หน้า : พิมพ์หน้านี้ - รมว.คลัง พร้อมปรับเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้สามีและภรรยา

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: 000ann000 ที่ 5 ก.ค. 12, 15:30 น

รมว.คลัง พร้อมปรับเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้สามีและภรรยา


กระทู้: รมว.คลัง พร้อมปรับเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้สามีและภรรยา
เริ่มกระทู้โดย: 000ann000 ที่ 5 ก.ค. 12, 15:30 น
รมว.คลัง พร้อมปรับเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้สามีและภรรยา


กระทรวงการคลัง พร้อมปรับเกณฑ์การเสียภาษีเงินได้สามีและภรรยา
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยประมวลรัษฎากร มาตรา 40, 57 ที่กำหนดให้สามีภรรยาต้องยื่นภาษีร่วมกัน ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 30 โดยถือว่าขัดต่อหลักความเสมอภาคและเลือกปฏิบัติ ทำให้กรมสรรพากรต้องดำเนินการเก็บภาษีใหม่ ว่า กรมสรรพากรมีแผนปรับแนวทางการจัดเก็บภาษีด้วยการเปลี่ยนให้การยื่นแบบแสดงการเสียภาษีของสามีภรรยาปัจจุบันมีการรวมรายได้ยื่นเสียภาษี โดยจะนำหลักการดังกล่าวมาปรับปรุงโครงสร้างภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสมถูกต้อง แต่ไม่ได้เน้นเป้าหมายการแสวงหารายได้ภาษีมาเป็นหลักในการปรับปรุง ซึ่งจะพิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ต้องการให้สามีภรรยาแยกการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี โดยให้นำรายได้อื่นนอกเหนือจากค่าจ้างและเงินเดือน มอบหมายให้สามีเป็นผู้นำรายได้ยื่น เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และเชื่อว่ายังมีเวลาศึกษาและปรับแผนให้ถูกต้อง ก่อนที่จะจัดเก็บภาษีเงินได้ใหม่ ในปี 2556