หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: "เปิดหลังม่าน" ผลการเลือกตั้ง สว. 2557...!!!  (อ่าน 1631 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 1 เม.ย. 14, 00:05 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
"เปิดหลังม่าน" ผลการเลือกตั้ง สว. 2557...!!!

q*021q*096q*021รายชื่อผู้ได้คะแนนเลือกตั้ง ส.ว. เป็นการทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการ 77 จังหวัด ณ วันที่ 31 มี.ค.57 ( เป็น สว.น้ำดี 26 คน และ สว.น่ำเน่า 51 คน ) มีดังนี้

การนับคะแนนไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ 91.43 มีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 18,708,713 คน คิดเป็นร้อยละ 42.51 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 44,011,125 คน โดยมีจำนวนบัตรดี 15,519,942 บัตร คิดเป็นร้อยละ 82.96 บัตรเสีย 964,242 บัตร คิดเป็นร้อยละ 5.15 ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,223,853 คน คิดเป็นร้อยละ 11.89

กรุงเทพฯ คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา เบอร์ 8 ได้ 508,478 คะแนน

จ.สมุทรปราการ น.ส.วราภรณ์ อัศวเหม เบอร์ 9 ได้ 118,194 คะแนน

จ.สุพรรณบุรี นายจองชัย เที่ยงธรรม เบอร์ 2 ได้ 166,913 คะแนน

จ.ปทุมธานี นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา เบอร์ 7 ได้ 64,890 คะแนน

จ.นนทบุรี นายธนพงศ์ ธนเดชากุล เบอร์ 3 ได้ 56,800 คะแนน

จ.นครปฐม นายธงชัย ศรีสุขจร เบอร์ 1 ได้ 111,517 คะแนน

จ.สมุทรสงคราม น.ส.บุญยืน ศิริธรรม เบอร์ 4 ได้ 21,079 คะแนน

จ.เพชรบุรี นายสุชาติ อุสาหะ เบอร์ 4 ได้ 61,333 คะแนน

จ.สมุทรสาคร นายสุนทร วัฒนาพร เบอร์ 1 ได้ 57,883 คะแนน

จ.กาญจนบุรี พล.อ.องอาจ พงษ์ศักดิ์ เบอร์ 1 ได้ 57,181 คะแนน

จ.ราชบุรี นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ เบอร์ 1 ได้ 73,448 คะแนน

จ.ชลบุรี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ เบอร์ 2 ได้ 84,083 คะแนน

จ.ฉะเชิงเทรา นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ เบอร์ 1 ได้ 59,946 คะแนน

จ.อุทัยธานี นายไพโรจน์ ทุ่งทอง เบอร์ 1 ได้ 52,322 คะแนน

จ.จันทบุรี นางพจนา กิจกาญจน์ เบอร์ 2 ได้ 60,175 คะแนน

จ.สระแก้ว นางดวงพร เทียนทอง เบอร์ 2 ได้ 106,413 คะแนน

จ.ตราด นายบุญส่ง ไข่เกษ เบอร์ 1 ได้ 33,587 คะแนน

จ.ลพบุรี นายประทวน สุทธิอำนวยเดช เบอร์ 4 ได้ 55,791 คะแนน

จ.ปราจีนบุรี นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เบอร์ 1 ได้ 103,865 คะแนน

จ.ชัยนาท นายมณเฑียร สงฆ์ประชา เบอร์ 2 ได้ 54,857 คะแนน

จ.อ่างทอง นายชูศักดิ์ ศรีราชา เบอร์ 1 ได้ 52,706 คะแนน

จ.สิงห์บุรี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เบอร์ 2 ได้ 32,811 คะแนน

จ.สระบุรี นายบุญส่ง เกิดหลำ เบอร์ 2 ได้ 72,918 คะแนน

จ.ระยอง นายสุรชัย ปิตุเตชะ เบอร์ 3 ได้ 56,298 คะแนน

จ.นครนายก นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ เบอร์ 2 ได้ 40,530 คะแนน

จ.พระนครศรีอยุธยา นายคณิพงษ์ แขวัฒนะ เบอร์ 3 ได้ 60,616 คะแนน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสืบยศ ใบแย้ม เบอร์ 1 ได้ 52,836 คะแนน

จ.ปัตตานี นายสมหวัง อภิชัยรักษ์ เบอร์ 1 ได้ 101,887 คะแนน

จ.สตูล นายอิบรอเหม อาดำ เบอร์ 2 ได้ 23,159 คะแนน

จ.ยะลา นายอับดุลอายี สาแม็ง เบอร์ 3 ได้ 64,806 คะแนน

จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู เบอร์ 2 ได้ 96,971 คะแนน

จ.ตรัง นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ เบอร์ 1 ได้ 72,612 คะแนน

จ.พัทลุง นายทวี ภูมิสิงหราช เบอร์ 3 ได้ 102,252 คะแนน

จ.สุราษฎร์ธานี พล.อ.อ.สุจินต์ แช่มช้อย เบอร์ 1 ได้ 82,233 คะแนน

จ.กระบี่ นายอภิชาต ดำดี เบอร์ 1 ได้ 65,538 คะแนน

จ.ระนอง นายศักดา ศรีวิระยะไพบูลย์ เบอร์ 1 ได้ 17,225 คะแนน

จ.พังงา นายวรชาติ ทนังผล เบอร์ 4 ได้ 45,768 คะแนน

จ.ภูเก็ต นายชัยยศ ปัญญาไวย เบอร์ 2 ได้ 17,094 คะแนน

จ.นราธิวาส นายนิมันซูร จียี่งอ เบอร์ 1 ได้ 90,558 คะแนน

จ.สงขลา นายอนุมัติ อาหมัด เบอร์ 1 ได้ 122,060 คะแนน

จ.ชุมพร พล.ต.อ.นรินทร์ บุษยวิทย์ เบอร์ 1 ได้ 44,557 คะแนน

จ.มุกดาหาร นายวิริยะ ทองผา เบอร์ 3 ได้ 42,544 คะแนน

จ.อุดรธานี นางอาภรณ์ สาราคำ เบอร์ 1 ได้ 352,014 คะแนน

จ.ร้อยเอ็ด นายสมเกียรติ พื้นแสน เบอร์ 4 ได้ 139,313 คะแนน

จ.หนองคาย นายอาทิตย์ ศรีตะบุตร เบอร์ 3 ได้ 98,196 คะแนน

จ.นครราชสีมา นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ เบอร์ 1 ได้ 234,022 คะแนน

จ.หนองบัวลำภู นายประพาส นวนสำลี เบอร์ 6 ได้ 57,302 คะแนน

จ.ขอนแก่น นายวัน สุวรรณพงษ์ เบอร์ 1 ได้ 300,353 คะแนน

จ.บึงกาฬ นายณัฐพล เนื่องชมภู เบอร์ 3 ได้ 63,613 คะแนน

จ.เลย นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ เบอร์ 2 ได้ 126,746 คะแนน

จ.มหาสารคาม นายศรีเมือง เจริญศิริ เบอร์ 1 ได้ 170,116 คะแนน

จ.สุรินทร์ นายนุรุทธิ์ เจริญพันธ์ เบอร์ 4 ได้ 177,047 คะแนน

จ.นครพนม นายสมนาม เหล่าเกียรติ เบอร์ 1 ได้ 96,979 คะแนน

จ.สกลนคร นายดำเกิง วงศ์กาฬสินธิ์ เบอร์ 6 ได้ 124,453 คะแนน

จ.ชัยภูมิ นายบัณฑูร เกียรติก้องชูชัย เบอร์ 5 ได้ 208,335 คะแนน

จ.ยโสธร นางประยูร เหล่าสายเชื้อ เบอร์ 2 ได้ 98,360 คะแนน

จ.อำนาจเจริญ นางญาณีนาถ เข็มนาค เบอร์ 1 ได้ 42,596 คะแนน

จ.บุรีรัมย์ นายเสริมศักดิ์ ทองศรี เบอร์ 3 ได้ 226,756 คะแนน

จ.อุบลราชธานี นายสมชาย เหล่าสายเชื้อ เบอร์ 3 ได้ 268,424 คะแนน

จ.ศรีสะเกษ น.ส.วิลดา อินฉัตร เบอร์ 1 ได้ 228,503 คะแนน

จ.กาฬสินธุ์ นายแพน พรไตรศักดิ์ เบอร์ 4 ได้ 141,331 คะแนน

จ.พิษณุโลก นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา เบอร์ 1 ได้ 139,788 คะแนน

จ.เพชรบูรณ์ นายพิพัฒน์ ภัครัชตานนท์ เบอร์ 1 ได้ 112,765 คะแนน

จ.เชียงราย นายมงคลชัย ดวงแสงทอง เบอร์ 3 ได้ 157,066 คะแนน

จ.แพร่ ด.ต.บุหลัน ราษฎรณ์คำพรรณ์ เบอร์ 1 ได้ 83,296 คะแนน

จ.สุโขทัย นายภูมิสิทธิ์ มั่นคง เบอร์ 1 ได้ 63,048 คะแนน

จ.ลำพูน นายตรี ด่านไพบูลย์ เบอร์ 2 ได้ 62,385 คะแนน

จ.ตาก นายชิงชัย ก่อประภากิจ เบอร์ 5 ได้ 69,223 คะแนน

จ.ลำปาง นายวราวุฒิ หน่อคำ เบอร์ 1 ได้ 120,488 คะแนน

จ.พิจิตร นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ เบอร์ 2 ได้ 68,312 คะแนน

จ.อุตรดิตถ์ นายพีรศักดิ์ พอจิต เบอร์ 2 ได้ 93,322 คะแนน

จ.กำแพงเพชร นายจุลพันธ์ ทับทิม เบอร์ 1 ได้ 101,093 คะแนน

จ.นครสวรรค์ ร.อ.จักรวาล ตั้งภากรณ์ เบอร์ 1 ได้ 86,155 คะแนน

จ.เชียงใหม่ นายอดิศร กำเนิดศิริ เบอร์ 3 ได้ 127,708 คะแนน

จ.แม่ฮ่องสอน นายจำลอง รุ่งเรือง เบอร์ 1 ได้ 30,855 คะแนน

จ.พะเยา นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ เบอร์ 2 ได้ 83,691 คะแนน

จ.น่าน นายอานนท์ ตันตระกูล เบอร์ 4 ได้ 79,051 คะแนน

ที่มา : แฉความลับ @ เสธ. น้ำเงินที่มา : บลูเบิร์ด ออนเดอะร็อคq*021q*096q*021« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 1 เม.ย. 14, 00:36 น โดย lumtakong » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

add
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 1 เม.ย. 14, 00:13 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

หรือชมการวิเคราะห์แบบเปิดเปลือกจาก ทีมเนชั่นการเมือง ได้ที่นี่ครับ

http://www.nationchannel.com/main/content/politics/378400664/

q*021q*096q*021

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 1 เม.ย. 14, 00:41 น โดย lumtakong » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 1 เม.ย. 14, 00:19 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ผลการสแกนเลือกตั้งว่าที่ สว. ทั้ง 77 คน คือ อิสระ 21 คน , ฝ่ายค้าน 16 คน , รัฐบาล 40 คน


q*021q*096q*021

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 1 เม.ย. 14, 00:45 น โดย lumtakong » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Guest
k542
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 1 เม.ย. 14, 01:43 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*032q*022q*023
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 1 เม.ย. 14, 06:59 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ผลการสแกนเลือกตั้งว่าที่ สว. ทั้ง 77 คน คือ อิสระ 21 คน , ฝ่ายค้าน 16 คน , รัฐบาล 40 คน

q*021q*096q*021

นั่นไง ขนาด สว. ยังมีฝ่ายแค้น ฝ่ายรัฐบาล มีสภาผัวเมียลูกทั้งฝ่ายแค้นและฝ่ายรัฐบาล
อย่างนี้ต้องมาใช้ รธน.ฉบับไข่นุ้ย เรื่องพวกนี้ถึงจะไม่มี
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 1 เม.ย. 14, 07:00 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
อ้าวเหรอ คิดว่าเปิดม่าน จะเจอแมนจามโบ้ กับเมียเก่ๆ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #6 เมื่อ: 1 เม.ย. 14, 08:36 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*032q*022q*023


สว.เลือกตั้ง = 77 ท่าน , สว.สรรหา = 73 ท่าน รวมทั้งสิ้น 150 ท่านครับ

q*021q*096q*021
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  ผลการเลือกตั้ง สว. 2557 ม่าน 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม