หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เช็คสิทธิ 'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนมิถุนายน เงินเข้าวันนี้ (10 มิ.ย.64)

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: senanana ที่ 10 มิ.ย. 21, 13:10 น

เช็คสิทธิ 'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนมิถุนายน เงินเข้าวันนี้ (10 มิ.ย.64)


กระทู้: เช็คสิทธิ 'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนมิถุนายน เงินเข้าวันนี้ (10 มิ.ย.64)
เริ่มกระทู้โดย: senanana ที่ 10 มิ.ย. 21, 13:10 น
เช็คสิทธิ 'เงินอุดหนุนบุตร' เดือนมิถุนายน เงินเข้าวันนี้ (10 มิ.ย.64)
เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" เดือนมิถุนายน เงินเข้าวันนี้ (10 มิ.ย.64) พร้อมเปิดวิธีเช็คสิทธิต้องทำอย่างไรบ้าง?
เกาะติดโครงการ "เงินอุดหนุนบุตร" หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรสำหรับกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ซึ่งจะช่วยเหลือให้กับเด็กแรกเกิด จนถึงเด็กอายุ 6 ปี รายละ 600 บาทต่อเดือน
โดยมาตรการนี้มีกำหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนไว้ชัดเจน ว่าในส่วนของผู้ปกครอง จะต้อมีสัญชาติไทย และจะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับเด็กแรกเกิดไว้ในอุปการะ รวมถึงต้องอาศัยอยู่ร่วมกับเด็กแรกเกิดด้วย
ขณะเดียวกันมีการกำหนดคุณสมบติของเด็กแรกเกิด ว่าจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนถึงอายุ 6 ปี โดยจะต้องอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย โดยสมาชิกในครัวเรือนจะต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี และจะต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
อย่างไรก็ตามผู้ปกครองที่ต้องการเข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จะต้องไปลงะทะเบียนกับหน่วยงานใกล้บ้าน ได้แก่
- กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่สำนักงานเขต
- เมืองพัทยา ติดต่อได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
- ส่วนภูมิภาค ติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล
ขอบคุณข้อมูลจาก บาคาร่าออนไลน์  (http://lucabetasia.co)
ซึ่งมีเอกสารประกอบการลงทะเบียน 8 อย่าง ได้แก่
1.แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
3.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
4.สูติบัตรเด็กแรกเกิด
5.สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง ของธนาคารกรุงไทย ออมสิร หรือ ธ.ก.ส. อย่างใดอย่างหนึ่ง
6.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก
7.ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
8.สำเนาเอกสารหรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
รวมถึงสามารถตรวจสอบสิทธิได้โดย คลิกที่นี่ และกรอกข้อมูล 4 ขั้นตอน ดังนี้
1.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
4.กดค้นหาข้อมูล