หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: โอซากา: เมืองเทคโนโลยีล้ำสมัยแห่งภูมิภาคคันไซ  (อ่าน 89 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 31 พ.ค. 18, 21:24 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

เจอบทความดีๆเกี่ยวกับโอซาก้ามาฝากค่ะ เพราะคนไทยสมัยนี้ค่อนข้างนิยมหันไปส่งลูกๆหรือไปเรียนต่อเองกันที่โตเกียวและเกียวโตกันมากขึ้นจากแต่ก่อนมาก ซึ่งตอนนี้ โอซาก้าก็เป็นอีกเมืองที่เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมของภูมิภาคคันไซ และผลักดันการศึกษาให้มีความทันสมัยทางด้านนวัตกรรมหลายด้าน บทความนี้น่าจะเป้นข้อมูลที่ดีมากสำหรับคนที่กำลังหาที่ศึกษาต่อในญี่ปุ่นค่ะ บทความนี้เป็นข้อมูลตรงจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากาค่ะ
ภูมิภาคคันไซมีความโดดเด่นด้านการบ่มเพาะบุคลากรจากการที่มีมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย บริษัทเอกชนที่มีศักยภาพหลากหลายและมีชื่อเสียงจํานวนมากที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม อาทิ บริษัท Omron (จังหวัดเกียวโต) (บริษัท Tateisi Electric Manufacturing ในขณะนั้น) ซึ่งคิดค้นระบบประตูตรวจบัตรโดยสารรถไฟอัตโนมัติขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อปี 2510 บริษัท Sharp (จังหวัดโอซากา) ซึ่งคิดค้นกล้องถ่ายรูปในมือถือขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อปี 2543 หรือมหาวิทยาลัย Kinki (จังหวัดโอซากา) และ สถาบันวิจัยเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัย Kinki วิทยาเขตวากะยามะ
ที่ประสบความสําเร็จในการ เพาะเลี้ยงปลาทูน่าครีบน้ำเงิน ซึ่งอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ได้เมื่อปี 2545 โดยตั้งชื่อปลาทูน่าครีบน้ำเงินนี้ ตามชื่อมหาวิทยาลัยฯ ว่า”Kindai Tuna” นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ และสถาบันวิจัยฯ ยังได้เริ่มทําการวิจัย การใช้ดาวเทียมขนาดจิ๋วเพื่อติดตามพฤติกรรมของปลาในมหาสมุทร ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 โดยตั้งเป้าว่าในปี 2562 จะสามารถใช้ดาวเทียมดังกล่าวติดตามพฤติกรรมของปลาทูน่าครีบน้ำเงิน เช่น การวางไข่ การอพยพ เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ในอนาคตได้ เป็นต้น
ในเชิงการวิจัยร่วมระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัย สัดส่วนของงบประมาณที่ใช้ในการวิจัย ร่วมระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคคันไซคิดเป็นร้อยละ 25 ของทั้งประเทศ และหากพิจารณาจากเงินสนับสนุนการวิจัย
เฉลี่ยสําหรับแต่ละโครงการแล้ว โครงการวิจัยในภูมิภาคคันไซได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยเฉลี่ยโครงการละ 3,308,000 เยน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศที่อยู่ที่ 2,496,000 เยน
สําหรับจังหวัดโอซากาได้ตั้งเป้าที่จะเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมของภูมิภาคคันไซ โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานและองค์กรใหม่ ๆ ขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม อาทิ Osaka Innovation Hub และ Knowledge Capital เป็นต้น โดยให้ความสําคัญกับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม และการสร้างความแข็งแกร่งด้านทรัพยากรทุนและทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ภาคเอกชนในจังหวัดโอซากายังได้นําหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และ IoT ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ดังเช่น
หุ่นยนต์ บริษัท Vstone (เขตนิชิโยโดกะวะ นครโอซากา) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างภาคเอกชนกับสถาบันการศึกษา
โดยมีศาสตราจารย์ ดร. Hiroshi Ishiguro ผู้อํานวยการ Intelligent Robotics Laboratory, Department of Systems Innovation, Graduate School of Engineering Science แห่งมหาวิทยาลัยโอซากา ซึ่งเป็นผู้วิจัยพัฒนาหุ่นยนต์ Android เป็นคนแรก เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ
ผลงานล่าสุดของบริษัทฯ เป็นความร่วมมือกับบริษัท NTT West Corporation ทําวิจัยและพัฒนา หุ่นยนต์ “Sota” ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ humanoid ขนาดตั้งโต๊ะ ที่สามารถสนทนาโต้ตอบ โดยสบตากับคู่สนทนา ระหว่างการสนทนา รวมทั้งสามารถ
จดจําหน้าตาของคู่สนทนาได้ โดยแนวคิดหลักของบริษัทฯ คือ การสร้าง หุ่นยนต์ที่มี “หัวใจ” เพื่อให้หุ่นยนต์เป็นเพื่อนที่
ช่วยบรรเทาความโดดเดี่ยวของมนุษย์ ปัจจุบัน หุ่นยนต์ Sota ได้รับความนิยมและถูกนําไปใช้ในการให้บริการต่าง ๆ ในเชิงธุรกิจ เช่น การนําเสนอข้อมูลโดยเชื่อมต่อกับ power point การลงทะเบียน/ต้อนรับผู้มาติดต่อหน่วยงาน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ การบริการ แปลภาษาแก่ชาวต่างชาติ เป็นต้น
ปัญญาประดิษฐ์ บริษัท JTB Western Japan (นครโอซากา) ได้ร่วมกับบริษัท Sharp (เมืองซาไก จังหวัด โอซากา) และบริษัท Gensha (นครโอซากา) พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อนเดินทาง ” Robo Tabi” จากหุ่นยนต์ RoboHon ซึ่งเป็นหุ่นยนต์เพื่อการสื่อสารขนาดพกพาของบริษัท Sharp โดย Robo Tabi ทํางานโดยตอบสนองต่อระบบ GPS และสัญญาณ Beacon และจะพูดคุยกับผู้ใช้งาน โดยอธิบายเส้นทาง แนะนําสถานที่ และชวนถ่ายรูป รวมทั้งมี ระบบแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วย Robo Tabi ถูกเริ่มใช้เมื่อเดือนธันวาคม 2560 อย่างไรก็ดี การใช้งานยังจํากัดอยู่เฉพาะการท่องเที่ยวในจังหวัดเกียวโตเท่านั้น
การนําหุ่นยนต์มาใช้ในภาคการท่องเที่ยวถือเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสนุกสนานในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวที่สามารถพูดคุยกับหุ่นยนต์ที่น่ารักได้ ซึ่งบริษัทJTB Western Japan หวังว่าจะสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ Robo Tabi ให้สามารถใช้งานได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
IoTs (Internet of Things) SMEs ในจังหวัดโอซากาและคันไซได้มีความร่วมมือกันแบบหลวม ๆ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละ บริษัท คิดค้น พัฒนา และจําหน่ายระบบที่ใช้เทคโนโลยี IoT โดยได้ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ห้า SMEs ที่เข้า ร่วมโครงการมีจํานวน 10 บริษัท เช่น บริษัท Toa Musendenki (จัดจําหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) บริษัท BellChild (ผลิต server ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยสูง) บริษัท Skkynet Japan (พัฒนาและผลิตเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัวและเครือข่ายด้านการผลิต) บริษัท Kobatakeikiseisakusho (ผลิตเครื่องมือวัดสําหรับอุตสาหกรรม) เป็นต้น โดยแต่ละบริษัทรวมกลุ่มกันอย่างเป็นอิสระตามรายละเอียดของเนื้องาน จึงสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดได้
ตัวอย่างผลงานที่สําคัญของความร่วมมือระหว่าง SMEs ดังกล่าว เช่น เมื่อปี 2545 SMEs 7 แห่ง ภายใต้ การนําของบริษัท BellChild และบริษัท Skkynet Japan ได้ร่วมกันนําระบบ “IBRESS” ซึ่งเป็นระบบ micro cloud ที่มีความมั่นคงสูงไป
ติดตั้งบนโรงงานแปลงน้ำทะเลเป็นน้ำจืดที่อยู่บนเกาะที่อยู่ห่างไกลแห่งหนึ่ง โดยระบบ iBRESS จะเก็บข้อมูลสถานะการทํางานและการชํารุดของอุปกรณ์ปั้มน้ำได้โดยไม่ต้องมีคนควบคุม ตรวจสอบความผิดปกติต่าง ๆ เช่น สิ่งแปลกปลอมในถังกักเก็บน้ำ
ที่อาจทําให้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ขัดข้องและหยุดทํางานและส่งข้อมูลดังกล่าวพร้อมภาพนิ่งกลับไปยังสํานักงานที่ตั้งอยู่
ห่างจากเกาะออกไปได้ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง
โดยสรุปปัจจัยสําคัญที่สนับสนุนความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจังหวัดโอซากา คือ ความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและลูกค้า ทั้งความร่วมมือ
ระหว่างภาคเอกชนด้วยกันและความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับสถาบันการศึกษา ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนวัตกรรมของจังหวัด
เครดิตที่มาบทความ
http://globthailand.com/japan_0013/
ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม