หน้า : พิมพ์หน้านี้ - PEA เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: sr_news ที่ 8 ม.ค. 22, 00:57 น

PEA เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน


กระทู้: PEA เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก สอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
เริ่มกระทู้โดย: sr_news ที่ 8 ม.ค. 22, 00:57 น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 7 – 13 มกราคม 2565 จำนวน 10 ตำแหน่งงาน ดังนี้

คุณวุฒิปริญญาตรี
1. วิศวกร (ไฟฟ้า)
2. วิศวกร (เครื่องกล)
3. วิศวกร (คอมพิวเตอร์)
4. นักบริหารทรัพยากรบุคคล
5. นิติกร
6. นิติกร (มีประสบการณ์)
7. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คุณวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
9. พนักงานช่าง (เครื่องกล)
10. พนักงานช่าง (โลหะ)

ตำแหน่ง วิศวกร ยกเว้น วิศวกร (คอมพิวเตอร์) ต้องมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ท.ว.) ระดับภาคีวิศวกรที่ยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์และไม่อนุโลมให้ใช้หนังสือรับรองจากสภาวิศวกรในการสมัครทุกกรณี

เฉพาะคุณวุฒิปริญญาตรีต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
TOEFL แบบ IBT ไม่น้อยกว่า 61 คะแนน แบบ CBT ไม่น้อยกว่า 173 คะแนน
IELTS ไม่น้อยกว่า 5 คะแนน
TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี 10 เดือน นับจากวันที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date) ถึงวันที่สมัคร ยกเว้น TU-GET ให้นับจากเดือนและปีที่สอบภาษาอังกฤษ (Test Date)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 0 2590 5857 E-mail : recruit@pea.co.th

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค