หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ทีโอทีเดินหน้า ”ห้องสมุดมีชีวิต”  (อ่าน 32 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 7 ก.พ. 20, 14:28 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ทีโอที เดินหน้าโครงการ CSR ส่งมอบ “ห้องสมุดมีชีวิต” เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเยาวชนหนุนโอกาสการศึกษาผ่านสื่อดิจิทัล ณ โรงเรียนบ้านทรายมูล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนบ้านทรายมูล อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาค ปีที่ 4 โดยมี นายเอกวัสส์ อุษณีย์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ บมจ.ทีโอที รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ.ทีโอที และนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที ร่วมส่งมอบ “ห้องสมุดมีชีวิต” ในโครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาค ปีที่ 4 พร้อมจัดทำสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ยกระดับสุขอนามัยในโรงอาหารของโรงเรียน และมอบอุปกรณ์ การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา โดยมี นางวรัญภัสสร์ ศรีวฤทธิเวคิน ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านทรายมูล ร่วมรับมอบ

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาค หรือโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส เป็นการสานต่อนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม นักเรียนมีคุณภาพชีวิต สุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น มีจิตสาธารณะ รวมทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จะเป็นการคัดเลือกโรงเรียนในระดับหมู่บ้านหรือตำบลที่มีชั้นเรียนระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นแบบอย่างเพื่อการขยายผลให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ พัฒนาเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมสนับสนุนโครงการด้วยดีเสมอมา

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า ทีโอที เข้าร่วมดำเนิน โครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาค ในนามของสำนักงาน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม มีหลักโภชนาการที่ดีมีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และยกระดับทางวิชาการ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงระบบการศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่

รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย โดยได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านทรายมูล อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในโครงการ โดย ทีโอที ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนตามวัตถุประสงค์โครงการโดยได้ดำเนินงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนจัดทำโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต” จัดทำสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ดำเนินการด้านสุขอนามัย ในโรงอาหารของโรงเรียน พร้อมกันนี้ได้จัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์ในระยะยาว

นายพิพัฒน์ ขันทอง กรรมการ บมจ.ทีโอที รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า โครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาค เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ภายใต้แผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงตอบสนองนโยบายภาครัฐฯ

สู่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ (Digital Economy) และเป็นเครื่องมือในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย 3 ด้านหลักด้านโทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล ด้านการศึกษา และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งการเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในการเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านสื่อดิจิทัลในโครงการ “ห้องสมุดมีชีวิต” และยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน อีกด้วย

ด้านนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที กล่าวเพิ่มเติมว่า ทีโอที ได้ร่วมสนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในภูมิภาคมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โรงเรียนบ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านป่ากล้วย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในปี 2562 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ได้พิจารณาเลือกโรงเรียนบ้านทรายมูล อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

โดยภายใน“ห้องสมุดมีชีวิต” มีห้องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ค้นคว้า 4 เครื่อง ติดตั้งโทรทัศน์ ขนาด50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ปูพื้นโฟมสำหรับนั่งในโซนเด็กเล็กพร้อมชั้นวางของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กและจัดทำป้ายบอกหมวดหมู่ของเล่น จัดทำป้ายวัดพัฒนาการด้านส่วนสูงสำหรับนักเรียนในโซนเด็กเล็ก จัดเตรียมกล่องใส่ของเล่น วางตามชั้นต่างๆ เพื่อให้เป็นระเบียบ ในส่วนของโซนตู้หนังสือสำหรับเด็ก ประกอบด้วย 10 หมวดหลัก อาทิ เบ็ดเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป ปรัชญาและจิตวิทยา ศาสนาสังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ เป็นต้น และจัดทำสวนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อการเสริมสร้างหลักโภชนาการที่ดี โดยการจัดทำแปลงปลูกผัก อุปกรณ์ทำสวนผัก พร้อมดำเนินการด้านสุขอนามัยในโรงอาหารของโรงเรียน พร้อมกันนี้ได้จัดหาอุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม