หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: สสส. – มหิดล จับมือพันธมิตร ส่ง “แอปพลิเคชัน TEEN’S MIND"  (อ่าน 13 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 2 มี.ค. 18, 11:03 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณสุข จัดแถลงข่าวเปิดตัว “แอปพลิเคชัน TEEN’S MIND เครื่องมือสร้างความเข้าใจลูกวัยรุ่น” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยผู้ปกครองในการสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกวัยรุ่น ประกอบไปด้วย 5 ฟังก์ชั่นที่ง่ายต่อการใช้งาน และครอบคลุมหลากหลายเรื่องราวของลูกในวัยรุ่น พร้อมให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ดาวน์โหลดแล้ววันนี้


แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานในการแถลงข่าว กล่าวว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก และอัตราการคลอดของแม่วัยรุ่นในประเทศไทยสูงเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับพัฒนาใกล้เคียงกัน คือ ในปี 2559 ไทยเรามีแม่วัยรุ่น 42.5 คนต่อวัยรุ่นหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ซึ่งสูงเป็น 13 เท่าของสิงคโปร์ โดยมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ได้แก่ การขาดความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษา การขาดทักษะและความเท่าทันต่อการดูแลอารมณ์ของตนเอง รวมถึงช่องว่างของการสื่อสารและความสัมพันธ์ในครอบครัว

“เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สสส. ได้ร่วมกันพัฒนา “แอปพลิเคชัน TEEN’S MIND เครื่องมือสร้างความเข้าใจลูกวัยรุ่น” ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในยุคดิจิทัล ที่จะเป็นตัวช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ของบุตรหลานในวัยทีน ได้ใช้เพื่อหาข้อมูลและช่วยตอบคำถามของผู้ปกครองผ่านมือถือ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง สามารถเข้าใจและสื่อสารพูดคุยกับบุตรหลานวัยรุ่นได้ดีขึ้น ช่วยเพิ่มสัมพันธภาพในครอบครัว ซึ่งจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับบุตรหลานวัยทีน ไม่เพียงแต่กับปัญหาการตั้งครรภ์ แต่ยังเป็นภูมิคุ้มกันที่ช่วยป้องกันการก้าวพลาดเข้าไปในวงจรยาเสพติด ความรุนแรง รวมถึงการพนันต่างๆ อีกด้วย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานต่างๆ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะช่วยกันสนับสนุนให้เกิดการใช้แอปพลิเคชัน TEEN’S MIND อย่างกว้างขวาง และขอให้ทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน TEEN’S MIND ได้ช่วยกันพัฒนาต่อยอดตัวแอปพลิเคชันนี้ ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้งานได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว


ด้าน ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้ตั้งเป้าหมายในปี 2569 ให้มีอัตราการคลอดไม่เกิน 25 คนต่อวัยรุ่นหญิง 1,000 คน ซึ่งที่ผ่านมา หลายภาคส่วนรวมทั้ง สสส. ได้ร่วมขับเคลื่อนดำเนินงานในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมีแนวโน้มลดลง แต่ปัญหาทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันในวัยรุ่น ยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่องทั้งการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย การทอดทิ้งหรือทำร้ายทารก ขณะที่ในแต่ละปีเรามีแม่วัยรุ่นมากถึงราว 1 ใน 7 ของการคลอดทั้งหมด ซึ่งแนวโน้มของเด็กที่เกิดจากแม่วัยรุ่นมีโอกาสสูงที่จะมีพัฒนาการล่าช้า อันจะส่งผลต่อคุณภาพของประชากรไทยในอนาคต

“จากสถานการณ์ดังกล่าว การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง มีรายงานวิจัยจำนวนมากทั้งในและต่างประเทศ ยืนยันว่า พ่อ แม่ ผู้ปกครองเป็นคนกลุ่มแรกที่มีบทบาทสำคัญในการป้องกันการตั้งครรภ์ของลูกวัยรุ่นได้ ด้วยการสื่อสารเชิงบวก และการให้คำปรึกษาและตอบคำถามในเรื่องต่างๆ ของลูกอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศ และเรื่องเพศในเชิงบวก ช่วงที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สสส. และกระทรวงสาธารณสุข ได้ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีความมั่นใจในตนเองว่ามีความรู้ เข้าใจ และมีทักษะที่จะรับฟัง และสื่อสารกับลูกได้ทุกเรื่อง รวมถึงเรื่องเพศ ซึ่งควรพูดคุยตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก จนเข้าสู่วัยรุ่น ซึ่งจะเป็นเกราะป้องกันที่แข็งแรง ทั้งการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ รวมไปถึงลดปัญหาความรุนแรงทางเพศได้อีกด้วย” ทันตแพทย์ศิริเกียรติ กล่าว


ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงที่มาของการพัฒนาแอปพลิเคชัน TEEN’S MIND ว่า จากการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินการวิจัยชุมชน โครงการมหิดลโมเดล: ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อเป็นต้นแบบในการดูแลวัยรุ่นในครอบครัว, ชุมชน, (Community Based) โรงเรียน, และโรงพยาบาล อย่างบูรณาการ เพื่อให้การดูแลวัยรุ่น ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของครอบครัวได้จัดทำคู่มือ เพื่อช่วยพ่อแม่ ในการสื่อสารกับลูกที่อยู่ในช่วงอายุ 9 - 20 ปี (วัยรุ่น) ซึ่งจากผลสำรวจครอบครัวที่ใช้คู่มือ พบว่าผู้ปกครองสามารถสื่อสารกับลูกได้ดีขึ้น มีความเข้าใจกันมากขึ้น และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆมีแนวโน้มลดลง

“ในสถานการณ์สังคมปัจจุบัน ที่ Smart Phone เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน เนื่องจากความสะดวกและรวดเร็วในการหาข้อมูล ทำให้เราเล็งเห็นความสำคัญในการขยายผลจาก “คู่มือ” ดังกล่าวผ่านช่องทางนี้ จึงได้ร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ TEEN’S MIND ขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง และใช้งานได้ด้วยตนเอง เป็นตัวช่วยสร้างความเข้าใจในตัวลูกหลานวัยรุ่น และให้ข้อมูลความรู้แก่พ่อแม่หรือผู้ที่สนใจ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อช่วยในการสื่อสารเชิงบวกกับลูกได้มากขึ้น” ศ.พญ.สุวรรณา กล่าว


พ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด “แอปพลิเคชัน TEEN’S MIND เครื่องมือสร้างความเข้าใจลูกวัยรุ่น”ได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบปฏิบัติการ ANDROID และ IOS หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.09-8389 6500 และ 02-849-6115
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ TEEN’S MIND ทีนมายด์ 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม