หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เกษตรกรนครปฐม ร่วมผนึกกำลังบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด จำหน่ายผักปลอดภัยในร้านก  (อ่าน 16 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 30 เม.ย. 18, 15:12 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

โครงการ “ผักเกษตรปลอดภัยเพื่อมวลชน” ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการให้คำแนะนำการบริหารจัดการผลิตและการตลาดภายใต้หลักการ “การตลาดนำการผลิต” โดยเชื่อมโยงให้ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ได้จับคู่ธุรกิจกับ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด (ร้านกาแฟมวลชน) ในการผลิตผักปลอดภัยซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานผักปลอดภัย (GAP) และตรวจสอบความปลอดภัย ไร้สารรตกค้างโดยกรมวิชาการเกษตร และการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อทำการเกษตรแปลงใหญ่โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งผู้บริโภคสามารถสืบย้อนกลับได้ถึงข้อมูลของผัก ผู้ผลิต แหล่งผลิต และมาตรฐานความปลอดภัยได้จาก QR Code เพื่อจำหน่ายผักเกษตรปลอดภัยในร้านกาแฟมวลชน 110 สาขา ทั่วกทม. และปริมณฑล

ด้านซีพีขานรับความสำเร็จเตรียมขยายช่องทางการจำหน่ายทั่วประเทศอีกกว่า 500 สาขา ในปีนี้


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ “ผักเกษตรปลอดภัย เพื่อมวลชน” พร้อมเป็นสักขีพยานร่วมกับ นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ผักเกษตรปลอดภัย เพื่อมวลชน” ระหว่างคู่ธุรกิจ บริษัท ซีพี รี เทลลิงค์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายร้านกาแฟมวลชน และกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผัก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้เน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ (Area based) เพื่อแก้ปัญหาที่มีความเฉพาะเจาะจง สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการสินค้าเกษตรของตลาด โดยได้มอบหมายผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่สำคัญในการดูแลเกษตรกรเพื่อให้อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่มั่นคง มีความอยู่ดีกินดี และประเทศไทยมีความยั่งยืนด้านเกษตรกรรม ปัญหาที่ผ่านมาคือเกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน ซึ่งมีสาเหตุจากปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ เพราะผลิตสินค้าจำนวนมากโดยไม่มีตลาด และขาดความรู้การใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง

กระทรวงเกษตรฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมระบบการทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต โดยให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ คอยอบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติให้แก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิด ซึ่งเกษตรกรที่ได้รวมกลุ่มแล้ว ก็นำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการทำปัจจัยผลิตใช้เองในกลุ่ม ช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้มาก สามารถยกระดับจากการเป็นผู้ผลิตเพียงอย่างเดียว เป็นผู้ประกอบการเกษตรที่รวบรวมสินค้าเพื่อส่งจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

สำหรับการดำเนินงานในพื้นที่ จ.นครปฐม ภายใต้นโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบในการแนะนำ ประสาน และติดตามการบริหารจัดการการตลาดครบวงจร ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าว ได้พัฒนาเป็นโครงการ“ผักเกษตรปลอดภัย เพื่อมวลชน” ขึ้น และได้จับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟมวลชน กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผัก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม

ตลอดจนได้ร่วมกันกำหนดปฏิทินการผลิตตามความต้องการของตลาด ซึ่งได้มีการกำหนดชนิดและปริมาณผักปลอดภัยที่จะรับซื้อจากเกษตรกรเพื่อจำหน่ายในร้านกาแฟมวลชน และจัดจำหน่ายผ่านรูปแบบการจัดส่งฟรีถึงบ้าน (Delivery) ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากสาขาร้านกาแฟมวลชน รวมทั้งสิ้น 10 ชนิด ได้แก่ คะน้า มะเขือเทศราชินี พริก ถั่วฝักยาว ผักบุ้งจีน แตงกวา แตงร้าน กุยช่าย กวางตุ้งฮ่องเต้ และกวางตุ้งใบพาย และตั้งเป้าหมายรับซื้อในปริมาณ 720 ตัน มูลค่ากว่า 50 ล้านบาทต่อปี รวมถึงการตกลงราคาซื้อขายร่วมกันในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมเป็นที่พึงพอใจแก่เกษตรกรแปลงใหญ่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม และสอดคล้องกับนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการผักเกษตรปลอดภัย เพื่อมวลชน” ที่จำหน่ายในร้านกาแฟมวลชนว่า ผู้บริโภคสามารถเชื่อมั่นในความปลอดภัยได้ เพราะกลุ่มเกษตรผักแปลงใหญ่นั้น ได้มีการปลูกผักที่มีการผลิตอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน โดยสมาชิกเกษตรกร 50 ราย ในพื้นที่ 150 ไร่ อ.ดอนตูม จ.นครปฐม พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนโรงเรือนปลูกพืช โรงคัดบรรจุ และรถห้องเย็นจากงบประมาณ จ.นครปฐม ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานผักปลอดภัย (GAP) และผ่านการคัดบรรจุตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวมทั้งได้รับการตรวจสอบว่าปลอดสารตกค้างโดยกรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร ก่อนเก็บเกี่ยวจากแปลงปลูก และก่อนการคัดบรรจุ ตลอดจนสามารถสืบย้อนกลับได้ถึงข้อมูลของผัก ผู้ผลิต แหล่งผลิต และมาตรฐานความปลอดภัย ผ่าน QR Code ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ ทั้งหมดนี้นับเป็นความสำเร็จก้าวแรกที่สำคัญยิ่ง และเป็นแปลงใหญ่แห่งแรก ที่สามารถดำเนินการผนึกความร่วมมือกันของทั้งสองฝ่ายคู่ธุรกิจภายใต้แนวทางการตลาดนำการผลิต ได้อย่างเป็นรูปธรรม


ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มุ่งเน้นในเรื่องของการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำ CSR เพื่อสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของโครงการ “ผักเกษตรปลอดภัย เพื่อมวลชน” บริษัทฯ ได้เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผัก อ.ดอนตูม จ.นครปฐม ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นช่องทางการตลาดในการจัดจำหน่ายผักเกษตรปลอดภัยผ่าน “ร้านกาแฟมวลชน กาแฟสร้างอาชีพเพื่อสังคมและชุมชน”

โดยเริ่มวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงแรกได้ตั้งเป้าหมายการวางจำหน่ายในร้านกาแฟมวลชนสาขากรุงเทพฯและปริมณฑลรวม 110 สาขา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ พร้อมที่จะร่วมสนับสนุนเกษตรกรแปลงใหญ่ผักกลุ่มอื่น ๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันจะช่วยยกระดับการเกษตรอุตสาหกรรมให้ตรงตามมาตรฐาน พัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน พร้อมกระจายโอกาสให้ผู้บริโภคได้บริโภคผักเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม ควบคู่ไปกับการขยายสาขาร้านกาแฟมวลชนกว่า 500 สาขาทั่วประเทศภายในปี 2561 นี้
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  ร้านกาแฟมวลชน  เกษตรแปลงใหญ่  โครงการผักเกษตรปลอดภัยเพื่อมวลชน 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม