หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ทีเส็บจับมือภาครัฐ-เอกชนดันเชียงใหม่ทุกมิติ ยกระดับสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ภาค  (อ่าน 48 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 8 เม.ย. 15, 07:56 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 


สานต่อไทยแลนด์ไมซ์มาร์ทครั้งที่ 2 ขับเคลื่อนไมซ์เชียงใหม่ด้วยแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ”

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางการจัดประชุมและแสดงสินค้านานาชาติระดับภูมิภาค พร้อมผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน 4 หน่วยงานลงนาม MOU พัฒนาฐานข้อมูล หวังเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือ
นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ปีนี้ทีเส็บมุ่งเน้นดำเนินงานภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดอบรม และประชุมสัมมนาในประเทศมากขึ้น เน้นความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนกระตุ้นตลาดไมซ์ในประเทศ ชูกลยุทธ์ 4 ด้าน พัฒนาธุรกิจไมซ์จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
(1) การเปิดตัวแคมเปญ ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ เน้นการสร้างกิจกรรมดีไมซ์ในเชียงใหม่ พร้อมขยายศักยภาพเมืองไมซ์ในจังหวัดทางภาคเหนือ ที่สามารถรองรับการจัดประชุม และแสดงสินค้าในประเทศได้
(2) การขยายตลาดสู่กลุ่มเศรษฐกิจพิเศษ CLMV พัฒนาให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางไมซ์ภาคเหนือที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศโดยรอบ โดยเฉพาะประเทศพม่า ลาว และเวียดนามเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(3) การส่งเสริมการจัดประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในพื้นที่โครงการพระราชดำริและแหล่งท่องเที่ยวทหาร โดยเฉพาะโครงการที่มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวดูงาน (experiential) อย่างสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
(4) การส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้า ด้วยการยกระดับงานระดับท้องถิ่นสู่ระดับภูมิภาคอย่างงานล้านนาเอ็กซ์โป 2558 ที่มีผู้ร่วมงานกว่า 50,000 คน

นอกจากนี้ทีเส็บยังเร่งดำเนินการชูเชียงใหม่สู่เมืองแห่งเมกกะอีเวนต์ด้วยการดึงงานขนาดใหญ่เข้ามาจัดให้มากขึ้น อาทิ งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาศูนย์ข้อมูลไมซ์ครบวงจรของจังหวัด (MICE Intelligence) ผ่านการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ทีเส็บ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ) และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร มาตรฐานและการบริการด้านไมซ์ เตรียมความพร้อมให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ของภาคเหนือตอนบนรองรับการเปิด AEC
ด้าน นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเชียงใหม่ไมซ์ซิตี้ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด จำนวน 5,253,200 บาท และเพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และมีการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆมากขึ้น จึงได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ตั้งแต่ปี 2557 โดยได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัด โดยเน้นการส่งเสริมตลาดภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือ GMS/BIMSTEC และเมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับเชียงใหม่ให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางของการประชุมระดับนานาชาติ โดยใน 2-3 ปีข้างหน้าจะมุ่งเน้นตลาดประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอาเซียนเป็นหลัก โดยทางจังหวัดจะมีบทบาทให้การสนับสนุนใน 3 แนวทาง คือ
1) จังหวัดพร้อมจะดำเนินการตามนโนบายของรัฐบาล และจะกำหนดให้ไมซ์ซิตี้เป็นนโยบายและกลยุทธ์หลักในการพัฒนาเมือง
2) จังหวัดจะเป็นแกนในการขับเคลื่อนนโยบายและประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบเพื่อผลักดันให้เชียงใหม่เป็นไมซ์ซิตี้อย่างแท้จริง
3) ต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน และสร้างพันธสัญญาในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย เพื่อให้ธุรกิจไมซ์ของจังหวัดมีการดำเนินการอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน”

“จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นเมือง MICE City ที่มีความพร้อมอย่างมากจะเห็นได้จากปีที่ผ่านมา ทีเส็บ ได้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาไมซ์ซิตี้ให้มีความเข้มแข็ง ดังเห็นได้จากข้อมูลการจัดงานในปี 2557 ซึ่งทีเส็บได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานไมซ์ที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ โครงการไทยแลนด์ไมซ์มาร์ทครั้งที่ 1 / งานเทศกาลงานออกแบบ Chiang Mai Design Week / งาน TEDX Chiang Mai 2014 และ งาน เทศกาลบอลลูนนานาชาติประเทศไทย ครั้งที่ 8 ด้านภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์เชียงใหม่ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 มีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์จำนวน 340,344 คน จากการจัดงานกว่า 455 งาน สร้างรายได้ 1,337 ล้านบาท ด้านภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ หรือ D-MICE ปีนี้ทีเส็บตั้งเป้าการเติบโตทั้งจำนวนคนและรายได้ร้อยละ 5 คิดเป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์ จำนวน 15.23 ล้านคน สร้างรายได้ 33,069 ล้านบาท” นายนพรัตน์ กล่าวสรุป

รายละเอียดการจัดงานไทยแลนด์ไมซ์มาร์ท ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการจัดการดำเนินงานโครงการ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” ยังมีแผนกระตุ้นการประชุม สัมมนา และงานแสดงสินค้าในประเทศ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายไทยแลนด์ไมซ์มาร์ทครั้งที่ 2 กำหนดจัดให้มีขึ้นเป็นจำนวน 5 ครั้ง ณ ไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 แห่งได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น และพัทยา ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2558
โดยในส่วนของการจัดงานที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น มีประมาณการผู้เข้าร่วมงานโดยแบ่งเป็นผู้ซื้อ 90 จากหน่วยงานรัฐและเอกชน เข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ขาย 40 รายจากหน่วยงานผู้ประกอบการไมซ์ในภูมิภาคภาคเหนือ คาดการณ์ผลตอบรับจากการจัดงานไทยแลนด์ไมซ์มาร์ท ณ จังหวัดเชียงใหม่ที่จะก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังธุรกิจไมซ์ในภูมิภาคทั้งสิ้น 25 ล้านบาท
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม