หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - งบกำไรขาดทุน หรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นการแสดงข้อมูลผลการดำเนินงาน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: robootty ที่ 26 พ.ย. 21, 14:00 น

งบกำไรขาดทุน หรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นการแสดงข้อมูลผลการดำเนินงาน


กระทู้: งบกำไรขาดทุน หรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นการแสดงข้อมูลผลการดำเนินงาน
เริ่มกระทู้โดย: robootty ที่ 26 พ.ย. 21, 14:00 น

งบกำไรขาดทุน หรืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นการแสดงข้อมูลผลการดำเนินงานของกิจการในรูปแบบของรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และกำไร/ขาดทุนของกิจการ ในระยะเวลาหนึ่ง เช่น ทุกไตรมาส ทุกรอบปีงบกำไรขาดทุน]https://inflowaccount.co.th/business-plan-income-statement/]งบกำไรขาดทุน  (https://inflowaccount.co.th/business-plan-income-statement/)
บริการตรวจสอบบัญชี]https://inflowaccount.co.th/บริการตรวจสอบบัญชี/]บริการตรวจสอบบัญชี  (https://inflowaccount.co.th/บริการตรวจสอบบัญชี/)
สำนักงานบัญชี]https://inflowaccount.co.th/]สำนักงานบัญชี  (https://inflowaccount.co.th/)