หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เปิด 7 เหตุผล “ครม.ปู” ใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คุมม็อบ กปปส.  (อ่าน 30015 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 22 ม.ค. 14, 14:50 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

เขียนโดยi sranews http://www.isranews.org/isranews-scoop/item/26730-emergency.html

“...การกระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าว เป็นการชุมนุมโดยไม่สงบและมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ...รวมทั้งส่งผลกระทบต่อกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย...”เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2557 ภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี เฉพาะ อ.ลาดหลุมก้ว และ จ.สมุทรปราการ เฉพาะ อ.บางพลี ระหว่างวันที่ 22 ม.ค.2557 ถึงวันที่ 22 มี.ค.2557

ช่วงค่ำวันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา ก็ได้เผยแพร่ประกาศ 2 ฉบับ และคำสั่ง 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินดังกล่าว

- ประกาศฉบับที่ 1 “ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในเขตท้องที่ กทม. จ.นนทบุรี อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ” นอกจากสาระสำคัญจะอยู่ที่การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่ 4 จังหวัดดังกล่าวแล้ว ยังมีบรรยายถึงเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินครั้งนี้ด้วย

“สำนักข่าวอิศรา” ไล่เรียงตามคำบรรยาย ดังกล่าว พบว่ามีอยู่ 7 เหตุผลหลัก ประกอบด้วย

“โดยที่ปรากฏว่า ได้มีกลุ่มบุคคลดำเนินการที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายและนำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดยมีการปลุกระดมเชิญชวน ทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา และการสื่อสาร ด้วยวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่ทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในหลายพื้นที่ และเพื่อให้มีการกระทำที่ล่วงละเมิดกฎหมายของแผ่นดิน คำสั่งและหมายของศาล ด้วยการยุยงให้ประชาชนชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1.มีการปิดการจราจรในถนนสำคัญ บุกรุกและยึดสถานที่ราชการหลายแห่ง

2.ไล่ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกจากสถานที่ราชการ ตัดน้ำตัดไฟ ปิดระบบฐานข้อมูล เอาโซ่คล้องประตูเพื่อไม่ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทำให้การบริหารของรัฐให้แก่ประชาชน ไม่ว่าการจดทะเบียนใบอนุญาต หรือการบริหารขั้นพื้นฐาน ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ก่อให้เกิดความวุ่นวาย เกิดความล่าช้า และสูญเสียทางเศรษฐกิจ

3.มีความพยายามจะเข้าควบคุมตัวผู้บริหารหรือบุคคลสำคัญที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน

4.ขัดขวางการใช้ชีวิตโดยปกติสุขของประชาชนทั่วไป ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เดือดร้อน เสียหายและเกรงกลัวอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ตลอดจนมีการใช้กำลังขัดขืนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย

5.มีการกระทำการในลักษณะอันเป็นการขัดขวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะจัดให้มีขึ้น อันกระทบต่ออำนาจอธิปไตยและสิทธิของปวงชนชาวไทยตามที่รัฐธรรมนูญรองรับไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ซึ่งมาตรา 27 ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย คุ้มครองและผูกพันรัฐสภา ศาล รวมทั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ในการตรากฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย และการตีความกฎหมายทั้งปวง

6.มีการใช้สถานที่เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีเจตนาบิดเบือนให้เกิดความเข้าใจผิด เพื่อให้กระทำการให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ต่างๆ

และ 7.มีบุคคลบางกลุ่มได้ก่อเหตุร้ายหลายครั้งโดยต่อเนื่อง เพื่อมุ่งให้เกิดความเสียหายและไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน

“จากสถานการณ์ที่มีเหตุยืดเยื้อ และมีการละเมิดต่อกฎหมายเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าจะได้มีการประกาศใช้มาตรการต่างๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไข ระงับ ยับยั้ง การกระทำดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะมีการกระทำที่มีความรุนแรงกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและกระบวนการใช้กฎหมายยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศและเกิดความเสียหายหรือไม่ปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนผู้บริสุทธิ์

“การกระทำของกลุ่มบุคคลดังกล่าว เป็นการชุมนุมโดยไม่สงบและมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย กรณีเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน และความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ อันเป็นการกระทำที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย และกระทบต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนผู้บริสุทธิ์”

อาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ ครม.จึงให้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 4 จังหวัดข้างต้น

- ประกาศฉบับที่ 2 “ประกาศตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548” สาระสำคัญคือการให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ 12 ประการ อาทิ ให้จับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ ให้ออกคำสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัว ให้ออกคำสั่งยึดหรืออายัดอาวุธ ให้ตรวจค้นรื้อถอนหรือทำลายอาคาร ให้บุคคลใดห้ามออกนอกราชอาณาจักร ฯลฯ เป็นต้น

- คำสั่งฉบับที่ 1 “คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ พิเศษ 1/2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ” สาระสำคัญคือจัดตั้งศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.) ที่ให้ รมว.แรงงาน (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง” เป็นผู้อำนวยการ ศรส. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว) และปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นรองผู้อำนวยการ ศรส. มีกรรมการ ศรส.อื่นอีก 27 คน โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นกรรมการและเลขานุการ

- คำสั่งฉบับที่ 2 “คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ พิเศษ 2/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง” สาระสำคัญ คือการกำหนดให้ ร.ต.อ.เฉลิม ในฐานะผู้อำนวยการ ศรส.เป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบ พนักงานเจ้าหน้าที่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และให้ พล.ต.อ.อดุลย์ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในเขตท้องที่ตามประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

- คำสั่งฉบับที่ 3 “คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ พิเศษ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะบุคคลเป็นที่ปรึกษาการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน” สาระสำคัญ คือแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา ศรส. โดยมีนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ เป็นประธานที่ปรึกษา ศรส.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่ 4 จังหวัดดังกล่าว เกิดขึ้นภายหลังผู้ชุมนุมกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ได้ดาวกระจายชัตดาวน์ กทม.ด้วยการปิดแยกสำคัญ 7 จุดใน กทม. ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.2557 ที่ผ่านมา ขณะที่กำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 2 ก.พ.2557 นี้

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Guest
ทอมมี่
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 00:32 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ถูกทั้ง 7 ข้อเลย.... q*062q*062q*062 ของคุณ okjang นะ
ส่วนของรัฐบาลโกหกใส่ร้ายผู้ชุนนุมจนเขาจับได้หมดแล้ว
ตอนศอ.รส.ออกแถลงข่าว ทำคนที่หลงเข้าดู ขำกลิ้ง ทุกครั้ง
ฮาขี๋แตกขี๋แตนมาก โดยเฉพาะนายหัวล้านๆคนนั้น

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 01:23 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

รีบจัดการซะให้เรียบร้อย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 02:43 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ชาวนาคือผู้ทำนาปลูกข้าว เลี้ยงเรามาจนเป็นหนุ่มสาว
ยันจนเราเฒ่าแก่ชรา แต่เหตุไฉนชาวนาไทยอับจนเรื่อยมา
เผชิญดินน้ำลมฟ้า เผชิญปัญหาชะตากรรม

วิงวอนฝากมาถึงรัฐสภา จากชาวนาไทย
คุณนั่งห้องแอร์มันคงสบาย
ร่างนโยบายซื้อขายข้าวเปลือกประกันราคา
เกษตรกรเขานอนผวา ขายข้าวไม่ได้เงิน

ดีชั่วตัวคุณเขาสนับหนุนคุณเป็นผู้แทน เลือกเอาไปเป็นขาเป็นแขน
หายหัวกบาลจนชาวบ้าน เขาเอือมระอา
เลือกตั้งครั้งสมัยหน้า ใครเขาจะกล้าไปลงคะแนน
การเมืองเป็นร่ง เป็นเรื่องของผลประโยชน์

งานจับปากกา ก็เหมือนชาวนาเขากำด้ามเคียว
ขีดเขียนเก็บเกี่ยว มันต่างกันตรงที่ความจริงใจ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 02:44 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

รบกวนถามท่านผู้รู้ครับ
ชาวนาขายข้าวให้กับรัฐบาลไทย
แต่รัฐบาลไทยไม่มีเงินจ่ายให้ชาวนา
ชาวนาจึงรวมตัวกันปิดถนน และจะเดินทาง
เข้ากรุงเทพ เพื่อถามเรื่องเงิน
แต่ชาวนาเข้ากรุงเทพไม่ได้ เพราะรัฐบาลไม่มีเงินจ่าย
พร้อมกับออก พ ร บ ฉุกเฉินขึ้นมา
เพื่อถ่วงเวลา ที่จะจ่ายเงินชาวนา
และไม่ให้ชาวนา ไปรวมตัวกับกลุ่มผู้ประทวงในกรุงเทพ
เป็นไปได้ไหมครับที่ผมพูดมาทั้งหมด
วงเล็บ.....ผมไม่ใช่กลุ่มใด กลุ่มหนึ่งนะครับ
ถามจากใจคนไทย คนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศ
แล้วได้รับรู้ข่าว ข้าวของไทย อันดับข้าวไทย
ที่เคยเป็น1 ไปไหน? ทำไม? เงินค่าข้าวของชาวนาอยู่ไหน?
ใครเป็นคนทำให้เรื่องข้าวไทย ต้องเป็นแบบนี้?
แล้วจะจับคุณคนที่ทำให้ข้าวของไทยเสียหายได้ไหม?

ด้วยความเคารพ เป็นความคิดส่วนตัว ผมชอบผู้ชายไทยท่านนี้ครับ
ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผมขอให้กำลังใจท่าน ไว้นะที่นี่

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ยิ่งลักออกไป
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 03:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
เสื้อแดงตื่นหมดแล้ว เลยจัดให้นายขวัญชัย ..หลังทักษิณได้อำนาจ 2 ปีกว่าได้แต่พยายามแก้กฎหมายเอาตัวเองรอดในคดีแพ่ง คดีอาญาของตัวเอง ..วันนี้เขารู้กันหมดแล้ว ใครหลอกเสื้อแดงให้มาตาย ใครกระหายจำนวนศพเพื่อให้ตัวเองได้เป็นอำมาตย์แล้วรวยยย ..ส่วนเสื้อแดงที่ไม่ได้อะไรเลยได้แต่หนี้สินที่เพิ่มพูนขึ้น ..ได้แต่ดูหลานสาวทักษิณ ตระกูลชิน ฉกชาติ เสวยความสุขจากอำนาจกากบาทในคูหาส่วนใหญ่ จากคนอิสาน คนเหนืออ้างเป็นความชอบธรรมในการโกง บอกทุกๆ คนมันก็โกงกันทั้งนั้น บ่ มีไผทำอิหยังคนโกงได้หรอก ขอให้โกงกินเนื้อให้หมดตัวแล้วคายกระดูก ถุยก้าง เพิ่มหนี้สินท่วมหัวออกมาให้ชาวบ้านกินบ้าง
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #6 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 08:15 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ปลอบใจตัวเองเข้าไว้ ถึงยังไงก็เอาชนะเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้สักที q*073

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
คนไทยไม่ชอบตระกูลขี้โกง
เรทกระทู้
« ตอบ #7 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 09:31 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
1.ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน เพราะ กลัวชาวนามาทวงค่าข้าว ที่ หลอกเค้าไว้ เอาข้าวเค้าไป เอาเิงนภาษีไปโกงกินจนหมดไม่มีจ่ายชาวนา

2. จ้างเขมรมาปาระเบิด มายิงประชาชนคนไทย เพื่อใช้ พรก.ฉุกเฉิน

3.ให้เขมรป่วนหนักๆ ยั่วให้ทหารออกมาปฏิวัติ ล้างผิด การโกงทุกคดี ทั้งจำนำข้าว และที่ ปปช. สอบอยู่

4. พยายามลากตั้งให้ได้ เพื่อชุบตัว กลับมากู้ โกง กิน พวกมากลากไป

5.ลาออกไม่ได้ เพราะ ทำชัวไว้เยอะ ขนาดมีอำนาจ ความชั่วยังปรากฎขนาดนี้ ถ้าออกเมื่อไหร่ รู้กันหมด

6. ทั้งขี้ข้า ทั้ง โคตรตระกูลไม่ให้ออก ให้หน้าด้านหน้าทนต่อไป เพราะถ้าออก ก็ไม่มีทางกลับมาได้อีกแล้ว

7.เอาประโยชน์ชาติไปแลกกับการสนับสนุนกับต่างชาติ เพื่อความอยู่รอดของตัวเอง ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ชาติ8284

[ถูกทุกข้อเห็นด้วย
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #8 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 09:43 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
100 ทั้ง 100 ชาวนา เลือกเพื่อไทยเหมือนเดิม
จะพูดให้ชาวนาโกรธเกลียดขนาดไหนก็ตามเถอะ
ก็แค่ให้เงินชาวนาช้าหน่อย เพราะต้องทำตามขั้นตอน
อย่าช้ำใจตอนที่ชาวนาเค้าไม่เลือกประชาธิปัตย์ก็แล้วกัน
ไม่ได้โม้
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 09:50 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ผมคงทิ้งให้ คห.4 และ 5 หรือคนอื่นๆ ไปคิดเอา หรือถ้าครอบครัวไหนเป็นชาวนาก็มาตอบ ใครไม่รู้จริงก็อย่าเลยนะครับ คำถามแรกคือทำไมชาวนาต้องถูกบังคับให้เข้าระบบรับจำนำข้าว อันนี้ไม่เกี่ยงรัฐบาลไหน แต่มันเหมือนถูกให้เข้าระบบ การทำนาของชาวนาจริงๆ เขาเป็นยังไง ที่มีที่นาเป็นของตัวเองกี่ครัวเรือน ที่ต้องเช่านากี่ครัวเรือน ที่ได้ยินบางครัวเรือนบอกถ้าไม่ทำนาก็ไม่รู้จะทำอะไร จึงเกิดการเวียนว่ายทำแต่นา ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการจากภาครัฐฯ ที่จริงใจต่อชาวนาทั้งประเทศ ถ้าเปรียบชาวนาก็เหมือนคนทำธุรกิจอย่างหนึ่งที่เก่งในเรืองปฏิบัติ แต่ในตลาดก็เหมือนถูกบีบบังคับจากหลายด้าน ไม่ว่าจะราคา พ่อค้าคนกลาง และรัฐบาลไม่ว่าพรรคไหนก็มักเอานโยบายชาวนามาโชว์ ชาวนาตัวเป็นๆ ก็ได้แต่ตั้งความหวัง ในกลุ่มชาวนาเองก็มีผู้นำชาวนาที่มีความรู้ไม่ว่าจะเรื่องจำนำข้าว ความจริงแล้วพวกเขามีความต้องการให้รัฐบาลช่วยในแนวอื่นมากกว่า แต่ไม่มีรัฐบาลไหนเลยที่ไปนั่งฟังชาวนา ชาวนาจึงเป็นแค่วาทะกรรมที่นักการเมืองชอบหยิบขึ้นมาเป่าหูให้คนที่ไม่ทำนาฟังให้ดูดี ถ้าเราคิดจะช่วยชาวนาจริงต้องไปคุยกับชาวนา ชาวนาเขาต้องการพื้นที่ที่อยากจะบอกให้รัฐบาลลงมาฟัง กปปส. จึงเป็นพื้นที่หนึ่งที่เปิดให้เข้าร่วม ในกลุ่ม กปปส.เองก็มีหลายกลุ่มที่มีปัญหาหลากหลาย ถ้าจับแยกกันจริงๆ ก็ต่างแนวคิดแต่ยึดแนวคิดที่เห็นตรงกันคือการปฏิรูป คำว่าปฏิรูปแม้แต่กลุ่มเสื้อแดงที่มีเหตุผลก็ยังอยากให้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน สุดท้ายเรื่อง พรก.ฉุกเฉิน ถ้ามองในความจริงสำหรับผมคิดว่ามันเหมาะสม เราอย่าโกหกตัวเองต้องยอมรับความจริงว่าการชุมนุมของ กปปส.ไม่ได้ยึดหลักอหิงสาอย่างที่หลักสากลเขาทำกัน คานทีเขาไม่ได้ทำแบบนี้ ในความจริง กปปส.เห็นชัดว่ามีทั้งการคุกคาม ลุมประนาม บางคนเสียดสีนายกไปในทางเพศ ทำลายสถานที่ราชการ และมีการข่มขู่บังคับข้าราชการไม่ให้ทำงาน ถ้าใครจะหน้าด้านตอบว่าหลักพวกนี้เป็นหลักอหิงสาก็เชิญครับ..

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ต้นชลบุรี
เรทกระทู้
« ตอบ #10 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 11:34 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ผมคงทิ้งให้ คห.4 และ 5 หรือคนอื่นๆ ไปคิดเอา หรือถ้าครอบครัวไหนเป็นชาวนาก็มาตอบ ใครไม่รู้จริงก็อย่าเลยนะครับ คำถามแรกคือทำไมชาวนาต้องถูกบังคับให้เข้าระบบรับจำนำข้าว อันนี้ไม่เกี่ยงรัฐบาลไหน แต่มันเหมือนถูกให้เข้าระบบ การทำนาของชาวนาจริงๆ เขาเป็นยังไง ที่มีที่นาเป็นของตัวเองกี่ครัวเรือน ที่ต้องเช่านากี่ครัวเรือน ที่ได้ยินบางครัวเรือนบอกถ้าไม่ทำนาก็ไม่รู้จะทำอะไร จึงเกิดการเวียนว่ายทำแต่นา ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการจากภาครัฐฯ ที่จริงใจต่อชาวนาทั้งประเทศ ถ้าเปรียบชาวนาก็เหมือนคนทำธุรกิจอย่างหนึ่งที่เก่งในเรืองปฏิบัติ แต่ในตลาดก็เหมือนถูกบีบบังคับจากหลายด้าน ไม่ว่าจะราคา พ่อค้าคนกลาง และรัฐบาลไม่ว่าพรรคไหนก็มักเอานโยบายชาวนามาโชว์ ชาวนาตัวเป็นๆ ก็ได้แต่ตั้งความหวัง ในกลุ่มชาวนาเองก็มีผู้นำชาวนาที่มีความรู้ไม่ว่าจะเรื่องจำนำข้าว ความจริงแล้วพวกเขามีความต้องการให้รัฐบาลช่วยในแนวอื่นมากกว่า แต่ไม่มีรัฐบาลไหนเลยที่ไปนั่งฟังชาวนา ชาวนาจึงเป็นแค่วาทะกรรมที่นักการเมืองชอบหยิบขึ้นมาเป่าหูให้คนที่ไม่ทำนาฟังให้ดูดี ถ้าเราคิดจะช่วยชาวนาจริงต้องไปคุยกับชาวนา ชาวนาเขาต้องการพื้นที่ที่อยากจะบอกให้รัฐบาลลงมาฟัง กปปส. จึงเป็นพื้นที่หนึ่งที่เปิดให้เข้าร่วม ในกลุ่ม กปปส.เองก็มีหลายกลุ่มที่มีปัญหาหลากหลาย ถ้าจับแยกกันจริงๆ ก็ต่างแนวคิดแต่ยึดแนวคิดที่เห็นตรงกันคือการปฏิรูป คำว่าปฏิรูปแม้แต่กลุ่มเสื้อแดงที่มีเหตุผลก็ยังอยากให้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน สุดท้ายเรื่อง พรก.ฉุกเฉิน ถ้ามองในความจริงสำหรับผมคิดว่ามันเหมาะสม เราอย่าโกหกตัวเองต้องยอมรับความจริงว่าการชุมนุมของ กปปส.ไม่ได้ยึดหลักอหิงสาอย่างที่หลักสากลเขาทำกัน คานทีเขาไม่ได้ทำแบบนี้ ในความจริง กปปส.เห็นชัดว่ามีทั้งการคุกคาม ลุมประนาม บางคนเสียดสีนายกไปในทางเพศ ทำลายสถานที่ราชการ และมีการข่มขู่บังคับข้าราชการไม่ให้ทำงาน ถ้าใครจะหน้าด้านตอบว่าหลักพวกนี้เป็นหลักอหิงสาก็เชิญครับ..

กฏอหิงสาที่คุณว่ามีความหมายว่าอย่างไร อาทิเช่น เวลาเราพูดคำว่าประชาธิปไตย คำๆนี้ ถ้าใช้ในอเมริกา ก็แตกต่างจากความหมายในประเทศไทย ในการปฏิบัติ แต่ถ้าในทฤษฎีก็คล้ายกันโดยกว้างๆ ดังนั้น ก่อนที่คุณจะอ้างความหมาย หรือ เปรียบเทียบคำว่า อหิงสา คุณควรจะบอกคำว่าอหิงสาของคุณในระบบประเทศไทยด้วย

สมัยของคานที ระบบการปกครอง อำนาจต่างๆ ก็ไม่เหมือนกับปัจจุบันที่ประเทศไทย จะเอามีเทียบกันได้อย่างไร ใน กปปส คุณสุเทพเขาก็บอกแล้วว่า เขาไม่เทียบตัวเองกับคานที คนล่ะประเทศ คนล่ะเรื่องกัน แต่จุดมุ่งหมายคล้ายกัน คือเรียกร้องความสนใจ

จะเรียกร้องให้รัฐบาลชุดนี้ฟังได้อย่างไร ขนาดนักวิชาการทั้งไทย และ ต่างประเทศ แนะนำ เรียกร้องว่า การจำนำข้าวอย่าทำ แต่คุณปูก็ไม่ฟัง นี้ทำยิ่งกว่าอหิงสาอีก คือ ไม่ชุมนุมเลย รัฐบาลยังไม่ฟัง

ถ้าอหิงสาของคุณคือนั่งสมาธิในสวนสาธรณะพร้อมกัน 1 ล้านคน แล้วคุณปูจะฟังใหม ขนาดนี้ยังไม่ฟังเลย ภาคใต้เขามีปัญหาขนาดใหน ขายิงกัน ตายกันทุกๆวัน ชาวนามีปัญหาขนาดใหน เขายังไม่ฟังเลย จะให้ใช้อหิงสาแบบใหนครับ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เพชรจร้า
เรทกระทู้
« ตอบ #11 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 11:51 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ที่เค้าทำกันขนาดนี้มากันขนาดนี้แล้ว ยังไม่ได้ ปฏิรูป เลยเรื่องการบังคับบุกรุกนั้น เหตุผล เพื่อ ควบคุมไห้รัฐ เดินไปยังจุดประสงค์ (แต่ไม่เห็นรุนแรงแบบที่ต้องฆ่ากันเองเผาเมืองเพื่อชิงความชอบธรรม)
เมื่อ บริหาร ไม่ตอบโจทย์ และ ไม่บูรณาการจริงในทุกภาค ส่วน ก็ต้องยอมรับว่าทีม การเมืองล้มเหลว และ ประเทศเราต้องก้าวต่อไป พัฒนาการทางการปกครอง หรือ กฏหมาย ต้องเกิดอยู่แล้ว และ วันนี้ก็ถือว่าดี และ ประชาชนได้ประโยชน์ มากที่สุด ไม่เหมือน การ รัฐประหาร หรือ การแก้กฏหมาย ที่แล้วๆมาซึ่งโดยมาก ก็คือนักการเมืองได้ประโยชน์ตลอด ถ้าวันนี้ประชาชนแพ้ อย่าหวัง จะสงบ เพราะ การใช้อำนาจรัฐไม่เป็นธรรม และออกนอกกอรป เสียเอง

ใครเสียประโยชน์คนนั้นร้อง
ปล่อยประชาชนเป็นอิสระ เราค่อยมานาน ครั้งนี้ถือว่า ก้าวแรกของประชาชนจริงๆ โดยที่ไม่ต้องการ การชี้นำ จากจิงจอกการเมืองหัวขโมย เราจะเดินด้วยพลังของตัวเองเราโตพอแล้ว เรามีศรัทธาเป็นของต้นเอง โดยไม่ต้องยัดเยียดมา ซึ่งเราเรียกสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่า วัฒนธรรม

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
แกน
เรทกระทู้
« ตอบ #12 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 12:50 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอเอาให้จบ...ประเทศสงบ.. ทุกคนมีเหตุผล..ช้างชนกัน หญ้าตาย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ddddd
เรทกระทู้
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 13:11 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*073แค่ข้อแรกก็ผิดแล้วนี่ตั้ง7 -ข้อ ขอร้องละคะ ผู้มีส่วนรับผิดชอบอย่าปล่อยให้ สุเทพ ลอยนวล

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
สงสารนะ
เรทกระทู้
« ตอบ #14 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 13:49 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สงสารนน้าเทือกแกเดินจนตะโปดยานคนกทม ก้อไม่สำนึกในพะคุณน้าเทือกเลยไม่ออกมาสนับสนุนเลย เหลืออีก8-9วัน ก้อเลือกตั้งแล้วนิ หลังเลือกตั้งคงต้องมอบตัวกับตำรวจตามที่รับปากไว้เพราะเป้าหมายคือรักทะบานต้องออกไปไง ใครนะจะช่วยเหลือแกต่อจากนี้สงสารแกคับบอกตรง นี่ถ้าแกเปลียนไป เดินเชินชวนให้3จว.ชายใต้สงบงดวางระเบิด แกคงไม่เหนื่อยขนาดนี้หลอก

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #15 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 14:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ยังไงก็ยังเลือกเพื่อไทย ก็เพราะโง่อย่างนี้ไง ถึงยังยากจนข้นแค้นไม่รู้จักจบสิ้น หรือว่าไม่จริงครับ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
อยากรู้
เรทกระทู้
« ตอบ #16 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 14:45 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ใครให้ความรู้ได้มั่ง เรื่อง ครม.รักษาการ มีอยู่ข้อที่ว่า ให้ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จำเป็น ไม่กระทำการอันเป็นการใช้อำนาจแต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ แล้วการออก พรก. ก็มีการแต่งตั้งข้าราชการตั้งหลายคน แล้วมันไม่ขัดต่อกฏหมายเหรอ หรือทำได้กรณีนี้ไม่เกี่ยวกัน
q*069
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
แก้ปัญหาข้าว
เรทกระทู้
« ตอบ #17 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 16:58 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ก็แค่รัฐบาลมีโรงสีเป็นของรัฐ ในจังหวัดหลักๆที่ปลูกข้าว
เพื่อรับซื้อจากชาวนาโดยตรง(ซื้อนะไม่ใช่จำนำ) ชาวนาจะได้ไม่โดนโรงสีเอกชนกดราคา
หลังจากนั้นก็ขายออกในในราคาที่ถูกกว่าโรงสีเอกชน เพราะคิดแต่ค่าใช่จ่าย
ไม่ได้บวกกำไร
เป็นการกำหนดราคาตลาดของข้าวสารไปในตัว
ดีมั้ย
ชาวนาได้เงินมากขึ้น
ผู้บริโภคก็ไม่ต้องซื้อข้าวสารแพงๆ
รัฐก็ไม่เห็นจะเสียอะไร
ไม่ใช่โรงสีรวยอยู่กับคนกลางฝ่ายเดียว

เด็ก ป.6 ก็คิดได้ q*070

ถ้ารัฐบาลชุดปัจจุบันไม่คิดแต่โกงกับกินอ่ะนะ
q*073
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เห็นด้วย
เรทกระทู้
« ตอบ #18 เมื่อ: 23 ม.ค. 14, 17:26 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
ผมคงทิ้งให้ คห.4 และ 5 หรือคนอื่นๆ ไปคิดเอา หรือถ้าครอบครัวไหนเป็นชาวนาก็มาตอบ ใครไม่รู้จริงก็อย่าเลยนะครับ คำถามแรกคือทำไมชาวนาต้องถูกบังคับให้เข้าระบบรับจำนำข้าว อันนี้ไม่เกี่ยงรัฐบาลไหน แต่มันเหมือนถูกให้เข้าระบบ การทำนาของชาวนาจริงๆ เขาเป็นยังไง ที่มีที่นาเป็นของตัวเองกี่ครัวเรือน ที่ต้องเช่านากี่ครัวเรือน ที่ได้ยินบางครัวเรือนบอกถ้าไม่ทำนาก็ไม่รู้จะทำอะไร จึงเกิดการเวียนว่ายทำแต่นา ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการจากภาครัฐฯ ที่จริงใจต่อชาวนาทั้งประเทศ ถ้าเปรียบชาวนาก็เหมือนคนทำธุรกิจอย่างหนึ่งที่เก่งในเรืองปฏิบัติ แต่ในตลาดก็เหมือนถูกบีบบังคับจากหลายด้าน ไม่ว่าจะราคา พ่อค้าคนกลาง และรัฐบาลไม่ว่าพรรคไหนก็มักเอานโยบายชาวนามาโชว์ ชาวนาตัวเป็นๆ ก็ได้แต่ตั้งความหวัง ในกลุ่มชาวนาเองก็มีผู้นำชาวนาที่มีความรู้ไม่ว่าจะเรื่องจำนำข้าว ความจริงแล้วพวกเขามีความต้องการให้รัฐบาลช่วยในแนวอื่นมากกว่า แต่ไม่มีรัฐบาลไหนเลยที่ไปนั่งฟังชาวนา ชาวนาจึงเป็นแค่วาทะกรรมที่นักการเมืองชอบหยิบขึ้นมาเป่าหูให้คนที่ไม่ทำนาฟังให้ดูดี ถ้าเราคิดจะช่วยชาวนาจริงต้องไปคุยกับชาวนา ชาวนาเขาต้องการพื้นที่ที่อยากจะบอกให้รัฐบาลลงมาฟัง กปปส. จึงเป็นพื้นที่หนึ่งที่เปิดให้เข้าร่วม ในกลุ่ม กปปส.เองก็มีหลายกลุ่มที่มีปัญหาหลากหลาย ถ้าจับแยกกันจริงๆ ก็ต่างแนวคิดแต่ยึดแนวคิดที่เห็นตรงกันคือการปฏิรูป คำว่าปฏิรูปแม้แต่กลุ่มเสื้อแดงที่มีเหตุผลก็ยังอยากให้เกิดขึ้นด้วยเหมือนกัน สุดท้ายเรื่อง พรก.ฉุกเฉิน ถ้ามองในความจริงสำหรับผมคิดว่ามันเหมาะสม เราอย่าโกหกตัวเองต้องยอมรับความจริงว่าการชุมนุมของ กปปส.ไม่ได้ยึดหลักอหิงสาอย่างที่หลักสากลเขาทำกัน คานทีเขาไม่ได้ทำแบบนี้ ในความจริง กปปส.เห็นชัดว่ามีทั้งการคุกคาม ลุมประนาม บางคนเสียดสีนายกไปในทางเพศ ทำลายสถานที่ราชการ และมีการข่มขู่บังคับข้าราชการไม่ให้ทำงาน ถ้าใครจะหน้าด้านตอบว่าหลักพวกนี้เป็นหลักอหิงสาก็เชิญครับ..
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม