หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รมว.ยธ./ผอ.ศอ.ปส. ประชุมมอบนโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจ  (อ่าน 34 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 5 ก.ย. 16, 00:47 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
รมว.ยธ./ผอ.ศอ.ปส. ประชุมมอบนโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559-2560 ไปสู่การปฏิบัติ


2 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 ไปสู่การปฏิบัติ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส. และผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายเกษตรกร เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายเยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 500 คน โดยสาระสำคัญหลักของการประชุมในครั้งนี้ คือ การมอบนโยบายการนำแผน “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 - 2560” ไปสู่การปฏิบัติ” ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร


การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 โดยกำหนดเป้าหมายเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 81,905 แห่ง ภายในปี 2560 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนดังกล่าวมี ความต่อเนื่อง และมุ่งสู่ผลสำเร็จ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม/ผอ.ศอ.ปส. จึงได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส. จัด “การประชุมมอบนโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 ไปสู่การปฏิบัติ” ครั้งนี้ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส. แม่ทัพภาคผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดน


ในการประชุมได้มีการอภิปราย ในประเด็น “ทิศทางการปรับนโยบายยาเสพติด และการนำแผนประชารัฐร่วมใจฯ ไปปฏิบัติ” โดยผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่
1. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม อภิปรายในหัวข้อ ทิศทางการปรับนโยบายยาเสพติดของประเทศไทย การยกร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด การปรับมาตรการทางกฎหมาย ในการควบคุมตัวยาเสพติด (กัญชง กัญชา กระท่อม เมทแอมเฟตามีน) และการบูรณาการงานยุติธรรมชุมชนกับการดำเนินงานสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
2. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อภิปรายในหัวข้อ โครงสร้าง กลไก ระบบการอำนวยการตาม แผนประชารัฐฯ มาตรการด้านการป้องกันยาเสพติด มาตรการดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และบทบาทภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการอำนวยการและสนับสนุน
3. นายประทีป กีรติเรขา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อภิปรายในหัวข้อการอำนวยการและบูรณาการระดับพื้นที่ตามแผนประชารัฐฯ บทบาทภารกิจของ ศอ.ปส.จ./กทม. ศป.ปส.อ./เขต และแนวทางการบูรณาการ 3 มาตรการในหมู่บ้าน/ชุมชน
4. พลตำรวจโท เรวัช กลิ่นเกษร ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด อภิปรายในหัวข้อ ภารกิจการปราบปรามยาเสพติดตามแผนประชารัฐ และการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบำบัดรักษาในระดับพื้นที่ และ
5. นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการ ศอ.ปส.สธ. อภิปรายในหัวข้อ ภารกิจ การบำบัดรักษาตามแผนประชารัฐฯ การปรับปรุงการดำเนินงานบำบัดรักษา ตามประกาศ คสช.ที่ 108/2557 และการถ่ายโอนภารกิจการบำบัดรักษา


นอกจากนี้ ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนระดับพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด 77 จังหวัด และระดับอำเภอ 878 อำเภอ โดยในส่วนของแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด จะเป็นแผนอำนวยการสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนข้อมูล ทรัพยากรสำหรับการจัดทำแผนให้แก่อำเภอ ซึ่งในปี 2560 ได้กำหนดให้อำเภอมีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่มุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน/ชุมชน 81,905 แห่ง โดยใช้ 3 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการปราบปราม มาตรการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ และมาตรการป้องกันยาเสพติด ตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ และยกระดับการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอ ให้มีแผนการควบคุมพื้นที่ โดยยึดหมู่บ้าน/ชุมชนและเป้าหมายเป็นตัวตั้ง และใช้หลักการจัดสรรงบประมาณลงสู่อำเภอ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ถึงเป้าหมาย ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษาทุกแห่ง สถานประกอบการ ศูนย์หรือกลไกของเยาวชนในพื้นที่ และเครือข่ายภาคประชาชนให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน


------------------------------------------------

แจ้งสายด่วน ป.ป.ส.
โทร 1386
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 5 ก.ย. 16, 01:06 น โดย Dul8836301 » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  ป.ป.ส. ปปส ยาเสพติด 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม