Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

สนุก! เว็บบอร์ด > หมวดหมู่ > ชุมชนสนุก! > ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ > 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 32
ชนิดกระทู้ ผู้เขียน 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.  (อ่าน 23318 ครั้ง)
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #180: 19 ก.ค. 10, 09:18 น

พระราชกรณียกิจด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัยด้านการสื่อสารตั้งแต่ทรงพระเยาว์ "...ทรงทดลองต่อสายไฟพ่วงขนานกับลำโพงขยาย ของเครื่องรับวิทยุส่วนพระองค์ที่ผลิตจากประเทศสวีเดน ยี่ห้อ 'Centrum' จากห้องที่ประทับพระองค์ท่านไปยังห้องที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทั้งสองพระองค์ทรงพอพระทัยในบริการเสียงตามสายไม่น้อย..." (สุชาติ เผือกสกนธ์, วันสื่อสารแห่งชาติ : ๒๕๓๐)

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงอุทิศพระองค์ พระอัจฉริยะและพระอุตสาหะทั้งมวลเพื่อราษฎรในทุกภูมิภาค พระองค์ทรงมีดำริให้มีการพัฒนาด้านระบบวิทยุสื่อสารอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กล่าวคือสามารถรับส่งได้ไกลยิ่งขึ้นดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ทรงใช้เครื่องมือสื่อสารพกติดพระองค์ เพื่อประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ อยู่เสมอ เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงขาดไม่ได้คือการสดับตรับฟังข่าวทุกข์สุขของประชาชน ดังเช่น ในระหว่างการเสด็จเยี่ยมราษฎรได้ทรงพบว่า มีผู้ใดที่กำลังป่วยเจ็บจำเป็นต้องบำบัดรักษา จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะแพทย์ผู้ตามเสด็จดูแลตรวจรักษาทันที ในบางรายที่มีอาการป่วยหนัก จำเป็นต้องส่งตัวเข้าบำบัดรักษาในโรงพยาบาลท้องถิ่นหรือโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร โดยเร็ว หากมีเวลาเพียงพอ พระองค์ท่านจะรับสั่งผ่านทางวิทยุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตำรวจตระเวนชายแดน ขอรับการสนับสนุนเรื่องการขนส่ง เช่น เฮลิคอปเตอร์
         เพื่อนำผู้ป่วยเจ็บส่งยังที่หมายปลายทางด้วยพระองค์เอง นอกจากนี้ พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำระบบสื่อสารแบบถ่ายทอดสัญญาณหรือ Repeater
ซึ่งเชื่อมต่อทางวงจรทางไกลขององค์การโทรศัพท์ฯ ให้มูลนิธิแพทย์อาสาฯ (พอ.สว.) นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือรักษาพยาบาลแก่ผู้เจ็บป่วยในท้องถิ่นห่างไกล
         ในเรื่องการปฏิบัติการฝนเทียมหรือฝนหลวงพระราชทาน ในการปฏิบัติระยะแรกๆ ได้ประสบปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ไม่ทราบล่วงหน้า ซึ่งนักบินผู้ปฏิบัติจำเป็นต้อง
ได้รับคำแนะนำแก้ไขโดยฉับพลัน เนื่องจากยังไม่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติการด้วยกัน จึงเป็นเหตุให้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร กล่าวคือฝนไม่ตกในเป้าหมายบ้าง ตกน้อย หรือไม่ตกตามที่คิดบ้าง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสดับตรับฟังข่าวการปฏิบัติการฝนเทียมทุกครั้ง และทรงทราบถึงปัญหาสำคัญคือ การขาดการติดต่อสื่อสารที่ดี จึงโปรดเกล้าฯ ให้ติดตั้งวิทยุให้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนเทียม ทั้งทางอากาศและทางภาคพื้นดิน
         นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ทำการศึกษาวิจัย รวมถึงการออกแบบและสร้างสายอากาศย่านความถี่สูงมาก หรือที่เรียกว่า VHF (วี.เอช.เอฟ) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ
      ประการแรก เพื่อที่จะได้ใช้งานกับวิทยุส่วนพระองค์ ทั้งนี้โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ทราบเหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นกับประชาชน เรื่องไฟไหม้ เรื่องน้ำท่วม ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ทรงช่วยเหลือได้ทันท่วงที
      ประการที่สอง เพื่อที่จะพระราชทานให้แก่หน่วยราชการต่างๆ
      ประการที่สาม เพื่อส่งเสริมให้คนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและตั้งใจจริง ได้ใช้ความอุตสาหวิริยะในการพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารขึ้นใช้เองภายในประเทศ
นอกเหนือจากวิทยุสื่อสารแล้ว ในเรื่องของเทเล็กซ์พระองค์ทรงสนพระทัยอยู่ไม่น้อย และสิ่งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เคยทรงขาดคือ การพระราชทานพรปีใหม่ นอกจากจะทรงมีกระแสพระราชดำรัส พระราชทานพรปีใหม่แก่พสกนิกรไทยทางวิทยุและโทรทัศน์ทุกแห่งแล้ว พระองค์ท่านยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพรทางเทเล็กซ์สม่ำเสมอทุกปี แต่ในปัจจุบันท่านทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการประดิษฐ์บัตรอวยพรปีใหม่แทน นอกจากนี้พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารว่า การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจทุกประเภท, การสื่อสารเป็นหัวใจของความมั่นคงของประเทศ และการสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดี

 
Guest
ฝกบ.รพศ.๔ (รบพิเศษ)
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #181: 21 ก.ค. 10, 10:19 น

เราพี่น้อง ผองไทย ภูมิใจยิ่ง
พ่อเป็นมิ่ง ขวัญชาติ ปราชญ์ยิ่งใหญ่
ลูกขอกราบ แทบบาทด้วย อวยพรชัย
เทพทั่วไทย โปรดคุ้มครอง พ่อของเรา
ขอให้พ่อ แข็งแรง แกร่งดังผา
ไร้โรคา ภยันตราย และไกลเศร้า
อายุยืน หมื่นปี ที่นานเนาว์
ทุกค่ำเช้า เกษมสำราญ ชั่วกาลเทอญ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #182: 22 ก.ค. 10, 07:28 น

“...ทุกคนจำเป็นต้องหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาการกระทำของตน ให้รอบคอบอยู่เสมอ ระมัดระวังทำการทุกอย่างด้วยเหตุผล ด้วยความมีสติ และด้วยความรู้ตัว เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายทั้งมวลให้ได้โดยตลอด และสามารถก้าวไปถึงความสำเร็จที่แท้จริง ทั้งในการงานและการครองชีวิต...”

 พระบรมราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๑๕
วันศุกร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๑๖

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #183: 22 ก.ค. 10, 07:32 น

ประการที่สำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
พอมีพอกิน ปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น พอที่จะมีไว้กินเองในครัวเรือน เหลือจึงขายไป
พออยู่พอใช้ ทำให้บ้านน่าอยู่ ปราศจากสารเคมี กลิ่นเหม็น ใช้แต่ของที่เป็นธรรมชาติ (ใช้จุลินทรีย์ผสมน้ำถูพื้นบ้าน จะสะอาดกว่าใช้น้ำยาเคมี) รายจ่ายลดลง สุขภาพจะดีขึ้น (ประหยัดค่ารักษาพยาบาล)
พออกพอใจ เราต้องรู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น เพราะเราจะหลงติดกับวัตถุ ปัญญาจะไม่เกิด
          "การจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง"

เศรษฐกิจพอเพียง จะสำเร็จได้ด้วย ความพอดีของตน

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #184: 22 ก.ค. 10, 07:34 น

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพ ณ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๗๐ ณ โรงพยาบาลเมาท์ออเบิน เมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้องในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงศึกษาในโรงเรียนโนแวล เดอ ลา สวิส โรมอนด์ ชัยยี ซูร์ โลซานน์ และได้ทรงศึกษาต่อ ณ โรงเรียนจิมนาส คลาสซิค คองโตนาล แห่งโลซานน์จนจบ ทรงได้รับประกาศนียบัตรชั้นมัธยม และทรงศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโลซานน์ สาขาวิทยาศาสตร์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ รัฐบาลในนามของประชาชนทั้งประเทศได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานอัญเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบราชสมบัติ แต่เนื่องจากยังทรงศึกษาไม่จบ จึงเสด็จฯ กลับไปยังสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทรงศึกษาต่อในวิชากฎหมายและการเมือง เพื่อให้เหมาะสมกับการที่ต้องทรงดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์ต่อไป

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #185: 28 ก.ค. 10, 13:36 น

อมตะทฤษฏี
ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยนั้น  เป็นของดีแน่แท้  แม้กระทั้งนานาชาติยังเห็นว่าเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน  ดารุสซาลาม  มีพระราชดำรัสในนามพระประมุขและผู้แทนพระองค์ทั้ง  ๒๕  ประเทศ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใจงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำแด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีต่างประเทศ  ที่เสด็จฯมาทรงร่วมพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐  ปี  ณ  พระที่นั่งบรมราชสถิตมโหฬาร  เมื่อวันอังคารที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๔๙  ใจความตอนหนึ่งว่า
“สื่อมวลชนต่างประเทศได้รวมรายงานถึงความเป็นกษัตริย์นักพัฒนา  จากโครงการเพื่อการพัฒนาชนบทเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้ด้วยตัวเอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficiency  Economy)  อันเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยทุกระดับ  ตั่งแต่ครอบครัว  ชุมชน  จนถึงรัฐ  ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง  คำนึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้  ความรอบคอบ  เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  โดยยึดหลักความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และคุณธรรม  รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด  ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี”
ล่าสุดการที่นายโคฟี  อันนัน  เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้เข้าเฝ้าฯ  ทูลเกล้าฯ  ถวายรางวัล  แด่พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  ทั้งหมดนี้แสดงให้เป็นว่าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ  โดยเฉพาะพลังของประชาชนที่ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีในครั้งนี้ จึงเป็นที่ประจักษ์แก่โลกแล้วว่า  พระองค์  คือ  ดวงแก้วที่สถิตอยู่ใจชาวไทยตลอดกาล

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #186: 28 ก.ค. 10, 13:37 น

สะพานพระราม8

           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาการจราจรแออัดบนสะพานสมเด็จ พระปิ่นเกล้าโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครชั้นในบริเวณถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งเชื่อมต่อกับฝั่งธนบุรีผ่านทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและเข้าบรรจบกับถนนจรัญสนิทวงศ์ เพื่อคลี่คลายปัญหาพื้นผิวจราจรไม่เพียงพอและปรับปรุง
        การไหลเวียนของการจราจรในบริเวณนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนน จากถนนอรุณอมรินทร์ถึงตลิ่งชันเมื่อประมาณ

กลางปี2538เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและถนน บรมราชชนนี เป็นทางยกระดับขนาด 4ช่องจราจร ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้แล้ว และเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดใช้เส้นทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรม-ราชชนนีรวมทั้งเพิ่มจุดเชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร ฝั่งพระนครและธนบุรีจึงทรงมีพระราชดำริผ่านมายังปลัดกรุงเทพมหานครให้พิจารณาก่อสร้างสะพานเป็นเส้นทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง บริเวณถนนอรุณอัมรินทร์ไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ผ่านบางยี่ขัน) และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ด้วย ได้พระราชทานแผนที่ให้กรุงเทพมหานครซึ่งเขียนแนวเส้นทางพระราชดำริด้วยลายพระหัตถ์ของพระองค์เองเพื่อให้กรุงเทพมหานครไปศึกษา ความเป็นไปได้ในการก่อสร้างตาม

พระราชดำริ
         กรุงเทพมหานครได้ศึกษาทางเลือก 3 - 4 แนวสายทางแล้ว เห็นว่าสายทางที่โครงการ
เริ่มจากทางแยกวิสุทธิกษัตริย์ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณท่าเกษมตรงธนาคารแห่งประเทศไทย อ้อมลงใต้ ผ่านถนนอรุณอัมรินทร์เข้าบรรจบกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเป็นแนวสายทางที่เหมาะสม กรุงเทพมหานครได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและให้กรุงเทพมหานครเป็น ผู้รับผิดชอบดำเนินการก่อสร้าง
         คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรุงเทพมหานครดำเนินการก่อสร้างโครงการโดยวิธีออกแบบรวม ก่อสร้างในวงเงิน 3,170 ล้านบาท โดยกรุงเทพมหานครแบ่งโครงการออกเป็น 2 ตอน คือ จากถนนวิสุทธิกษัตริย์ถึงคลอบางยี่ขันเป็นสะพานข้ามแม่น้ำและทาง ยกระดับ ประมาณการค่าออกแบบรวมก่อสร้าง 2,720 ล้านบาท ใช้เวลา ดำเนินการ 24 เดือน

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #187: 5 ส.ค. 10, 09:55 น

ทฤษฏีใหม่ที่ไม่ใช่ของใหม่
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับพสกนิกรไทยนั้น  ไม่ใช่ของใหม่และซับซ้อน  แต่เป็นแนวทางการดำรงชีวิตที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์  ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงเจริญพระชันษาในต่างแดน  จึงทรงยืดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี  ทรงอบรมเลี้ยงดูพระราชโอรส  และพระราชธิดาให้มีชีวิตเหมือนคนธรรมดาทรงเข้มงวดในเรื่องความมีระเบียบวินัยและไม่โปรดความหรูหราฟุ่มเฟือยต่าง  ๆ  ทำให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงดำเนินรอยตาม
ปฐมบรมราโชวาท  “เศรษฐกิจพอเพียง”
ปฐมบรมราโชวาทว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๑๗  ความว่า
“การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขึ้น  ต้องสร้างพื้นฐานคือ  ความพอมี  พอกิน  พอใช้  ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน  โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด  แต่ถูกต้องตามหลักวิชา  เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพอสมควรและปฏิบัติได้แล้ว  จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นได้รวดเร็วแต่ประการเดียว  โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย  ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องร่าง  ๆ  ขึ้น  จนกลายเป็นล้มเหลวในที่สุด”
    การพระราชทานพระปฐมบรมราโชวาทในครั้งนั้นมีที่มาจากการที่พระองค์ทรงมีความห่วงใย  เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นระยะที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน  หลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่   ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๑๖  สภาวะทางการเมืองในขณะนั้นได้สะท้อนสภาวะปัญหาเศรษฐกิจด้วยเช่นกันโดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๓  ที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้โตแบบก้าวกระโดด  พัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า  โดยรัฐเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและมีการกู้เงินต่างประเทศมาก  และหาทางชำระหนี้ด้วยการส่งออกสินค้าเกษตร  ทำให้ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกลดพื้นที่ป่าและปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน  ทำให้เศรษฐกิจเติบโต  ในขณะเดียวกันได้เกิดช่องว่างการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น
    ความสำคัญของพระบรมราโชวาทนี้คือ  แนวทางการพัฒนาดังกล่าว  ไม่มีพื้นฐานของความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ของประชาชน  ความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ  ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจขึ้นพื้นฐานก่อนนั้นคือ  ทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่มีความพอมีพอกินเสียก่อน  กระจายรายได้ให้เหมาะสมจึงจะเน้นการพัฒนาประเทศในขึ้นสูงต่อไป
    โครงการในพระราชดำริของพระองค์ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศทั้งการสร้างแหล่งน้ำการพัฒนาที่ดินการสร้างอาชีพให้ประชาชน  ล้วนแต่เป็นโครงการที่สร้างความพอมีพอกินให้แก่พสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น
    ต่อมาในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๑๗  ก็ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้งว่า
    “คนอื่นเขาจะว่าอย่างไรก็ช่างเขา  จะว่าเมืองไทยแบบพอมีพอกิน  มีความสงบและตั้งจิตอธิษฐาน  ตั้งปณิธานในทางที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินนี้ได้  เราก็จะยอดยิ่งยวดได้”

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #188: 5 ส.ค. 10, 09:57 น

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั่งแต่ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร  ต่อการมีผลกระทบใด  ๆ  อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบ  และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง  ๆ  มาใช้ในการวงแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน  และขณะเดียวกันจะต้องเสริมพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าทีที่ของรัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจในทุกระดับ  ให้มีจิตสำนึกในคุณธรรมความชื่อสัตย์สุจริต  และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม  ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญา  และความรอบคอบ  เพื่อให้สมดุลและพ้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
    (ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งพระราชทานในโอกาสต่าง  ๆ  รวมทั้งพระราชดำรัสอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้เผยแพร่  เมื่อวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๒)

ปฐมพระราชดำรัสว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
    “…การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น  ต้องสร้างพื้นฐาน  คือ  ความพอดี  พอกิน  พอใช้  ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน  โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด  แต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว  จึงคอยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป  หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ  ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย  ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง  ๆ  ขึ้น  ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด...”

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #189: 5 ส.ค. 10, 09:58 น

เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
    พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานในวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๔๑  คือ  องค์อรรถาธิบายได้ดีกว่าการหยิบยกเหตุและผลมาร้อยเรียง
    “ปีที่แล้วพูดว่า  เศรษฐกิจพอเพียง  เพราะหาคำอื่นไม่ได้  และได้พูดอย่างหนึ่งว่า  เศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว  คือ  ไม่ต้องทั้งหมด  หรือแม้จะเศษ  ๑  ส่วน  ๔  ก็พอ  ไม่ได้แปลว่าเศษ  ๑  ส่วน  ๔  ของพื้นที่แต่เศษ  ๑  ส่วน  ๔  ของการกระทำ 
หมายความว่า  วิธีปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ต้องทำทั้งหมด  และขอเติมว่า  ถ้าทำทั้งหมดก็จะทำไม่ได้ถ้าครอบครัวหนึ่งแม้หมู่บ้านหนึ่งทำเศรษฐกิจพอเพียง  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์  ก็จะเป็นการถอยหลังถึงสมัยหิน  สมัยคนอยู่ในอุโมงค์หรือในถ้ำ  ซึ่งไม่ต้องอาศัยหมู่อื่น  เพราะว่าหมู่อื่นเป็นศัตรูทั้งนั้น  ตีกัน  ไม่ใช่ร่วมมือกัน  จึงต้องทำเศรษฐกิจพอเพียง  แต่ละคนต้องหาที่อยู่  ก็หาอุโมงค์  หาถ้ำ  ต้องหาอาหาร  คือ  ไปเด็ดผลไม้หรือใบไม้ตามที่มีหรือไปใช้อาวุธที่ได้สร้างได้ประดิษฐ์เองไปล่าสัตว์  กลุ่มที่อยู่ในอุโมงค์ในถ้ำนั้น  ก็มีเศรษฐกิจพอเพียง  เปอร์เซ็นต์ก็ปฏิบัติได้
แต่ต่อมาเมื่อออกจากถ้ำ  ได้สร้างบ้านเป็นที่อาศัยก็เริ่มจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง  เพราะมีคนผ่านไปมาซึ่งไม่ได้เป็นศัตรู  เอาอะไร  ๆ  มาแลกเปลี่ยนกัน  เช่น  คนที่มาจากแดนไกลผ่านมามีหนังสัตว์ที่เหมาะสมจะใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม  ก็ซื้อด้วยการแลกเปลี่ยนกับปลาที่จับได้ในบึง  อย่างนี้ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง  เวลาล่วงมาถึงปัจจุบัน  ถ้าคนจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์  คงทำไม่ได้  และถ้าสำรวจตัวเองหรือเศรษฐกิจของตนเอง  ก็เข้าใจว่าจะเห็นได้ว่าไม่ได้ทำ  เข้าใจว่าทำได้ไม่ถึง  ๒๕  เปอร์เซ็นต์  ไม่ได้ถึง  เศษ  ๑  ส่วน  ๔  ก็ควรจะพอและทำได้  อันนี้เป็นข้อหนึ่งที่จะอธิบายคำพูดที่พูดมาเมื่อปีที่แล้ว
คำว่า  “พอเพียง”  มีความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีก  ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น  แต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน  สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน  มาสมัยนี้ชักไม่พอมีพอกินจึงต้องมีนโยบายที่จะทำให้เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อที่จะให้ทุกคนมีพอเพียงได้
    ให้พอเพียงนี้หมายความว่า  มีกินมีอยู่  ไม่ฟุ่มเฟือยไม่หรูหราก็ได้  แต่ว่าพอ  แม้บางอย่างจะดูฟุ่มเฟือย  แต่ถ้าทำให้มีความสุข  ถ้าทำได้ก็สมควรทำ  สมควรที่จะปฏิบัติอันนี้ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจหรือระบบพอเพียง
    เมื่อปีที่แล้วตอนที่พูดพอเพียง  แปลในใจแล้วก็ได้พูดออกมาด้วยว่าจะแปลเป็น   Self-sufficiency   (พึ่งตนเอง)   ถึงได้บอกว่า  พอเพียงแก่ตนเอง  แต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียง  กว้างขวางกว่า  Self-sufficiency 
    Self-sufficiency   นั้นหมายความว่า  ผลิตอะไรที่มีพอที่จะใช้  ไม่ต้องไปขอซื้อคนอื่น  อยู่ได้ด้วยตนเอง  (พึ่งตนเอง)  แต่พอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีกคือคำว่าพอก็เพียงพอ  เพียงนี้ก็พอ  ดังนั้นเอง  คนเราถ้าพอในความต้องการ  ก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเยียนคนอื่นน้อย
    ถ้าทุกประเทศมีความคิด  อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่า  ทำอะไรต้องพอเพียง  หมายความว่าพอประมาณ  ไม่สุดโต่ง  ไม่โลภอย่างมาก  คนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมาก  อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียง  ปฏิบัติตนก็พอเพียง
    ถ้าหากต้องการเบียดเบียนอย่างนั้นก็เดือนร้อนกันแน่เพราะว่าอึดอัด  จะทำให้ทะเลากัน  เมื่อมีการทะเลาะกันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย  จากการทะเลาะด้วยวาจาก็กลายเป็นการทะเลาะด้วยกาย  ซึ่งในที่สุดก็นำมาสู่ความเสียหาย  เสียหายแก่ผู้ที่เป็นตัวละครทั้งสองคนถ้าเป็นการตีกันอย่างรุนแรงได้  ซึ่งจะทำให้คนอื่นอีกมากเดือนร้อน
    ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็แปลว่า  ความพอประมาณและความมีเหตุผล”
    เมื่อยกแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงแนะแนวทางการดำเนินชีวิตมาปฏิบัติ  จะพบในเชิงประจักษ์ว่า  ผู้ที่นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จะสามารถยกระดับรายได้  ลดรายจ่าย  เพิ่มขีดความสามารถในการทำมาหาได้  ปากท้องอิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลากหลายพื้นที่

Guest
BDGC
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #190: 19 ส.ค. 10, 09:05 น

ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
ทรงเป็นหัวใจของคนทั้งชาติ
ทรงเป็นองค์ มหาราช
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #191: 20 ส.ค. 10, 07:37 น

ปรัชญาจากหลอดยาสีฟัน
ผมมีภาพๆ หนึ่งเอามาให้ดูกัน เป็นภาพหลอดยาสีฟันที่ถูกใช้แล้วครับ เห็นทีแรกไกลๆ
ก็ไม่รู้สึกอะไรมากหรอกครับ เป็นภาพที่ติดอยู่บนบอร์ดที่โรงเรียนของลูก ระหว่างที่ยืนรอลูกๆ
ลงมาจากห้องเรียน จึงได้อ่านข้อความที่ประกอบภาพนี้อย่างละเอียด
ภาพหลอดยาสีฟันที่เห็นนี้ต้องเรียกว่าเป็นหลอดยาสีพระทนต์ประวัติศาสตร์
เพราะนี่คือหลอดยาสีพระทนต์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เห็นแล้วรู้สึกเหมือนผมไหมครับ
ความฉ่ำเย็นจากที่ไหนก็ไม่รู้อาบลงมากลางกระหม่อมเลย
ภาพนี้ถูกตีพิมพ์เป็นโปสเตอร์โดยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ ครูที่โรงเรียนของลูกผมไปพบเข้าเลยนำ
มาถ่ายสำเนาติดบอร์ดให้เด็กนักเรียนได้ เรียนรู้และเข้าใจคำว่า "ประหยัด"
ศาสตราจารย์พิเศษทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช
ทันตแพทย์ประจำพระองค์อดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนเล่าให้ฟังว่า
"ครั้งหนึ่งทันตแพทย์ประจำพระองค์
กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบางคนมีค่านิยมในการใช้ของต่างประเทศและมีราคาแพง รายที่ไม่มีทรัพย์พอซื้อหาก็ยังขวนขวายเช่ามาใช้เป็นการชั่วครั้งชั่วคราว
ซึ่งเท่าที่ทราบมามีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าที่ผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม
แม้จนยาสีพระทนต์ของพระองค์ท่านก็ทรงใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบน
จนแน่ใจว่าไม่มียาสีพระทนต์หลงเหลืออยู่ในหลอดจริงๆ
เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งว่า ของพระองค์ท่านก็เหมือนกัน
และยังทรงรับสั่งต่อไปด้วยอีกว่า
เมื่อไม่นานมานี้เองมหาดเล็กห้องสรงเห็นว่ายาสีพระทนต์ของพระองค์คงใช้หมดแล้ว
จึงได้นำหลอดใหม่มาเปลี่ยนให้แทน เมื่อพระองค์ได้ทรงทราบก็ได้ขอให้เขานำยาสีพระทนต์หลอดเก่ามาคืน
และพระองค์ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง 5 วัน
จะเห็นได้ว่าในส่วนของพระองค์ท่านเองนั้นทรงประหยัดอย่างยิ่ง
ซึ่งตรงกันข้ามกับพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ที่ทรงพระราชทานเพื่อราษฎรผู้ยากไร้อยู่เป็นนิจ
พระจริยาวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัดถึง พระวิริยะ อุตสาหะ
ตลอดจนความประหยัดในการใช้ของอย่างคุ้มค่า หลังจากนั้น
ทันตแพทย์ประจำพระองค์ได้กราบพระบาททูลขอพระราชทาน
หลอดยาสีพระทนต์หลอดนั้นเพื่อนำไปให้ศิษย์ได้เห็นและรับใส่เกล้าเป็นตัวอย่าง
เพื่อประพฤติปฏิบัติในโอกาสต่อๆ ไป
ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทาน
ส่งหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นมาให้ถึงบ้านทันตแพทย์ประจำพระองค์รู้สึกซาบซึ้ง
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้ายิ่งเมื่อได้พิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต์เปล่าหลอดนั้นแล้ว
ทำให้เกิดความสงสัยว่า เหตุใดหลอดยาสีพระทนต์หลอดนี้จึงแบนราบเรียบโดยตลอด
คล้ายแผ่นกระดาษโดยเฉพาะบริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด
เมื่อได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอีกครั้งในเวลาต่อมาจึงได้รับคำอธิบายจากพระองค์ว่า
หลอดยาสีพระทนต์ที่เห็นแบนเรียบนั้นเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกด
จนเป็นรอยบุ๋มที่เห็นนั่นเองและเพื่อที่จะขอนำไปแสดงให้ศิษย์ทันตแพทย์ได้เห็น
เป็นอุทาหรณ์จึงได้ขอพระราชาอนุญาตซึ่งพระองค์ท่านก็ได้ทรงพระเมตตาด้วยความเต็มพระทัย"
ผมมีโอกาสได้ยืนมองดูรูปหลอดยาสีพระทนต์หลอดนี้อยู่เนืองๆ
เวลาไปรอรับลูกที่โรงเรียนและเมื่อยิ่งดูก็ยิ่งได้รับรู้ถึงปรัชญาที่พระองค์
พระราชทานผ่านมาทางหลอดยาฯนี้แล้วผมก็พบว่าแก่นแท้ของการประหยัดมันอยู่ตรงนี้นี่เอง ไม่ใช่ไม่ยอมใช้เลย
แต่ต้องรู้จักใช้ และต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
ไม่ใช้แบบเหลือทิ้ง

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #192: 20 ส.ค. 10, 07:39 น

“หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
ที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ (กปร.) รวบรวมไว้มีความหลากหลายถึง ๒๓ หลักการ
ซึ่งปวงชนชาวไทยสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในวาระและโอกาสต่างๆ
ตามความเหมาะสม ได้แก่
๑.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
๒.ระเบิดจากข้างใน
๓.แก้ปัญหาที่จุดเล็ก
๔.ทำตามลำดับขั้น
๕.ภูมิสังคม
๖.องค์รวม
๗.ไม่ติดตำรา
๘.ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
๙.ทำให้ง่าย
๑๐.การมีส่วนร่วม
๑๑.ประโยชน์ส่วนรวม
๑๒.บริการรวมที่จุดเดียว
๑๓.ทรงใช้ธรรมชาติ ช่วยธรรมชาติ
๑๔.ใช้อธรรมปราบอธรรม
๑๕.ปลูกป่าในใจคน
๑๖.ขาดทุนคือกำไร
๑๗.การพึ่งตนเอง
๑๘.พออยู่พอกิน
๑๙.เศรษฐกิจพอเพียง
๒๐.ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
๒๑.ทำงานอย่างมีความสุข
๒๒.ความเพียร : พระมหาชนก
๒๓.รู้ รัก สามัคคี

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #193: 20 ส.ค. 10, 07:39 น

พระวิริยะแก้ปัญหารถติด
พระวิริยะบารมีปกเกล้าฯ แก้ปัญหากรุงเทพฯ รถติด
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปี ๒๕๓๑-๒๕๓๘ ยิ่งทำให้ปัญหาจราจรยิ่งทวีความรุนแรง อาจเป็นเพราะประชาชนมีสถานะทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงมีการใช้เงินซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากขึ้นรวมไปถึงรถยนต์ประกอบกับกรุงเทพฯ ไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่สะดวกและมีประสิทธิภาพเพียงพอเป็นทางเลือกให้ใช้ ประชาชนที่มีรายได้ในระดับดีจึงนิยมใช้รถยนต์กันต่อไป เห็นได้จากจำนวนรถยนต์จดทะเบียนในกรุงเทพฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๑,๖๓๕,๑๖๙ คัน ในปี ๒๕๓๑ เป็น ๓,๕๔๐,๐๘๒ ในปี ๒๕๓๘ ปัญหาจราจรได้บั่นทอนคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตมลพิษ จากท่อไอเสียส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและยังก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล สำนักงานคณะกรรมการการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.)ประเมินว่า ในปี ๒๕๓๘ มูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจ จากปัญหาจราจรสูงถึงประมาณ ๙๑,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งออกเป็นความสูญเปล่าทางเชื้อเพลิง ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท การซ่อมบำรุงและรักษาเครื่องยนต์ ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท และความสูญเปล่าของเวลา ๕๖,๐๐๐ ล้านบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใส่พระราชหฤทัยในการแก้ไขปัญหาจราจรเพื่อผ่อนคลาย ความทุกข์ร้อนของชาวกรุงเทพฯ โดยทรงรับข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรของกรุงเทพฯ จากหลายแห่ง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าวสารจากวิทยุ โทรทัศน์ หรือรูปถ่าย ทางอากาศ อีกทั้งฟังการรายงานสถานการณ์จากหน่วยงานต่างๆ และบ่อยครั้งที่พระองค์ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการจราจรในยามดึก รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินโดยทางเฮลิคอปเตอร์ทอดพระเนตรเส้นทางการจราจรและการจัดระเบียบเส้นทางจากมุมสูงซึ่งจะช่วยให้พระองค์ มองปัญหาในภาพรวมได้อย่างชัดเจนจากนั้นก็จะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อ หาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยทรงทดลองความเป็นไปได้ของแนวทางต่าง ๆ ในทุกแง่ทุกมุมที่อาจเกี่ยวข้องพร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมมาประกอบ พระบรมราชวินิจฉัยหรือแม้กระทั่งการเขียนแบบร่างด้วยพระองค์เองแล้วจึงพระราชทานแนวพระราชดำริแก่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปดำเนินการในรูปโครงการต่าง ๆ ต่อไป
กรุงเทพมหานครได้มีโอกาสน้อมรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาดำเนินการหลายโครงการ
ทั้งโครงการที่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นและโครงการที่เป็นการแก้ปัญหาเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอน
โครงการที่เป็นการพัฒนาเส้นทางจราจรให้เป็นโครงข่ายต่อเนื่องและสอดคล้องกัน ทั้งถนนสายหลักสายรองในเมือง ทางด่วน ไปจนถึงถนนอ้อมเมืองหรือถนนวงแหวนรอบนอก ซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรกรุงเทพฯ ทั้งระบบและที่สำคัญโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการเป็นการแก้ปัญหาตามสภาพความเป็นจริง
"โครงการพระราชดำรินี้คืออะไร ก็คือการที่จะให้รถแล่น อันนี้พูดอย่างนี้ อาจพูดเหมือนกำปั้นทุบดิน ว่าการจราจรมันก็ต้องแล่น ถ้าจราจรมันไม่แล่น มันก็ "อจร" ไม่จรแต่ว่าให้รถแล่นนั้น มีความเข้าใจผิดว่ารถต้องแล่นเร็ว ถึงจะจราจรคล่องแคล่ว บางทีเขาก็รายงานถนนดีมาก รถแล่นวิ่ง ถามเขาว่าวิ่งเท่าไร เขาบอกว่าวิ่ง ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ๙๐ หรือ ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง นั่นไม่ใช่การจราจรที่ถูกต้อง ในเมืองควรจะวิ่งอย่างมากที่สุด ๖๐ แต่ว่าที่เป็นไป ถ้าไม่ใช่ ๘๐ ก็ศูนย์ ความจริงที่จะแล่นแม้จะแล่นเพียง ๑๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็พอ ทำให้เดินทางมาได้ ใช้เวลา ๑ ชั่วโมง เขามาได้ ๑ ชั่วโมงก็พอทนคือถ้าวิ่ง ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง อันนี้เป็นหลักที่ไม่มีใครคิด เป็นหลักที่ไม่มีใครย้ำฉะนั้นโครงการพระราชดำรินั้น ก็คือ ให้รถพอแล่นได้ไม่คั่งไม่ศูนย์กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไม่ ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ให้พอไป ให้พอไป"
๑๗ สิงหาคม ๒๕๓๘
"สร้างทางในที่ยังไม่มีทาง อันนี้เกิดขึ้นที่ใกล้สถานีบางกอกน้อยระหว่าง สถานีบางกอกน้อย คือ ปลายถนนอิสรภาพเชื่อมกับถนนจรัญสนิทวงศ์ ตรงนั้นเป็นที่ของการรถไฟเป็นที่ลุ่มมีทางเดินเข้าไปไม่ทะลุแล้วก็ขลุกขลัก"

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #194: 20 ส.ค. 10, 07:40 น

แนวทางพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดหกทศวรรษที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จ(ขออภัยค่ะ! คำนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ)ทรงยึดหลักการทรงงานในลักษณะ “ทางสายกลาง” โดยทรงเน้นการพัฒนา “คน” เป็นตัวตั้ง ยึดหลัก “ภูมิสังคม” ที่คำนึงถึง
ความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น และยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมไทยและปฏิบัติได้จริง ทรงย้ำว่าการพัฒนาต้องเริ่มจาก “การพึ่งพา
ตนเอง” ให้ได้ก่อน โดยต้องรู้จักประมาณตน มีความรอบคอบ ระมัดระวัง และ “ทำตามลำดับ
ขั้นตอน” โดยต้องสร้างพื้นฐานความเป็นอยู่ให้พอมี พอกิน พอใช้ก่อน ด้วยวิธีการประหยัดและ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งแล้วจึงค่อยพัฒนาเครือข่ายสู่สังคมภายนอก
เพื่อความเจริญก้าวหน้าในลำดับต่อไปสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญของพระราชดำริดังกล่าว จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาเศรษฐกิจและสาขาอื่นๆ ร่วมกัน
พิจารณากลั่นกรองพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ สรุป
ออกมาเป็นนิยาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้อัญเชิญมาเป็นแนวทางพัฒนา
ประเทศในแผนฯ ๙ และต่อเนื่องมาถึงแผนฯ ๑๐ เนื่องจากเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า เป็นแนวทางที่
เหมาะสมกับการพัฒนาในทุกระดับ ตลอดจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกอีกด้วย

Guest
DOC
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #195: 6 ก.ย. 10, 09:05 น

King Bhumibol
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

Guest
วัฒนชัย ชูโชติ
 

ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #196: 9 ก.ย. 10, 13:26 น

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #197: 15 ก.ย. 10, 07:48 น

ธ ทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ ทรงประพาสเยี่ยมปวงประชาทุกแห่งหน ทั้งไทยเทศต่างแซ่ซ้อง องค์ภูมิพล เพื่อปวงชน ธ ทรง ดับทุกข์ภัย ทั้งฝนหลวงปวงประชาพาเป็นสุข เศรษฐกิจไทยถึงยุคพอเพียงได้ ปวงประชาทั่วหล้าพามอบใจ กล่าวอวยชัย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ธ ทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ เสมือนหยาดฝนรินแผ่นดินนี้ ชโลมหล้าผืนดินแสนยินดี ปฐพีชุ่มฉ่ำน้ำพระทัย ขอจงทรงพระเจริญจำเริญรุ่ง เทพผดุงปกปักษ์พิทักษ์ไท้ เป็นมิ่งขวัญของปวงข้าประชาไทย ขอจงให้พระองค์ทรงพระเจริญ ฯ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #198: 15 ก.ย. 10, 07:49 น

ทฤษฎีใหม่ ก่อนที่เกิดเป็นทฤษฎีใหม่ตามที่เรียกว่าทฤษฎีใหม่ ในพระราชดำริ คือ การพัฒนาทางการเกษตร โดยเพาะปลูกหลายอย่าง ในที่เดียวกัน หรือผลัดปลูกหมุนเวียนกัน ...... เมื่อเป็นทฤษฎีใหม่แล้ว ก็มาเข้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง คนที่ทำนี้ต้องไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ฟุ้งเฟ้อ ได้เขียนไว้ในทฤษฎีนั้นว่า ลำบาก เพราะผู้ที่ปฏิบัติ ต้องมีเพียรและต้องอดทน ....... เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ สองอย่างนี้ นำความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำโดย เข้าใจกัน เชื่อว่า ทุกคนจะมีความพอใจได้
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #199: 15 ก.ย. 10, 07:50 น

โครงการฝนหลวง
จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆเป็นประจำ ได้ทรงพบเห็นท้องถิ่นหลายๆแห่งประสบปัญหาความแห้งแล้ง หรือขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการทำเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูเพาะปลูก เกษตรกรจะประสบความเดือดร้อน ทุกข์ยากมาก เนื่องจากบางครั้งฝนได้ทิ้งช่วงนานหรือภาวะฝนทิ้งช่วงเกิดในระยะวิกฤติของพืชผล คือพืชอยู่ในระยะที่กำลังให้ผลผลิตต่ำ หรืออาจจะไม่มี ผลผลิตให้เลย เป็นต้น ดังนั้นภาวะฝนแล้ง หรือฝนทิ้งช่วงใน แต่ละครั้ง/แต่ละปีจึงสร้างความเดือดร้อน และความสูญเสียทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรเป็นอย่างสูง นอกจากนี้ภาวะความต้องการใช้น้ำนับวันจะทวีปริมาณความต้องการเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการเพิ่มของประชากร การขยายพื้นที่เกษตรกรรมและการเจริญเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม
ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและทรง ความอัจฉริยะในพระองค์ท่านดังนั้นในปี พุทธศักราช2498จึงได้มีพระราชดำริค้นหาวิธีการ ที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่จะได้รับ จากธรรมชาติโดยนำเทคโนโลยีนำสมัยและทรัพยากร ที่มีอยู่ประยุกต์กับศักยภาพของการเกิดฝน ในเขตร้อน เช่น ประเทศไทยมุ่งขจัดปัญหา ความเดือดร้อนดังกล่าว และทรงมีพระราชหฤทัย เชื่อมั่นว่าวิธีการดังกล่าวนี้ จะทำให้ การพัฒนาระบบการจัดทรัพยากรน้ำของชาติเกิด ความพร้อมและครบบริบูรณ์ตามวัฏจักรของ น้ำ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #200: 20 ก.ย. 10, 09:09 น

ขอให้พระองค์มีอายุยืนนาน

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #201: 20 ก.ย. 10, 09:10 น

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #202: 20 ก.ย. 10, 09:11 น

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #203: 20 ก.ย. 10, 09:12 น

ขอให้พระองค์อยู่กับชาวไทยตลอดไป

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #204: 20 ก.ย. 10, 09:13 น

ขอให้พระองค์มีความสุข

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #205: 20 ก.ย. 10, 09:14 น

ขอให้พระองค์ได้ดังประสงค์

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #206: 20 ก.ย. 10, 09:15 น

ขอให้พระองค์หายจากการประชวญโดยเร็ว

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #207: 20 ก.ย. 10, 09:21 น

ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่สมบูรณ์

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #208: 20 ก.ย. 10, 09:22 น

ขอให้พระองค์มีความสันติสุข

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #209: 20 ก.ย. 10, 09:23 น

ขอให้พระองค์ผักผ่อนใจให้สงบ

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #210: 20 ก.ย. 10, 09:27 น

เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #211: 21 ก.ย. 10, 08:49 น

ร่วมทำความดี ปกป้อง เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #212: 21 ก.ย. 10, 08:49 น

พระองค์ทรงห่วงใยราษฎรมาตลอด จงร่วมใจปกป้อง สถาบัน

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #213: 21 ก.ย. 10, 08:50 น

ปกป้อง ร่วมใจ ห่วงใย แด่สถาบันพระมหากษัตริย์

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #214: 21 ก.ย. 10, 08:51 น

สามัคคีคือพลัง ชาวไทยร่วมใจปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #215: 21 ก.ย. 10, 08:52 น

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสัญลักษณ์ของคนไทย จงช่วยกัน

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #216: 21 ก.ย. 10, 08:53 น

จะร่วมกันปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #217: 21 ก.ย. 10, 08:54 น

จะปกป้องรักษาสถาบันไว้จนชีพมลาย

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #218: 21 ก.ย. 10, 08:55 น

หากใครคิดล้มล้างสาบัน เราช่วยกันต่อต้านมัน

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #219: 21 ก.ย. 10, 08:56 น

รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกันปกป้องรักษาไว้จนตาย

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #220: 21 ก.ย. 10, 08:57 น

ร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #221: 21 ก.ย. 10, 08:58 น

ลำบากเพียงใด พระองค์ท่านไม่บ่น ขอให้คนไทยรักใคร่สามัคคี

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #222: 21 ก.ย. 10, 08:59 น

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เราทุกคนต้องปกป้องรักษาไว้

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #223: 21 ก.ย. 10, 09:01 น

เราไม่ยอมให้ใครมาลบลู่ สถาบันเป็นอันขาด

add
ตอบโดยอ้างถึงข้อความอ้างถึง
Re : 15 ข้อความเทิดทูนพระมหากษัตริย์.
        ความคิดเห็นที่ #224: 21 ก.ย. 10, 09:02 น

.เราคนไทย ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อปกป้องสถาบัน


หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 32
ตอบ
ชื่อ:
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา


[เพิ่มเติม]
ขอความร่วมมือท่านสมาชิก และผู้ใช้บริการเว็บบอร์ด
ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ทั้งเนื้อหาและภาพของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ: พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
:  
ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้