หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - นายกฯถก'เดวิดคาเมรอน'สร้างความเชื่อมั่นการเมืองไทย

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: ting8335 ที่ 15 พ.ย. 12, 14:10 น

นายกฯถก'เดวิดคาเมรอน'สร้างความเชื่อมั่นการเมืองไทย


กระทู้: นายกฯถก'เดวิดคาเมรอน'สร้างความเชื่อมั่นการเมืองไทย
เริ่มกระทู้โดย: ting8335 ที่ 15 พ.ย. 12, 14:10 น
นายกรัฐมนตรี ถก ทวิภาคีกับ นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร ลุยสร้างความเชื่อมั่นทางการเมืองไทย คาด เศรษฐกิจปีนี้โต 5.5 พร้อมหารือกลุ่มผู้จัดการกองทุนอังกฤษ สร้างความเชื่อมั่นและบอกนโยบาย ดึงดูดนักลงทุนเข้าไทย

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าพบหารือทวิภาคีกับ นายเดวิด คาเมรอน นายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร เพื่อแสดงความยินดีกับรัฐบาลสหราชอาณาจักร ต่อความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก พร้อมแสดงความปลาบปลื้มที่ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 และสร้างเชื่อมั่นแก่สหราชอาณาจักร ทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาการทางการเมืองไทย การสร้างความปรองดองในชาติ การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้หลักนิติธรรม โดยคาดว่า อัตราการเติบโตในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 5.5

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ชื่นชมบทบาทและแนวนโยบายของสหราชอาณาจักร ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยและเศรษฐกิจของเมียนมาร์ และชื่นชมบทบาทของ นายเดวิด คาเมรอน ในการเป็นผู้สนับสนุนค่านิยมสากลในประเด็นต่างๆ อย่างไรก็ตาม ผู้นำทั้ง 2 ประเทศ ยังได้ยืนยันจะพัฒนาความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุกด้าน พร้อมจะมุ่งขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน และจัดตั้งกลไก Strategic Dialogue

นายกฯถกกลุ่มกองทุนอังกฤษสร้างเชื่อมั่น-ดึงนักลงทุน

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมรับประทานอาหารเช้า และพบหารือกับกลุ่มผู้จัดการกองทุน (Fund Managers) โดยมีคณะบริหาร Leadenhall Market เป็นผู้ให้การต้อนรับ โดยในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี เชิญชวน นักลงทุนชาวอังกฤษ ด้านการเงินการธนาคาร เข้ามาขยายการลงทุนในประเทศไทย พร้อมแสดงความเชื่อมั่นต่อกลุ่มผู้จัดการกองทุน เกี่ยวกับการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและนโยบายการพัฒนาประเทศผ่านการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงนโยบายเร่งด่วนในด้านการค้าการลงทุนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกลุ่มผู้จัดการกองทุนต่างแสดงความสนใจ สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันว่า รัฐบาลจะดำเนินนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้มีการเสนอช่วงต้นปีหน้า

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม Thai Rice Week ที่จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ และสำนักงานผู้แทนการค้าไทย ณ ห้างสรรพสินค้า Tesco เพื่อสนับสนุนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกด้วย

นายกฯเยี่ยมชมแนวป้องกันน้ำท่วมของอังกฤษ

นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมแนวป้องกันน้ำท่วมแม่น้ำเทมส์ เพื่อดูงานการบริหารจัดการน้ำ และแนวป้องกันน้ำท่วมของสหราชอาณาจักร เพื่อนำมาปรับใช้กับการจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมของไทย จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางพบปะและมอบคติธรรมกับนักเรียนและนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยและทุนรัฐบาลสหราชอาณาจักร ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่างๆ ในกรุงลอนดอน พร้อมแสดงความชื่นชมกับนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนไทยอื่นๆ ที่ได้มาศึกษาในสหราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นประเทศที่ได้ผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของไทย เนื่องจาก สหราชอาณาจักร เป็นประเทศที่มีสถาบันการศึกษาที่ติดอันดับโลกจำนวนมาก และมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของไทย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังได้ ร่วมถ่ายภาพหมู่ และฝากความคาดหวังต่อนักเรียนไทยทุกคน ในการกลับไปพัฒนาประเทศและท้องถิ่นของตนให้มีความเจริญก้าวหน้า และพิ่มพูนศักยภาพ เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีและคณะ จะออกเดินทางจาก กรุงลอนดอน โดยเที่ยวบินพิเศษ เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย ในเวลา 22.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น และมีกำหนดเวลาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 16.50 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ตามเวลาประเทศไทย


กระทู้: นายกฯถก'เดวิดคาเมรอน'สร้างความเชื่อมั่นการเมืองไทย
เริ่มกระทู้โดย: ting8335 ที่ 15 พ.ย. 12, 14:15 น
นายกรัฐมนตรี หารือกลุ่มผู้จัดการกองทุนอังกฤษ สร้างความเชื่อมั่นและบอกนโยบาย เพื่อดึงดูดนักลงทุนเข้าไทย

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ร่วมรับประทานอาหารเช้า และพบหารือกับกลุ่มผู้จัดการกองทุน (Fund Managers) โดยมีคณะบริหาร Leadenhall Market เป็นผู้ให้การต้อนรับ โดยในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี เชิญชวน นักลงทุนชาวอังกฤษ ด้านการเงินการธนาคาร เข้ามาขยายการลงทุนในประเทศไทย พร้อมแสดงความเชื่อมั่นต่อกลุ่มผู้จัดการกองทุน เกี่ยวกับการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและนโยบายการพัฒนาประเทศผ่านการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงนโยบายเร่งด่วนในด้านการค้าการลงทุนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยกลุ่มผู้จัดการกองทุนต่างแสดงความสนใจ สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ยืนยันว่า รัฐบาลจะดำเนินนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้มีการเสนอช่วงต้นปีหน้า

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม Thai Rice Week ที่จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ และสำนักงานผู้แทนการค้าไทย ณ ห้างสรรพสินค้า Tesco เพื่อสนับสนุนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกด้วย