หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รถติดยังไม่หงุดหงิดเท่ากับเจอพวกเห็นแก่ตัว  (อ่าน 2260 ครั้ง)
Guest
ไม่ชอบพวกเห็นแก่ตัว
เรทกระทู้
« เมื่อ: 14 ก.ค. 10, 07:59 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

เมื่อเช้านั่งรถออกมาจากบ้านซอยประชาอุทิศ 90 เวลา 06.20 น. เป็นปกติประจำอยู่แล้วถ้าอยู่ในซอยนี้ รถจะติดมากตั้งแต่ 6.00 น.เช้า แต่ความรู้สึกก็เฉย ๆ ซึ่งก็ปกติซอยมันเล็ก คนมันเยอะ รถก็ติดเป็นธรรมดา แต่ที่ไม่ธรรมดาคือ คนขับรถที่เห็นแก่ตัว (ขับรถแพง ๆ ทั้งนั้น) แซงสวนขึ้นมาทางขวา เห็นแก่ตัวมาก ๆ เพื่อที่จะเบียดเข้าตรงสามแยกแฟต กทม. ไม่รู้ว่ามีใจเป็นมนุษย์หรือเปล่าคนอื่นเขาขับรถต่อแถว เรียงคิวกันมา อ้ายพวกเห็นแก่ตัวแซงขวามาถึงเบียดเข้าเลย ไม่รู้ว่าจะรีบไปไหน และถ้ารีบมากก็ช่วยออกมาจากบ้านให้มันเช้ากว่านี้ จะได้ไม่ต้องทำพฤติกรรมแย่ ๆ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Guest
357
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 ก.ค. 10, 16:17 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับ พบเจออีกครั้ง เอาหนังสะติ๊กยิงใส่สักชุดครับ q*021

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
คนเลวจะครองเมือง
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 ก.ค. 10, 07:11 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คนเลวพันธุ์ใหม่ กำลังแพร่เชื้อขยายพันธุ์ขึ้นอย่างรวดเร็วในเมืองหลวงของประเทศไทย
และเชื่อว่าจะลามไปยังหัวเมืองใหญ่ๆในไม่ช้าไม่นาน
สาเหตุเนื่องจากกฎหมายจราจรล้าสมัย บทลงโทษจิ๊บๆ และเจ้าหน้าที่หย่อนยาน
มาตรการบังคับใช้บทลงโทษต่อผู้กระทำผิดอ่อนแอมากกกกกกกกกกกกกกก......... ที่สุด

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 ก.ค. 10, 07:57 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เอาอะไร มาก กับเมือง ไร้น้ำใจ แบบ ว่าแห้ง สุด ๆ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
มดดำน้อย
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 ก.ค. 10, 08:56 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ใช่ครับ หรือพวกท่านๆทั้งหลายพึ่งมาอยู่ดาวโลกครั้งแรกยังปรับตัวไม่ได้ หรือเป็นเช่นนี้ แซงซ้าย U-trun หรือเข้าซอย ท่านคิดว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเหล่านี้คิดอะไรอยู่
1 กำลังรีบ มีญาติผู้ใหญ่อยู่โรงพยาบาล(แต่มันมีทุกวันเลย สงสัยญาติมันมีทั้งจังหวัด)
2 กำลังรีบไปธุระ แต่เอ???? แล้วตูไม่รีบหรือไงฟะ มันรีบเป็นคนเดียว แล้วก็รีบทุกวันเช่นเดิม
3 ยาน UFO ของมันกำลังจะออก ช้าไม่ทัน แต่มันก็ช้าทุกวันอีกเช่นเดิม
4 ผ่านการอบรมสอบใบขับขี่มาแบบง่ายๆ (ไม่รู้กฏข้อบังคับเพราะได้มาง่าย หรือผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแลหย่อนยาน)
5 หรือยังไง ใครมี อะไรเอ่ยช่วยบอกหน่อย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
Robin
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 ก.ค. 10, 09:04 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

พกนกหวีดสักอัน เวลาคุณพวกเห็นแก่ตัวทำแบบนี้อีกก็เป่านกหวีดแบบตำรวจเป่าให้มันได้ยิน รับรองเบรกตัวโก่ง เคยทำแล้วได้ผลด้วย ว่าแต่คุณกล้าไม๊

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 ก.ค. 10, 14:48 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ยังไม่ชินกันอีกเรอะ กรุงเทพฯ นะ มิใช่ ปัตตานี ซะหน่อย q*012q*012q*012

อยากให้จราจรคล่องตัว ขอแนะนำให้ไปอยู่ต่างจังหวัดเด๊ สามจังหวัดชายแดนใต้ ยิ่งคล่อง..ปรื๊ดเลย q*020q*020q*020

อ่ะ ย้อเย่น คลายเครียด q*021q*021q*021

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 00:15 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ในเวลาเร่่งด่่วน มัักเจอพวกรถที่่คนขัับเห็็นแก่่ตััว นิิสััยเสีียพวกนี้้เป็็นประจำำ
ยิ่่งถนนเกษตร-นวมิินร์์ บริิเวณสี่่แยกที่่มีีสััญญานไฟ จะเจอรถที่่ทำำผิิดกฏจราจรประจำำ
จะใช้้ช่่ิองทางขวาสุุดสำำหรัับเลี้้ยวขวาที่่มีีรถน้้อยกว่่า แล้้วปาดเข้้ามาในช่่องทางวิ่่งตรงไป
พอเราที่่วิ่่งถููกช่่องทาง ขัับจี้้ท้้ายคัันหน้้า ไม่่ให้้เข้้ามาแทรก ยัังตะโกนด่่ามา หาว่่าไม่่มีีนำำำำำใจ...

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
อาชิพ
เรทกระทู้
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 00:40 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

พวกพ่อ+แม่ไม่สัjสอน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
อา เต้
เรทกระทู้
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 12:21 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ประมาณว่ามีปัญญาซื้อรถแพงๆมาขับ แต่ไม่มีปัญญาในการรับผิดชอบต่อสังคม

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
สายไหมรสมิ้นท์
เรทกระทู้
« ตอบ #10 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 13:07 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ชอบกระทู้นี้มากค่ะ เพราะเจอกับตัวเองเหมือนกัน น่าแปลกที่บ้านเมืองเจริญขึ้น แต่จิตใจคนกลับตกต่ำลง ไปไหนก็เจอแต่คนเห็นแก่ตัวเต็มไปหมด นี่ขนาดไม่ได้อยู่กทม.เหมือนเจ้าของกระทู้นะคะ น่าเสียดายที่คนมีน้ำใจในบ้านเมืองเราหายไปเรื่อยๆ คิดแล้วก็เหนื่อยใจ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เจอ
เรทกระทู้
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 14:09 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*011 เจอเหมือนกันข้ามสะพานข้ามแยกเอกชัย
แล้วมากลับรถเพื่อที่จะออกเส้นกาญจนาภิเษก มีช่องซ้ายสุด
ทางเดียวที่ออกได้ อีก 2 เลนส์บังคับขึ้นสะพานข้ามแยกเอกชัย
กลับรถได้ก็ต่อแถวเหมือนคนอื่นเค้าทำกัน รถติดมากก็ขยับทีละนิด
ขยับมาเรื่อย ๆ ตามกันมาเพื่อที่จะรอออกช่องทางนี้ แต่มีพวกนิสัยเสีย
กลับรถได้แล้วไม่ยอมต่อแถว ขับเลนส์กลางแล้วมาเบียดคนที่เค้าต่อ
แถวกันมาเพื่อจะออกช่องทางซ้ายสุด บางคันไม่มีมารยาทมาก ขับ
มาเบียดเข้าซะงั้น ถ้าเราไม่ให้มันก็จะไปเบียดเอาข้างหน้า ยิ่งใกล้ทางขึ้น
สะพานข้ามแยกมันหักหัวรถใส่เลนส์ซ้ายซะงั้นจนเราต้องเบรค ไม่เบรคมี
ชนด้านซ้ายมือมันแน่ ๆ เป็นแบบนี้เยอะมาก พวกเห็นแก่ตัว ...

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #12 เมื่อ: 20 ก.ค. 10, 14:46 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เคยเป็นแบบคล้าย ๆ ที่ว่าน่ะ 5555 แต่เป็นเพราะเพิ่งขับรถ ยังไม่ชินเส้นทาง
แต่เป็นเฉพาะ ถนน สี่เลน ที่มันเลี้ยวแล้วงง ๆ อ่ะ เพราะเข้าผิดเลน555
เช่น จะเลี้ยวขวา แต่ประมาณว่า ไฟแดงน่าจะอยู่ประมาณ 1-2 กิโล
บางทีถนน เลนที่จะเลี้ยวขวา เห็นรถโล่ง ด้านขวาก็เอาเลยครับ แต่ปรากฏว่าเป็นทางกลับรถ
เลยต้องขอแทรกกลับซะหน่อยนึง q*078q*078q*078q*078q*078
แต่ขนาดขั้น ที่ จขกท ว่า ไม่เคยครับ เล่นแซงแบบรถทางเดียวแบบนี้ เก๋าเกิน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
โอเค
เรทกระทู้
« ตอบ #13 เมื่อ: 21 ก.ค. 10, 09:45 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

พวกต่อแถวไม่เป็น = เลว+สันดาน

พวกขับรถอ้อยอื่ง ค่อยๆเคลื่อน ค่อยๆจอด จอดห่างจากคันหน้าประมาณ 3 เอเคอร์ เลี้ยวไม่ให้สัญญาณไฟ ปาดซ้ายแซงขวา
รถป้ายแดงงงงงงงงงงงงงง ขับแบบพุ่งแล้วเบรก เบรกอยู่ตลอดเวลา

ถ้าเทียบสองแบบ เราว่าเราเบื่อแบบล่างมากกว่านะ เพราะข้างบนๆไม่ได้เจอบ่อยเท่าไหร่ ข้างล่างนี่แทบตลอดเวลา เซ็งเว้ย!!!! q*035

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
แว่นแก้ว
เรทกระทู้
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 ก.ค. 10, 10:05 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ต้องทำใจ(เย็นๆ)คร๊าบ....โดนประจำอยู่แล้วเรามันรถเก่าเขามันรถแรงเลยต่อแถวม่ายเป็น...จะชนหรือเราก็มีคันเดียวหากซ่อมก็ต้องนั่งรถเมล์อีก 4-5 วันเป็นอย่างน้อย...ทำใจอุทิศกุศลให้เขาไปนะ..นะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
tran
เรทกระทู้
« ตอบ #15 เมื่อ: 21 ก.ค. 10, 10:19 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เจอแบบนี้ไม่ยากบีบแตรดังๆ เข้าไว้บีบยาวๆ เลยเอาแบบหูดับไปเลย ถ้ากล้าเสี่ยงหน่อยเฉี่ยวเลยยังงัยพวกที่แทรกก็ไม่ผิดเอาแบบสะกิดเบาๆ นะหรืออีกทีพบเจอก็โทรแจ้งตำรวจจราจร โทรแจ้งทุกวันร้องเรียนทุกวันสักวันมันต้องมีกรงเหล็กแผงเหล็กมากั้นเืชื่อเหอะ แต่ทางที่ดีใจเย็นๆ ดีกว่าถ้ามันไหลไปได้ก็ยอมไปเถอะเพราะเฉี่ยวชนมันก็ยิ่งช้า บีบแตรใส่มันก็ยิ่งโมโหมันมีทุกวันพวกที่ขับรถได้น่ะ แต่คนขับรถเป็นน่ะหาไม่ค่อยเจอพวกขับรถได้ก็สักแต่ว่าขับไม่รู้กฎหมายหรือมารยาทบนท้องถนน พวกขับรถเป็นถึงได้เจอแต่พวกเห็นแก่ตัวสักแต่ขับรถได้งัย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
จอม
เรทกระทู้
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 ก.ค. 10, 14:03 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
คนเลวพันธุ์ใหม่ กำลังแพร่เชื้อขยายพันธุ์ขึ้นอย่างรวดเร็วในเมืองหลวงของประเทศไทย
และเชื่อว่าจะลามไปยังหัวเมืองใหญ่ๆในไม่ช้าไม่นาน
สาเหตุเนื่องจากกฎหมายจราจรล้าสมัย บทลงโทษจิ๊บๆ และเจ้าหน้าที่หย่อนยาน
มาตรการบังคับใช้บทลงโทษต่อผู้กระทำผิดอ่อนแอมากกกกกกกกกกกกกกก......... ที่สุด
q*062q*013
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
สงสาร
เรทกระทู้
« ตอบ #17 เมื่อ: 21 ก.ค. 10, 21:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อย่าไปว่าเค้าเลย พวกพ่อแม่ไม่มีเวลาสอนลูกน่ะ รวยแต่ไม่มีสมอง คนจำพวกนี้จัดอยู่ในประเภทไม่มีกระดูกสันหลัง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม