หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: บทสัมภาษณ์ พลโท ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ เจ้ากรมการทหารช่าง  (อ่าน 93 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 25 ก.ค. 12, 11:47 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 


“ไม่ว่าภารกิจจะยากลำบากหรือมีข้อจำกัดมากสักเท่าใด พวกเราพร้อมในทุกภารกิจ ทหารช่าง พวกเราทำได้และขอตั้งมั่นจะเป็นทหารในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย”

ข่าวทหารบก : สวัสดีค่ะ เรียนถามถึงการกำหนดวิสัยทัศน์หรือแนวคิดในการพัฒนากรมการทหารช่างและเหล่าทหารช่างค่ะ
เจ้ากรมการทหารช่าง : กรมการทหารช่างมีบทบาทที่สำคัญ ในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพบกในการช่วยพัฒนาประเทศ สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริ ก่อสร้างตามโครงการต่างๆทั้งภายในและภายนอกกองทัพบก การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงบทบาทในการสนับสนุนภารกิจการรักษาสันติภาพร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UN) ในประเทศต่างๆ จะเห็นว่าภารกิจต่างๆมีปริมาณมาก บางครั้งจำกัดด้วยระยะเวลา พื้นที่ในการดำเนินการค่อนข้างยากลำบาก ทหารช่างทุกหน่วยจึงต้องมีความพร้อมในการปฏิบัติ สามารถรับภารกิจได้ทันทีเมื่อได้ รับคำสั่ง ผมจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “กรมการทหารช่างและหน่วย/เหล่าทหารช่าง จะต้องมีความเป็นเลิศ โดยมีความพร้อมทั้งด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สามารถตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกและของรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายได้ในทุกรูปแบบและทุกสถานการณ์”

ข่าวทหารบก : ภารกิจในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศในปัจจุบันมีอะไรบ้างคะ
เจ้ากรมการทหารช่าง : ที่ผ่านมากรมการทารช่างและหน่วยทหารช่างได้ก่อส้างเส้นทางสายความมั่นคง หมายเลข ๔ ๘ ระยะทาง ๒๙.๔๔๘ กิโลเมตร จากบ้านคลองขุด อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ถึง บ้านท่าสาป ตำบลุโ ป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เส้นทางหมายเลข ๔๐๖๖ จากบ้านตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ถึง บ้านปาลอปาต๊ะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ขณะนี้กำลังดำเนินการก่ อสร้างเส้นทางหมายเลข ๔๑๐ ตอนสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลาง


ส่วนการสนับสนุนโครงการของรัฐบาลและโครงการตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัจจุบัน ได้แก่ โ ครงการขุดลอก คูคลองในพื้นที่กรุงเท พมหานคร โดย กองทัพบกและโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุน กรมทรัพยากรน้ำซึ่งได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เร่งเข้าดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในพื้นที่ปลายน้ำและการเพิ่มกพื้นที่ในการระบายน้ำในพื้นที่กลางน้ำ ตามแผนการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล นอกจากการดำเนินการด้านงานช่างแล้ว ยังได้จัดชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนเข้าพูดคุย สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเผยแพร่แนวทางพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” และขยายผลโครงการหมู่บ้านและชุมชนสีขาว ตามนโยบายของกองทัพบก ปลูกจิตสำนึกให้กับพี่น้องในชุมชนริมคลอง ให้ร่วมกันอนุรักษ์และดูแล รักษาคูคลองให้อยู่อย่างยั่งยืน


ข่าวทหารบก : เรียนถามถึงความคืบหน้าเรื่องการดูแลพื้นที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุกค่ะ
เจ้ากรมการทหารช่าง : พื้นที่ราชพัสดุในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒๓๙,๐๐๐ ไร่ ในความรับผิดชอบของกรมการทหารช่างซึ่งเกิดปัญหาการบุกรุกเข้ามาอยู่อาศัยหรือเข้ามาทำกินในที่ดินหวงห้ามของทางราชการทหาร จากชาวบ้านหรือกลุ่มนายทุนทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจเป็นจำนวนมาก กรมการทหารช่างได้ดำเนินการด้านกิจการพลเรือน ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนควบคู่ไปกับการดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน ที่เรียกกันว่า “สวนผึ้งโมเดล” วันนี้ผลการดำเนินการเป็นที่ น่าพอใจ ปัจจุบันได้รับพื้นที่ราชพัสดุในส่วนที่กรมการทหารช่างรับผิดชอบคืนกว่า ๙,๐๐๐ ไร่ ทั้งส่งมอบคืนที่ดินจากประชาชนด้วยความสมัครใจและจากการฟ้องร้องคดีข่าวทหารบก : ช่วงฤดูฝนแล้ว ที่ผ่านมาทหารช่างมีบทบาทในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ปีนี้เตรียมการอย่างไรบ้างคะ
เจ้ากรมการทหารช่าง : ท่านผู้บัญชาการทหารบกมีนโยบายให้หน่วยทหารทุกหน่วย เข้าไปในพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ กรมการทหารช่าง พร้อมทั้งด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น เรือ สะพาน หรือแม้กระทั่งเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ในอัตราของเหล่าทหารช่าง ได้จัดเตรียมกำลังพลที่มีความสามารถ, เครื่องมือช่างที่เหมาะสมและยุทโธปกรณ์ในรูปแบบของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย สามารถออกปฏิบัติงานได้ทันที เมื่อได้รับการร้องขอและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

ข่าวทหารบก : หลักที่ท่านยึดถือตลอดการรับราชการคืออะไรคะ
เจ้าการการทหารช่าง : ผมน้อมนำแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และแนวทางพระราชทา น “เศรษฐกิจพอเพียง ”มาเป็นแนวทางในการพัฒนากรมการทหารช่างและหน่วยเหล่าทหารช่างให้มีความเป็นเลิศในทุกๆด้าน ดังปณิธาน “รู้จักค น รู้ประมาณ รู้พัฒนา รู้คุณแผ่นดิน” รู้จักคนคือต้องเข้าใจถึงความคิด ความต้องการของมนุษย์ ตามแนวทางยุทธศาสตร พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” รู้ประมาณ คือจะต้องรู้จักประมาณตน รู้ความ พอเหมาะ พอดีสอดคล้องกับแนวทางพระราชทาน “เศษฐกิจพอเพียง” รู้พัฒนาคือต้องเข้าใจถึงแก่นของการพัฒนา ว่าจะต้องพัฒนาอย่างไร มีความเร่งด่วนอย่างไร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและภารกิจที่ได้รับและรู้คุณแผ่นดินคือจะต้องปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน พร้อมทั้งปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวง

สัมภาษณ์พิเศษ โดย : ทีมข่าวทหารบก
http://www.weloverta.org
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  กรมการทหารช่าง   กองทัพบก 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม