หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: สารคดี “จากขุนเขา สู่...ศิลปาชีพ”  (อ่าน 37 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 19 ก.ย. 16, 14:21 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด จัดทำสารคดี “จากขุนเขา สู่...ศิลปาชีพ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ได้จัดทำสารคดี “จากขุนเขา สู่...ศิลปาชีพ”จำนวน ๕๒ ตอน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 สถานีโทรทัศน์ True 4 U สถานีโทรทัศน์ TNN 2 ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้

นายสมพันธ์ จารุมิลินท รองประธานกรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ในพุทธศักราช ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ ทางบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้จัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด “จากขุนเขา สู่...ศิลปาชีพ” จำนวน ๕๒ ตอน ความยาวตอนละ ๕ นาที ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด โดยจะเริ่มออกอากาศในวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ถึง ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ทางสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24 เวลา ๒๐.๕๕ – ๒๑.๐๐ น.หลังข่าวพระราชสำนัก ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๑๕ น.สถานีโทรทัศน์ TNN 2 ออกอากาศเวลา ๒๐.๓๐ น วันจันทร์ถึงพฤหัส และวันศุกร์ เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๑.๑๕ น. และสถานีโทรทัศน์ True 4 U ออกอากาศเวลา ๗.๕๕ น.ก่อนเครพธงชาติทุกวันศุกร์เริ่มวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ วีดิทัศน์สารคดีดังกล่าว ได้มอบหมายให้ บริษัท ดอคคิวมาเนีย เป็นผู้ดำเนินการผลิต

สำหรับวัตถุประสงค์การจัดทำวีดิทัศน์สารคดี “จากขุนเขา สู่...ศิลปาชีพ”นี้ เพื่อให้ผู้ชมได้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อประชาชนชาวไทยทั่วทุกภูมิภาค ไม่เว้นแม้แต่พื้นที่ห่างไกล ทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการส่งเสริมให้ราษฎรประกอบอาชีพ โดยใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นผสานกับความสามารถที่มีอยู่แล้วในชุมชนเหล่านั้น มาสร้างงานเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืน มองเห็นคุณค่างานหัตถกรรมของชาวไทยภูเขา ที่ควรอนุรักษ์และวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา ทั้งในเรื่องความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ วัฒนธรรมเกี่ยวกับการแต่งกาย

แนวคิดในการนำเสนอ ในสารคดีแต่ละตอนจะสอดแทรกถึงแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการช่วยเหลือชาวไทยภูเขา ด้วยการให้ความรู้ ให้อาชีพ เพื่อให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนมาสู่ศิลปาชีพชาวเขา พระอัจฉริยภาพที่ทรงเห็นความงามของผ้าชาวเขา ทรงกระตุ้นให้ชาวเขาเห็นคุณค่าและภูมิใจในศิลปะประจำเผ่าของตน พระอัจฉริยภาพในการนำผ้าชาวเขามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งแนวพระราชดำริที่จะคืนความอุดมสมบูรณ์ของป่าและธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

คุณชนินทร์ ชมะโชติ กล่าวว่า สารคดี “จากขุนเขา...สู่ศิลปาชีพ” เป็นสารคดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ไปสู่ราษฎรชาวไทยภูเขาบนดอยสูงในภาคเหนือให้มีอาชีพ มีรายได้ เลิกปลูกฝิ่น แผ้วถางป่า เพื่อให้เขาสามารถช่วยตัวเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การนำเสนอจะเกริ่นนำถึงแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพระทัยในการแก้ปัญหาน้ำ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถก็ทรงใส่พระทัยเรื่องของการฟื้นฟูสภาพป่า ให้อาชีพเสริมแก่ชาวบ้าน ชาวเขา ซึ่งหนึ่งในนั้น คืองานด้านศิลปาชีพ โดยผ่านงานศิลปหัตถกรรมชาวเขา 7 เผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง ลีซอ มูเซอ อาข่า เย้า ลัวะ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ซึ่งมีความงามและคุณค่าทางศิลปะตามแบบฉบับของแต่ละเผ่า ทั้งยังสะท้อนวิถีชีวิต วัฒนธรรมของเผ่านั้นๆ ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนนำเสนอผลงานหัตถกรรมชาวเขาในรูปแบบทันสมัย ที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้พัฒนาประยุกต์เพื่อจำหน่ายให้แก่คนเมือง นอกจากนี้ ยังนำเสนอเรื่องราวจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกหลายโครงการที่ดำเนินไปเพื่อเป้าหมายสำคัญ คือ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความสงบร่มเย็น และความมั่นคงของประเทศชาติ

สารคดี “จากขุนเขา...สู่ศิลปาชีพ” จะนำเสนอในรูปแบบสารคดีสั้น ความยาว 5 นาที จำนวน 52 ตอน โดยเล่าเรื่องผ่านตัวละครซึ่งเป็นชาวไทยภูเขาแต่ละเผ่าในหมู่บ้านที่ทำงานหัตถกรรมผ้าชาวเขาส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เรียงร้อยด้วยเรื่องราววิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณีดั้งเดิมตามความเชื่อของแต่ละเผ่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ
ในแต่ละตอนจะสอดแทรกแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพป่า ด้วยการให้อาชีพเสริมแก่ชาวไทยภูเขา เพื่อจะได้เลิกทำลายป่า และหันมาดูแลป่า เพราะพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่า คนอยู่ร่วมกับป่าได้ เมื่อคนอยู่ได้ ป่าก็อยู่รอด

ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ ได้เลือกเพลงพระราชนิพนธ์ “แผ่นดินของเรา” เป็นเพลงประกอบหลักของสารคดีเพราะเห็นว่าเนื้อเพลงเหมาะสมกับเนื้อหาของสารคดี โดยนำการบรรเลงของวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพและการบรรเลงเปียโน ของคุณจิริสุภา วาริการnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  สารคดี “จากขุนเขา สู่...ศิลปาชีพ”  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม