระองค์ และพระราชโอรส ๑ พระองค์ โดยทุกพระองค์ประสูติที่เมืองไทย ยกเว้นพระราชธิดาองค์โตคือ สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:06 น
ทรงพระผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๔๙๙ และประทับจำพรรษา ณ พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา ๑๕ วัน โดยทรงมีพระบรม ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และต่อมาได้โปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยศักดิ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:07 น
เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๐๒ โดยเสด็จเยือนเวียดนามเป็นประเทศแรก และเสด็จเยือนแคนาดาเป็นประเทศสุดท้าย ในปี ๒๕๑๐ รวมทั้งสิ้น ๓๑ ครั้ง ๒๘ ประเทศ และนับแต่นั้นมามิได้เสด็จออกนอกพระราชอาณาจักรอีกเลย


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:07 น
การเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการยาวนานที่สุดกินเวลา ๗ เดือนเต็ม มีขึ้นเมื่อปี ๒๕๐๓ โดยเสด็จเยือน ๑๔ ประเทศในภูมิภาคยุโรป และอเมริกา


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:07 น
จตุรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเสตต์ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสะท้อนความภาคภูมิใจของชาวเมืองเคมบริดจ์ ในฐานะที่เป็นเมืองเดียวของสหรัฐอเมริกาที่เคยมีพระมหากษัตริย์เสด็จพระราช สมภพ


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:08 น
ทรงขึ้นชื่อว่าเป็นอัครศิลปิน เพราะทรงเปี่ยมด้วยพระอัฉริยภาพหลายด้าน โดยทรงศึกษาด้วยพระองค์เองจากตำราต่างๆ ในด้านจิตรกรรม ทรงเริ่มสนพระทัยวาดภาพ เมื่อพระชนมพรรษาได้ ๑๐ พรรษา และทรงวาดภาพอย่างจริงจัง เมื่อปี ๒๕๐๒ โดยมักจะทรงใช้เวลาในตอนค่ำหลังว่างจากพระราชภารกิจ แต่นับจากปี ๒๕๑๐ เป็นต้นมา ก็มิได้ทรงเขียนภาพอีกเลย


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:08 น
เมื่อปี ๒๕๒๕ ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ จำนวน ๔๗ ภาพ ไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ถือเป็นครั้งแรกของโลกที่พระมหากษัตริย์ ซึ่งยังทรงดำรงสิริราชสมบัติอยู่ ทรงแสดงภาพจิตรกรรมในฐานะศิลปินเดี่ยว


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:09 น
โปรดการถ่ายรูปและถ่ายภาพยนตร์ เช่นเดียวกับสมเด็จพระ บรมราชชนนี โดยทรงเป็นนักถ่ายรูปที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงจัดทำห้องมืดขึ้นที่ชั้นล่างตึกทำการสถานีวิทยุ อ.ส. ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ส่วนใหญ่เป็นแบบฉับพลันทันเหตุการณ์ ซึ่งทรงบันทึกไว้ระหว่างเสด็จฯไปตามสถานที่ต่างๆ


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:14 น
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ทุกภาพ จะทรงจัดให้มีหมายเลขประจำภาพ เช่น ภาพครอบครัว, พระราชพิธี, ภาพราษฎรที่มาเฝ้า รวมถึงภูมิประเทศต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:17 น
ทุกครั้งที่เสด็จฯไปยังสถานที่ใด จะทรงมีสิ่งของประจำพระองค์อยู่ ๓ สิ่งคือ แผนที่ ซึ่งทรงทำขึ้นเอง, กล้องถ่ายรูป และดินสอที่มียางลบ โดยเวลาทรงงานจะทรงใช้ยางลบเสมอ เมื่อทรงพบเห็นอะไรก็จะทรงขีดเขียนลงบนแผนที่ เช่นเดียวกับที่สมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงกระทำมาก่อน


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:17 น
ทรงเคยประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เป็นเครื่องร่อน และเรือรบจำลอง


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:19 น
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก ที่ทรงได้รับสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์ คิด ค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ กังหันน้ำชัยพัฒนา เมื่อปี ๒๕๓๖


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:20 น
กีฬา โปรดของพระ องค์คือ แบดมินตัน, สกี และเรือใบ


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:21 น
เมื่อปี ๒๕๐๗ ทรงต่อเรือใบที่ใช้งานได้จริงลำแรก เป็นเรือมาตรฐานสากลประเภท เอ็นเตอร์ไพรส์ คลาส พระราชทานชื่อว่า “ราชปะแตน” และปล่อยเป็นปฐมฤกษ์ในคูน้ำรอบสวนจิตรลดา


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:22 น
ทรงต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เองมาแล้วหลายลำ รวมถึงเรือชื่อ มด, ซุปเปอร์มด และไมโครมด ซึ่งจดทะเบียนระดับนานาชาติประเภท Moth Class ที่ประเทศอังกฤษ


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:22 น
นอกจากจะทรงโปรดเครื่องดนตรีเป่าทุกชนิดแล้ว ยังทรงกีตาร์และเปียโนด้วย ทรงเป็นผู้นำด้านการประพันธ์เพลงสากลของเมืองไทย โดยใส่คอร์ดดนตรีแปลกใหม่และซับซ้อน ทำให้เกิดเสียงประสานที่เข้มข้น


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:23 น
เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ทรงซื้อคือ คลาริเน็ต เมื่อพระชนมพรรษา ๑๐ พรรษา


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:23 น
ทรงพระราชนิพนธ์เพลงครั้งแรก เมื่อพระชนมพรรษา ๑๘ พรรษา โดยเพลงพระราชนิพนธ์แรกคือ “แสงเทียน” และจนถึงขณะนี้ พระราชนิพนธ์เพลงไว้แล้ว ๔๗ เพลง


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:24 น
เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๒๙ ทรงเริ่มใช้คอมพิวเตอร์พระราชนิพนธ์ คำร้องและโน้ตเพลงครั้งแรก


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:24 น
ทรงพระราชนิพนธ์เพลงประจำมหาวิทยาลัยหลายแห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:25 น
ทรงตั้งวงดนตรี “อ.ส.วันศุกร์” ย่อมาจากชื่อพระที่นั่งอัมพรสถาน สถานที่ทรงก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ส่วนวันศุกร์คือ วันที่ทรงดนตรีเป็นประจำ


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:26 น
)       ทรงมีพระปรีชาสามารถโดดเด่นด้านภาษา โดยทรงถนัดทั้งภาษาฝรั่งเศส, เยอรมัน และอังกฤษ


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:26 น
นอกจากจะทรงพระราชนิพนธ์หนังสือไว้หลายเรื่อง อาทิ พระราชนิพนธ์เรื่อง “พระราชกิจรายวันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล” และเรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์” ยังทรงอุทิศเวลาให้ กับพระราชนิพนธ์แปลด้วย เช่น นายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ, ติโต และพระมหาชนก ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษจากพระไตรปิฎก


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 4 ก.พ. 15, 21:27 น
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของโลก ที่ทรงขับรถยนต์ พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง โดยเป็นระยะทางไกลจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดเชียงใหม่


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 18 ก.พ. 15, 20:21 น
ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น.(เวลาท้องถิ่น สหรัฐฯ)
       


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 18 ก.พ. 15, 20:21 น
นายแพทย์ผู้ถวายการคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ มีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 18 ก.พ. 15, 20:22 น
พระนาม "ภูมิพล" ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 18 ก.พ. 15, 20:22 น
พระยศเมื่อแรกประสูติ คือ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ภูมิพลอดุลยเดช
       


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 18 ก.พ. 15, 20:23 น
ทรงมีชื่อเล่นว่า “เล็ก” หรือ “พระองค์เล็ก”


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 18 ก.พ. 15, 20:23 น
เสด็จนิวัตสู่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อพระชนม์ 2 พรรษา พร้อมด้วยสมเด็จพระชนกและสมเด็จพระชนนี


กระทู้: รวมเทิดทูนสถาบัน - pookmpy
เริ่มกระทู้โดย: fon doca ที่ 18 ก.พ. 15, 20:24 น
ทรงเรียกสมเด็จพระราชชนนีหรือสมเด็จย่า อย่างสามัญชนว่า "แม่"