หน้า : พิมพ์หน้านี้ - กรมการท่องเที่ยว จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: vivienneloo ที่ 22 มี.ค. 12, 12:03 น

กรมการท่องเที่ยว จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ


กระทู้: กรมการท่องเที่ยว จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ
เริ่มกระทู้โดย: vivienneloo ที่ 22 มี.ค. 12, 12:03 น
กรมการท่องเที่ยว จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ
เรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” (Wellness Destination)


   สำนักงานพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว จัดการประชุมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” (Wellness Destination) โดยมี นาย สมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในเปิดพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม Four River โรงแรมแม่น้ำรามาดา พล่าซ่า ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
   นาย สมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ประเทศไทยซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิกให้เป็น Project Leader ในคณะทำงานการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ด้าน Wellness Spa ในกลุ่มประเทศสมาชิกอีก 7 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอิตาลี บัลแกเรีย มาเลเซีย ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน และมาเลเซีย โดยผู้เชี่ยวชาญจะมีการประชุมกันเพื่อร่วมกันร่างและจัดทำมาตรฐาน Wellness Spa Service Requirements ทุกปี และ                    ในวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2555 ประเทศไทยก็จะมีการประชุมผู้เชี่ยวชาญคณะนี้ จึงเป็นโอกาสอันดี ที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่างๆ ที่จะมาประชุม ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยด้วย
   ด้าน นาย สุพล ศรีพันธ์ อธิบดีการท่องเที่ยว กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศ  เรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” (Wellness Destination) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness Spa จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ รูปแบบการให้บริการ แนวโน้มธุรกิจ มาตรฐานการให้บริการต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์และปรับปรุงสถานที่ประกอบการของคนไทยได้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง อาทิ Mr. Reinhard Petry ผู้จัดการโครงการของสมาคมสปายยุโรป, นพ.ธานินทร์ สนธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ, Haruyuki Yoshinaga, M.D., Ph.D Professor Hiroshima International University และ Ms. Aldina Duarte Ramos ประธานสมาคมสปาฝรั่งเศส จะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ Wellness Spa ของประเทศไทย ในเรื่องของมาตรฐานจากต่างประเทศ ทิศทาง แนวโน้ม ความต้องการของกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศแถบยุโรป ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ และปรับใช้ในการพัฒนาสถานประกอบการในบ้านเราได้