หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ผู้ประกอบการต้องรู้ !! กฎหมายการทำธุรกิจโฮสเทล  (อ่าน 7 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 12 ต.ค. 20, 08:59 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
การทำธุรกิจโฮสเทล ผู้ประกอบการต้องทำความเข้าใจในเรื่องของข้อกำหนดทางกฎหมายเป็นอย่างแรก แม้ว่าโฮสเทลจัดเป็นที่พักขนาดเล็ก แต่ถ้าโฮสเทลมีห้องพักเกิน 4 ห้อง มีจำนวนผู้เข้าพักรวมกันเกิน 20 คน และมีการคิดค่าเช่าเป็นรายวัน จะถูกจัดให้อยู่ในประเภทธุรกิจโรงแรม จึงจำเป็นต้องมีการขออนุญาตทำธุรกิจโฮลเทลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้ประกอบการที่จะทำธุรกิจโฮลเทลจำเป็นต้องรู้ในกฎหมายพื้นฐานธุรกิจโฮสเทล ( http://bit.ly/2YfqHUf )

หลักสูตร เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164)
หลักสูตร เจาะลึกโอกาสลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค และ โฮสเทล (RE164)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจโฮสเทล


พรบ. ควบคุมอาคาร
โรงแรมถือเป็นอาคารสาธารณะที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพรบ.ควบคุมอาคาร ซึ่งมีข้อกำหนดในเรื่องการออกแบบที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน ประเด็นหลักคือ ระบบความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งต้องใช้สถาปนิกและวิศวกรงานระบบที่มีความชำนาญในการออกแบบโรงแรม มาเป็นผู้ออกแบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหากคุณมีโฮสเทลตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ต้องผ่านขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) เพื่อตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการก่อสร้างโฮสเทลขั้นตอนการยื่นเรื่องการก่อสร้างโฮสเทล เพื่อให้ถูกต้องตาม พรบ. ควบคุมอาคาร มีดังนี้
การยื่นเรื่องขอปลูกสร้างอาคารตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป ผู้ประกอบการต้องยื่นเรื่องต่ออำเภอหรือเทศบาลในเขตพื้นที่ที่ทำกี่ก่อสร้างโฮสเทล การไปขอยื่นเรื่องโฮสเทลของท่านต้องผ่านกระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสียก่อน

การขออนุญาตเปิดการใช้อาคารนั่น ต้องให้การก่ออาคารโฮสเทลแล้วเสร็จ 70-80 เปอร์เซ็นต์ ผู้ประกอบการจึงจะสามารถ ยื่นเรื่องขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร จากเจ้าหน้าที่ที่อำเภอหรือเทศบาลได้

หากโรงแรมใกล้แล้วเสร็จประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมจากกระทรวงมหาดไทย หรือทางจังหวัดกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฮสเทล
การขอใบอนุญาตขายแอลกอฮอล์และบุหรี่จากกรมสรรพสามิต

การขอใบอนุญาตจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารจากเทศบาล

การขออนุญาตซ่อมแซม ในกรณีที่นำอาคารเก่ามาซ่อมแซมหรือดัดแปลงต้องขอจากเทศบาลเท่านั่น(ไม่สามารถขออนุญาตดัดแปลงอาคารได้ เพราะเทศบาลอนุญาตแค่การซ่อมแซม)

กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนและเสียภาษีโฮสเทล
เมื่อการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารและการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม เพื่อใช้ประกอบธุรกิจโฮสเทลแล้วเสร็จ เพื่อให้โฮสเทลของเราเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประกอบการโฮสเทลต้องรู้ รูปแบบธุรกิจและการวางแผนภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายโรงแรม เพื่อให้ผลประกอบการดำเนินอย่างถูกต้อง ซึ่งรูปแบบธุรกิจมีทั้งเจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียวและนิติบุคคล การที่โฮสเทลเข้าสู้ระบบอย่างถูกต้องเป็นการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการได้ครบถ้วนมากขึ้น ช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการเกี่ยวกับโรงแรมทั่วประเทศให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจโรงแรม มีดังนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือภาษีอากรที่ถือเป็นภาษีทางอ้อม เก็บจากผู้ซื้อสินค้าและบริการประเภทต่าง ๆ โดยผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ ทุกธุรกิจที่ไม่ได้รับการยกเว้น ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ตาม หากกิจการมีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีข้อดีก็คือ สามารถนำภาษีซื้อจากค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการมาหักออกจากภาษีขายที่เรียกเก็บจากผู้มาพักที่โฮสเทลได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องไปกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น ซึ่งเกณฑ์ในการคำนวณภาษีโรงเรือน สำหรับกิจการประเภทกลุ่มโรงแรม รวมถึงโฮสเทล คือ

ค่าเช่าห้อง/วัน x จำนวนห้องทั้งหมด x 365 วัน x 8 % = ค่ารายปี

ค่ารายปี x 12.5% = ภาษีโรงเรือนที่ต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีตามกฎหมายอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบธุรกิจโฮสเทลเลือกประกอบธุรกิจในประเภทใด

กฎหมายด้านความปลอดภัยของผู้เข้าพักโฮสเทล

นอกเหนือจากความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารที่ได้มาตรฐานตามกฎหมายแล้ว ความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโฮสเทล ก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญ สำหรับการเข้าพักตาม พรบ.โรงแรมโดยทั่วไปกำหนดให้มีการลงทะเบียนผู้พัก เพื่อให้ทางการสามารถตรวจสอบได้หากมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น โฮสเทลเองก็ต้องมีในส่วนนี้ เพราะเรื่องของการบริการและความปลอดภัยนั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก ทางโฮสเทลเองก็จะต้องดูแลความปลอดภัยในส่วนของผู้ที่เข้ามาพัก และในส่วนของพนักงานเอง โฮสเทลส่วนใหญ่มีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อคอยดูว่าผู้เข้าพักได้รับความสะดวกหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือไม่ ผู้ประกอบการเองต้องเฝ้าระวังและพัฒนาด้านปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าพักในโฮสเทล โดยเฉพาะความสะอาดของสิ่งของเครื่องใช้ เช่น เบาะนอน ผ้าปูที่นอน อ่างล่างหน้า ฝักบัวอาบน้ำ เป็นต้น รวมถึงการรับผิดชอบเรื่องทรัพย์สินของผู้เข้าพักจะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจโฮสเทลนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการทำธุรกิจให้มากเพราะท่านต้องเข้าใจทั้งเรื่องกฎหมายอาคาร การควบคุมการก่อสร้างอาคารต่างๆ และยังมีเรื่องภาษีเข้ามาเกี่ยวข้อง หากผู้ประกอบการท่านใดกำลังมองหาตัวช่วยในการเปิดธุรกิจโฮลเทล เราขอแนะนำหลักสูตรเจาะลึกโอกาสการลงทุนโรงแรมขนาดเล็ก บูติค & โฮสเทล และยังสามารถศึกษาเรื่องภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยได้เลย[Tag] : โฮสเทล , ธุรกิจโฮสเทล , พรบ. ควบคุมอาคาร , สร้างโฮสเทล , ขออนุญาตทำธุรกิจโฮสเทล , ภาษีโฮสเทล , กฎหมายโฮสเทล , ลงทุนโรงแรมขนาดเล็กแหล่งที่มาข้อมูล https://officemate.blog / https://theboutiqueking.com/blogs


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:   โฮสเทล  ธุรกิจโฮสเทล   พรบ. ควบคุมอาคาร   สร้างโฮสเทล   ขออนุญาตทำธุรกิจโฮสเทล 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม