หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่  (อ่าน 845 ครั้ง)
Guest
จิรัฐพงศ์
เรทกระทู้
« เมื่อ: 11 พ.ย. 13, 20:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่


เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่
ชื่อผู้รายงาน : นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ
หน่วยงาน : โรงเรียนลองวิทยา
ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2555


บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ 2. เพื่อประเมินความพร้อมด้านปัจจัยป้อนเข้าของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ 4. เพื่อประเมินผลผลิตโดยรวมของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ 5. เพื่อประเมินผลกระทบจากการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา2555 สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model มาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการประเมินโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 91 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน นักเรียน 471 คน และผู้ปกครอง 471 คน รวมทั้งหมด 1,048 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 5 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบประเมินด้านบริบท เป็นแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับความเหมาะสมและความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับบริบทต่างๆ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 2 แบบประเมินด้านปัจจัยป้อนเข้า เป็นแบบประเมินความพึงพอใจ เกี่ยวกับความเหมาะสม พอเพียงของบุคลากร ระบบบริหาร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 แบบประเมินด้านกระบวนการ ดำเนินงานเป็นแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล บรรยากาศปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรม และการจัดกิจกรรม ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ฉบับที่ 4 แบบประเมินด้านผลผลิต เป็นแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของโครงการ ความพึงพอใจต่อโครงการ ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน และ ฉบับที่ 5 แบบประเมินด้านผลกระทบ เป็นแบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ปกครอง ชุมชน วัด และโรงเรียน ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน แล้วนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ผลการประเมินพบว่า
1.การประเมินด้านบริบทของโครงการในภาพรวม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาพื้นที่การมัธยมศึกษาเขต 37 นโยบายของโรงเรียนลองวิทยา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ความจำเป็นและความต้องการของโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.39 , S.D. = 0.62 )
2.การประเมินด้านปัจจัยป้อนเข้าของโครงการในภาพรวม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ พบว่า ความเหมาะสม พอเพียงของบุคลากร ระบบบริหาร งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.99 , S.D. = 0.71)
3.การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการในภาพรวม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล บรรยากาศปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.09 , S.D. = 0.80 )
4.การประเมินด้านผลผลิตของโครงการในภาพรวม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนลองวิทยา พบว่า ผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของโครงการความพึงพอใจต่อโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.13 , S.D. = 0.78 )
5.การประเมินด้านผลกระทบของโครงการในภาพรวม ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนลองวิทยา พบว่า ผลกระทบต่อผู้ปกครอง ชุมชน วัด และโรงเรียน อยู่ในระดับมาก ( X = 4.18 , S.D. = 0.77 )

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ วิถีพุทธ 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม