หน้า : พิมพ์หน้านี้ - การสอนเด็กตั้งแต่ 2 ขวบให้รู้จักวินัย รู้จักขอโทษ ขอบคุณ ทิ้งขยะให้เป็นที่ จำเป็นหรือไม่ เ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => บันเทิง => ข้อความที่เริ่มโดย: napatsiri1234 ที่ 9 มิ.ย. 10, 19:53 น

การสอนเด็กตั้งแต่ 2 ขวบให้รู้จักวินัย รู้จักขอโทษ ขอบคุณ ทิ้งขยะให้เป็นที่ จำเป็นหรือไม่ เ


กระทู้: การสอนเด็กตั้งแต่ 2 ขวบให้รู้จักวินัย รู้จักขอโทษ ขอบคุณ ทิ้งขยะให้เป็นที่ จำเป็นหรือไม่ เ
เริ่มกระทู้โดย: napatsiri1234 ที่ 9 มิ.ย. 10, 19:53 น
คำตอบที่ดีที่สุด - เลือกโดยเพื่อนๆ ที่ช่วยกันโหวต

การสอนเด็กตั้งแต่ 2 ขวบให้รู้จักวินัย รู้จักขอโทษ ขอบคุณ ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นสิ่งจำเป็นและเหมาะสมอย่างยิ่ง แต่ต้องสอนแบบใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนและจะต้องตอบคำถามถ้าเด็กสงสัยเพราะเด็กอาจถามว่าทำไม……ทำไม…..และทำไม(ไอ้หนูจำมัย)และอาจต้องสอนซ้ำๆหลายครั้งเพื่อให้เด็กซึมซับสิ่งดีๆไว้ในใจ และการสอนควรเป็นการสอนเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีในอนาคตของเด็ก

เด็กวัยนี้จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ จากพ่อแม่ และสมาชิกในครอบครัว เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะเด็กแรก เกิดถึงอายุ 3 ขวบ มักได้รับการดูแล อยู่ในบ้าน บางคนอาจได้รับการดูแล จากพี่เลี้ยง หรือผู้ดูแล ในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน พ่อแม่จึงควรเลือก บริการเลี้ยงลูก ที่สะอาด ปลอดภัย และมีกิจกรรมการเล่น และเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ด้านต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้ พ่อแม่ก็ยังจำเป็น จะต้องติดตาม เอาใจใส่ ดูแลลูก อย่างใกล้ชิดด้วย

เด็กๆ จะซึมซับค่านิยม และวัฒนธรรมที่ดี จากการกระทำของผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น มารยาททางสังคม เช่น การเคารพผู้ใหญ่ การไหว้ การกินอยู่ การรู้จักสำรวม และเกรงใจ หรือแม้กระทั่ง เรื่องระเบียบวินัยทางสังคม การรักและชื่นชมธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นเรื่องที่พ่อแม่ จะชี้ชวนให้ลูกสนใจ และปลูกฝัง ได้ไม่ยาก ด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี ให้เขาดูและสนับสนุน ให้ลูกได้คิด และได้ทำ อย่างเหมาะสม เริ่มจากเล่านิทาน ร้องเพลงกล่อมลูก เล่นดนตรี ประดิษฐ์ของเล่นด้วยกัน เล่นการละเล่นพื้นบ้าน พาลูกร่วมกิจกรรม ทางสังคม และประเพณี ตามความเหมาะสม เมื่อลูกสนใจแล้ว เขาจะกระตือรือร้น ที่จะทำเองและพัฒนา เป็นนิสัยที่ดีต่อไป

ส่งเสริมพัฒนาการอย่างสมดุลครบทุกด้าน

พ่อแม่ช่วยส่งเสริมให้ลูก เป็นคนดี คนเก่งของครอบครัวและสังคมได้ โดย
- ดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด ด้วยความรักและความเข้าใจ ทำให้ลูกมีจิตใจดี
- ให้โอกาสลูกเรียนรู้ เล่น และฝึกทำสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และเป็นมิตร ทำให้ลูกฉลาด คล่องแคล่ว และมีมานะอดทน
- ยิ้มแย้ม สัมผัสลูกอย่างอ่อนโยน สังเกตการแสดงออกของลูก รับฟังและพูดคุยโต้ตอบกับลูก สนใจที่ตอบคำถามและเล่าเรื่องต่างๆ ที่เหมาะสมกับเด็ก ทำให้ลูกรู้ภาษาเร็ว และมีกำลังใจใฝ่รู้
- ทำตัวเป็นแบบอย่าง ที่จะปลูกฝังลักษณะนิสัย และความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้ลูกรู้จักกาละเทศะ รู้ผิดรู้ชอบและคุ้นเคย กับสิ่งที่ดีงาม เป็นประโยชน์ต่อชีวิต
ที่มา:
http://www.lovekid.com –
http://www.lukrak.com
http://www.tu.ac.th/internet/ref/health/child/ -
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/s37.html