หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: สานพลังประชารัฐยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา  (อ่าน 83 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 4 มี.ค. 16, 11:27 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
สานพลังประชารัฐยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา
[/b]

ประเทศไทยทุกวันนี้ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้มีความรู้ความชำนาญในทักษะวิชาชีพยังมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ นอกจากปัญหาทางด้านปริมาณผู้เรียนไม่เพียงพอแล้ว ทัศนคติของสังคมทีมีต่อผู้เรียนอาชีวะ ยังส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้เรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองในการส่งลูกหลานมาเรียนอีกเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมจึงไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้ จึงได้ผนึกกำลังร่วมกันยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา นำโดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน 13 องค์กรเอกชนชั้นนำระดับประเทศ และภาคประชาสังคม ฟอร์มทีมจัดตั้งคณะทำงาน “สานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา” ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา (Competitive Workforce)” จึงได้เกิดขึ้นเพื่อเดินหน้าพัฒนาอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ตลอดจนยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาให้มีความสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหัวหน้าทีมภาครัฐกล่าวถึงการขับเคลื่อนภารกิจในครั้งนี้ว่า การทำงานของคณะทำงานฯ มีภารกิจหลัก 5 ประการ คือ การสร้างค่านิยมหรือแรงจูงใจให้เยาวชนหันมาเรียนในสายอาชีวะมากขึ้น การผลิตผู้เรียนอาชีวะในสาขาที่ขาดแคลนให้มีปริมาณเพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ การสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอาชีวะ การสร้างอาชีวะให้มีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ตลอดจนการทำให้อาชีวะมีความเป็นสากลและความร่วมมือกับต่างประเทศมากขึ้น

“บทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนจะทำหน้าที่ในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ข้อมูลสถิติ การกำหนดและประเมินมาตรฐานฝีมือแรงงาน การสนับสนุนด้านนโยบายรวมถึงปรับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์เพื่อเกื้อหนุนภาคเอกชนในการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้คณะกรรมการได้กำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานอย่างชัดเจน รวมถึงมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ โดยตั้งเป้าให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลา 2 ปี และเมื่อครบกำหนดทุกฝ่ายจะร่วมประเมินผลการทำงานและพิจารณา เพื่อนำไปขยายผลให้เกิดความต่อเนื่อง และส่งผลสู่การขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป” พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวเพิ่มเติมนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ในฐานะหัวหน้าทีมภาคเอกชนได้กล่าวถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนในส่วนของภาคเอกชนว่า การขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาในส่วนของภาคเอกชนมีบริษัทชั้นนำระดับประเทศที่เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 13 องค์กร ซึ่งประกอบด้วยเอสซีจี บจก.การบินกรุงเทพ บมจ.ช.การช่าง บจก.ซัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี บมจ.ซีพี ออลล์ บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย บจก.น้ำตาลมิตรผล บจก.ฤทธา บจก.สรรพสินค้าเซ็นทรัล บมจ.ไออาร์พีซี บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล และ บจก.ฮอนด้า ออโตโมบิล

“สำหรับแนวทางการในการขับเคลื่อนด้านการยกระดับวิชาชีพฯ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก (Quick Win) ซึ่งใช้เวลา 6 เดือน ในการดำเนินภารกิจ 3 ด้าน ได้แก่ 1.Re-branding สร้างแรงจูงใจผ่านภาพลักษณ์ที่ดีกับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นตัวเยาวชนหรือผู้ปกครอง ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมกันนี้จะต้องสร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรสายวิชาชีพอีกด้วย 2.สร้าง Excellence Model Schools โดยพิจารณาสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม สามารถเป็นพี่เลี้ยงสถานศึกษา รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน และให้ภาคเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วม 3.ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล (Database) ทั้งในส่วนอุปสงค์ความต้องการแรงงานวิชาชีพ และอุปทานของแรงงานวิชาชีพที่เรียนจบมาในภาพรวมของทั้งประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ”“ในส่วนระยะที่สองคือ Medium & Long term คณะทำงานมีแผนกำหนดมาตรฐานทักษะวิชาชีพ การเรียนการสอน การจ้างงาน ค่าตอบแทน ฯลฯ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือ พร้อมแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมการยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษา และส่งเสริมการยกระดับคุณภาพให้ยั่งยืน เช่น บรรจุการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเข้าไปในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงผลักดันให้มีหน่วยงานที่รวบรวม Database ของวิชาชีพอาชีวศึกษาให้เป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนาหลักสูตร ครูผู้สอน โดยให้มีสถาบันพัฒนาครูระดับอาชีวศึกษา” นายรุ่งโรจน์ กล่าวเพิ่มเติมนายเศรษฐพล สายทอง อายุ 18 ปี นักศึกษาชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ เล่าถึงประสบการณ์ที่เคยได้เข้าไปฝึกงานว่า “ผมได้เข้าไปฝึกงานกับโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งทำให้ผมได้เรียนรู้ในเรื่องของการปรับตัวในเรื่องงานส่วนที่เราไม่เคยสัมผัสโดยตรง รวมทั้งการเผชิญหน้ากับแขกแบบตัวต่อตัว ทำให้เราสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี ซึ่งการที่หน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันอย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุดครับ เพราะจะทำให้นักเรียนได้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยมากขึ้น”


การผนึกกำลังและความร่วมมือในครั้งนี้ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชนชั้นนำระดับประเทศ และภาคประชาสังคม จะเป็นหนทางหนึ่งที่จะยกระดับคุณภาพวิชาชีพอาชีวศึกษาให้ก้าวไกล และเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศ


เครดิต บ้านเมือง
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  ประชารัฐ สังคม เอกชน อาชีวศึกษา cpall ซีพีออลล์ ซีพี true ทรู เจริญโภคภัณฑ์ 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม