หน้า : พิมพ์หน้านี้ - แคนาดาผ่านร่างกม.ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนพื้นเมือง

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 23 มิ.ย. 21, 09:45 น

แคนาดาผ่านร่างกม.ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนพื้นเมือง


กระทู้: แคนาดาผ่านร่างกม.ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนพื้นเมือง
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 23 มิ.ย. 21, 09:45 น
แถลงการณ์ร่วมโดยรัฐมนตรีลาเมตตีและรัฐมนตรีเบนเนตต์ หลังวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมาย C-15 พระราชบัญญัติปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนพื้นเมือง

นายเดวิด ลาเมตตี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอัยการสูงสุดแห่งแคนาดา และนางแคโรลีน เบนเนตต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์ชนพื้นเมือง ออกแถลงการณ์ร่วมดังต่อไปนี้

"เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่วุฒิสภาได้ผ่านร่างกฎหมาย C-15 พระราชบัญญัติปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งในขณะนี้เรากำลังรอพระบรมราชานุญาตอย่างใจจดใจจ่อ"

"ความเคลื่อนไหวในวันนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างความตระหนัก ส่งเสริม ปกป้อง และสนับสนุนสิทธิมนุษยชนของชนเผ่าพื้นเมืองในแคนาดา นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในประวัติศาสตร์การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์และชนพื้นเมือง ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุนเส้นทางสู่สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองของชาวพื้นเมืองกลุ่มเฟิสต์เนชันส์ (First Nations) กลุ่มอินยูอิต (Inuit) และกลุ่มเมติส (Metis) ไปพร้อมกับการลงมือดำเนินการเพื่อสร้างความสมานฉันท์ร่วมกัน"

"การดำเนินการตามปฏิญญาผ่านร่างกฎหมาย C-15 เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการจัดการกับความอยุติธรรม ต่อสู้กับอคติ และขจัดความรุนแรง การเหยียดเชื้อชาติ และการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ รวมถึงการเหยียดเชื้อชาติอย่างเป็นระบบและการเลือกปฏิบัติต่อชนพื้นเมือง"

"กฎหมายนี้จะกำหนดให้รัฐบาลแคนาดาต้องตรวจสอบรัฐบัญญัติ นโยบาย และแนวปฏิบัติ พร้อมดำเนินมาตรการทั้งหมดผ่านการปรึกษาหารือและความร่วมมือกับชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อสร้างหลักประกันถึงความสอดคล้องกับปฏิญญานี้ กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นรากฐานที่จะปูทางสู่การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ของแคนาดากับชนพื้นเมือง"

"กฎหมายดังกล่าวจะช่วยเสริมโครงการริเริ่มอื่น ๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ระหว่างแคนาดากับพันธมิตรชนพื้นเมือง เพื่อปิดช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างความปรองดอง และสานสัมพันธ์โดยยึดมั่นในสิทธิ ความเคารพ ความร่วมมือ และการเป็นพันธมิตร"

"ภารกิจการยกเลิกนโยบายอาณานิคมที่มีมานานหลายศตวรรษถือเป็นวาระเร่งด่วนอย่างยิ่ง การค้นพบหลุมศพจากเหตุฆาตกรรมอันน่าสยดสยองในพื้นที่ซึ่งเคยเป็นโรงเรียน Kamloops Indian Residential School รวมถึงหลุมศพอื่น ๆ ล้วนเป็นเครื่องเตือนใจถึงความจริงอีกประการหนึ่ง อันตรายที่ครอบครัวและชุมชนชาวเฟิสต์เนชันส์ อินยูอิต และเมติส ต้องเผชิญนั้นมีอยู่จริงและดำเนินต่อไป ซึ่งเราต้องเผชิญหน้ากับมัน"

"ด้วยข้อเรียกร้อง Calls to Action ข้อ 43 และ 44 คณะกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองเรียกร้องให้รัฐบาลทุกระดับนำปฏิญญาไปใช้เป็นกรอบสำหรับการประนีประนอม และพัฒนาแผนปฏิบัติการ กลยุทธ์ และมาตรการที่เป็นรูปธรรมอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย"

"เราต้องร่วมกันเดินบนเส้นทางแห่งการปรองดอง เพื่อสร้างหลักประกันว่าสิทธิ ภาษา วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองทั้งหมดได้รับการยอมรับ การให้เกียรติ และเป็นที่เคารพนับถือ ร่างกฎหมาย C-15 ได้กำหนดกรอบการทำงานสำหรับรัฐบาลกลางในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกับชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อประโยชน์ของชาวแคนาดาทุกคน"

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Canada.ca/Declaration
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: Chantalle Aubertin เลขาธิการสื่อมวลชน สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอัยการสูงสุดของแคนาดา 613-992-6568; สื่อมวลชนสัมพันธ์: กระทรวงยุติธรรมแคนาดา 613-957-4207, media@justice.gc.ca; Ani Dergalstanian, เลขาธิการสื่อมวลชนและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร, สำนักงาน Carolyn Bennett, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์ชนพื้นเมือง 819-997-0002; สื่อมวลชนสัมพันธ์: ความสัมพันธ์ชนพื้นเมืองและกิจการฝ่ายเหนือ 819-934-2302, RCAANC.media.CIRNAC@canada.ca