หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: NEC ประสบความสำเร็จในการทดสอบระบบพยากรณ์ดินถล่มในประเทศไทย  (อ่าน 36 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 26 เม.ย. 17, 11:29 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

- โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยเกี่ยวกับระบบ ICT เพื่อการป้องกันภัยพิบัติ

วันนี้ เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (NEC, TSE: 6701) โดยความร่วมมือกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) ได้ประกาศความสำเร็จของการทดสอบระบบที่ช่วยระบุพื้นที่บริเวณที่มีอันตรายจากดินถล่ม ประสิทธิภาพของระบบได้รับการยืนยันผ่านการทดสอบระบบในจังหวัดเชียงใหม่ในภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 จนถึงเดือนมีนาคม 2560

ดินถล่มจากฝนตกหนักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทย ส่งผลให้ผู้คนได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการคมนาคมเนื่องจากทำให้ถนนถูกทำลายอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีมาตรการบรรเทาความเสียหายดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

ในเดือนเมษายน 2558 กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่นและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย (*1) ออกประกาศร่วมกัน โดยกล่าวว่าทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นและการนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปปรับใช้ ซึ่งในฐานะประเทศที่ประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง ประเทศญี่ปุ่นจึงได้รับการคาดหวังว่าจะสามารถช่วยป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย ผ่านการส่งมอบเทคโนโลยีชั้นสูงของตน

การทดสอบครั้งนี้เป็นโครงการความร่วมมือเพื่อป้องกันภัยพิบัติระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเอ็นอีซีได้ทำการทดสอบระบบโดยร่วมมือกับสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจำลองดินถล่มในประเทศไทย" ที่ได้รับอนุมัติโดยกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของประเทศญี่ปุ่น

เอ็นอีซีร่วมมือกับ ศภช. (*2) และทำการทดสอบยืนยันกับระบบจำลองอุทกภัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ในภาคเหนือของประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง มีนาคม 2559 โดยการทดสอบที่รายงานในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการทดสอบครั้งดังกล่าว

ระบบพยากรณ์ดินถล่มเป็นส่วนหนึ่งของ "ระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ" ของเอ็นอีซี ระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการดังกล่าวประกอบด้วยแพล็ตฟอร์มแบบใช้งานร่วมกันที่มีฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การบูรณาการข้อมูล การจำลองภาพเสมือน และการเตือนล่วงหน้า รวมทั้งระบบภัยพิบัติสำหรับภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะ เช่น ดินถล่ม อุทกภัย และแผ่นดินไหว ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกระบบหรือฟังก์ชันภัยพิบัติแยกกันหรือจะเลือกรวมระบบภัยพิบัติหลาย ๆ ระบบเข้าด้วยกันก็ได้เพื่อพยากรณ์ภัยพิบัติหลายประเภทพร้อมกัน

ระบบพยากรณ์ดินถล่มสร้างแบบจำลองโดยอิงตามข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา (ข้อมูลฝนตกในอดีตและการพยากรณ์ฝนตก) ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ (ค่าระดับผิวดิน จุดประสงค์ในการใช้งานผืนดิน) และข้อมูลดิน (ความลึกของดิน การนำน้ำของดิน ความพรุน แรงเชื่อมแน่น มุมของแรงเสียดทานภายใน ฯลฯ) เพื่อให้สามารถพยากรณ์ระดับความอันตรายของดินถล่มได้

นอกจากนี้แล้ว ระบบยังสามารถสร้างแบบจำลองอย่างละเอียดโดยใช้ตาข่ายสี่ด้านขนาด 50 เมตร และให้พยากรณ์ภัยพิบัติแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงได้ล่วงหน้าถึง 7 วัน จึงช่วยให้ ศภช. สามารถแจ้งเตือนประชาชนในบริเวณที่สุ่มเสี่ยงก่อนจะเกิดเหตุการณ์ดินถล่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ แม้แต่ในช่วงเวลาที่ไม่พบภัยธรรมชาติ ระบบยังสามารถตรวจหาบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มโดยการสร้างแบบจำลองอิงตามข้อมูลฝนตกเพื่อนำมาใช้สร้างแผนที่อันตรายได้เช่นกัน

"เราสามารถใช้ระบบจำลองดินถล่มของเอ็นอีซีจากการร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลไทยหลายหน่วยงาน ระบบดังกล่าวผ่านการปรับปรุงให้เหมาะสมกับประเทศไทยและคาดว่าจะเข้ามามีส่วนช่วยในการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ ศภช." พลเรือตรีถาวร เจริญดี ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กล่าว "การร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องทำให้รัฐบาลไทยสามารถขยายแบบจำลองของพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นได้"

"เอ็นอีซีจะยังคงช่วยพัฒนาระบบ ICT เพื่อการป้องกันภัยพิบัติที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น รวมถึงการใช้งานและการปรับใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย เช่น ดินถล่มและอุทกภัย" นายมิโนรุ ฮิราตะ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น กล่าว "นอกจากนี้ เราจะนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการทดสอบในครั้งนี้มาส่งเสริมประชาสัมพันธ์ระบบนี้ในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียที่พบปัญหาดินถล่มบ่อย ๆ ด้วย"

*1 ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหลังจากการปฏิรูปองค์กร
*2 เป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจนถึงเดือนกันยายน 2558 หลังจากนั้นย้ายมาสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

***

เกี่ยวกับบริษัท NEC Corporation
บริษัท NEC Corporation เป็นผู้นำด้านการติดตั้งเทคโนโลยีระบบ IT และเครือข่าย ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและผู้คนมากมายทั่วโลก ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับสินค้าบริการที่ได้นำประสบการณ์และทรัพยากรจากทั่วโลกของบริษัท ส่งผลให้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของ NEC ได้ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าที่มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ NEC ได้นำความชำนาญกว่า 100 ปีในด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้ ผู้คน, ธุรกิจ และสังคมได้พัฒนาก้าวหน้าต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่ http://www.nec.com

กลุ่มบริษัท เอ็นอีซี ทั่วโลก จัดหา " โซลูชั่น เพื่อสังคม " เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ และความเท่าเทียมกันของสังคม ภายใต้ข้อความขององค์กรที่ว่า "Orchestrating a brighter world" โดย เอ็นอีซี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาหลากหลายที่ท้าทายและ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางสังคม เพื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวันพรุ่งนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมได้ที่ http://www.nec.com/en/global/about/vision/message.html

NEC เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของบริษัท NEC Corporation สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายผลิตภัณฑ์หรือการบริการอื่นใดที่ได้ระบุในที่นี้ เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ถือครองสิทธิ์นั้น ๆ ?2016 NEC Corporation

ผู้ประสานงานสื่อของเอ็นอีซี (ญี่ปุ่น):
เซอิจิโร โทดะ
เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น
s-toda@cj.jp.nec.com
+81-3-3798-6511

โจเซฟ แจสเปอร์
เอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น
j-jasper@ax.jp.nec.com
+81-3-3798-6511

ลิงค์ภาพประกอบข่าว:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=288258

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม