Sanook.commenu

ค้นหา ตรวจหวย ข่าว อีเมล์ ดูทีวีออนไลน์ ฟังเพลงออนไลน์ คลาสสิฟายด์ ริงโทน เกมส์ ดูทั้งหมด »

หน้า: 1 2  ทั้งหมด

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ประกาศวิทยาลัยเทคนิคดุสิต(ช่างก่อสร้างดุสิต)  (อ่าน 40903 ครั้ง)
Guest
76 ranong2
เรทกระทู้
« เมื่อ: 17 ก.พ. 07, 02:31 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีการศึกษา 2550
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคดุสิต จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2550 ระบบปกติและระบบทวิภาคี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.จำนวนนักเรียน นักศึกษาที่รับเข้าศึกษาต่อ

1.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขางานก่อสร้าง(รหัส111) ปกติ 80 คน
สาขางานโยธา(รหัส121) ปกติ 40 คน
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (รหัส131)ปกติ 80 คน
สาขางานสำรวจ(รหัส141) ปกติ 40 คน
สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตบแต่งภายใน(รหัส151)ปกติ 80คน

1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขางานก่อสร้าง(รหัส211)ปกติ 40 คน
- ม.6 (รหัส212) 40 คน
- ทวิภาคี (รหัส213) 40 คน
สาขางานโยธา(รหัส221) ปกติ 40 คน
- ม.6 (รหัส222) 40 คน
สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม (รหัส231)ปกติ 40 คน
- ม.6 (รหัส232) 40 คน
สาขางานสำรวจ(รหัส241) ปกติ 40 คน
- ม.6 (รหัส242) 40 คน
สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตบแต่งภายใน(รหัส251)ปกติ 40คน
- ม.6 (รหัส252) 40 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคดุสิต จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี
2.1.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 , ม.ศ.3) หรือเทียบเท่า
2.1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย
2.1.3 มีร่างกายแข็งแรง และเหมาะสมสำหรับเรียนวิชาชีพนั้น ๆ
2.1.4 มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.5 มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
2.2.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ม.6 หรือ เทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2.2.2 มีความประพฤติเรียบร้อย
2.2.3 มีร่างกายแข็งแรง และเหมาะสมสำหรับเรียนวิชาชีพนั้น ๆ
2.2.4 มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.2.5 มีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. ระบบการศึกษา
3.1 ระบบปกติ คือการจัดการเรียนการสอนภาคปกติ
3.2 ระบบทวิภาคี คือการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ปวส. เป็นรูปแบบการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ โดยผู้เรียนจะได้เข้าฝึกปฏิบัติการทำงานจริงที่สถานประกอบการและเรียนทฤษฎีที่สถานศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปี ของหลักสูตร ปวส.

4. กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร และรับสมัคร
จำหน่ายใบสมัคร
ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2550 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
รับสมัคร
ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2550 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

5. การสมัครเข้าศึกษาต่อ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อซื้อใบสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต แล้วดำเนินการดังต่อไปนี้
5.1 กรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ตามกำหนดในข้อ 5.3.1 ลงในใบสมัครให้เรียบร้อย
5.2 เลือกสาขาวิชาที่สมัครได้เพียงสาขาเดียว
5.3 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ตามวันเวลาที่กำหนด โดยแต่งกาย เครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ (สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้ศึกษาอยู่ในปัจจุบัน) พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการรับสมัคร ดังนี้
5.3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนจำนวน 2 รูป (เขียนชื่อ – สกุลตัวบรรจงไว้หลังรูป)
5.3.2 ชำระเงินค่าสมัคร เฉพาะสมัครในระดับ ปวส. จำนวน 100 บาท
5.3.3 รับใบเสร็จรับเงิน (เฉพาะสมัครในระดับ ปวส.) และบัตรประจำตัวผู้สมัคร

6. กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยสาขาวิชาชีพ
ให้ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยสาขาวิชาชีพในวันที่ 9 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต โดยจะเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ตามสาขาที่ต้องการเรียนและสอดคล้องกับความถนัดและความสนใจ โดยวิทยาลัย จะให้คำแนะนำ

7. ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
วันที่ 12 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
8. การรายงานตัวและรับเอกสาร
วันที่ 12 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
9. การรายงานตัวและลงทะเบียน
ระดับ ปวช. วันที่ 17 มีนาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
ระดับ ปวส. วันที่ 17 มีนาคม 2550 เวลา 13.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
สถานที่รับสมัคร 76 ซอยระนอง 2 เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 02 – 241- 1317
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
รถประจำทางที่ ผ่าน สาย 5 , 9, 50, 52, 70, 90, 117, 125 ปอ.23

สถาบันช่างก่อสร้างแห่งสุดท้ายในประเทศไทยที่เปิดสอนระดับ ปวช และ ปวส
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

http://www.dstc.ac.th
http://www.76ranong2.org
http://ranong2.pantown.com
หรือสอบถามได้ที่เบอร์ 02-241-0099

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
นู๋รันสามเสนคะ
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 ม.ค. 09, 15:44 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
คิดถึงแฟร้งค์ กสด.มาก แอบปลื้มมานานแล้ว อยากคุยด้วยอีกครั้ง *ii*
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ก่อสร้าง
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 ม.ค. 09, 21:42 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อยากเรียน โรงเรียน ที่มีแต่ก่อสร้าง

ผมเรียน ช่างก่อสร้าง เทคนิค นครปฐม เบื่อ พวกช่างกล

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เด็กน้อย
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 ก.พ. 09, 16:07 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

นี่เข้าเวบไม่ได้อะคับ ทำไงช่วยบอกที

จะไปสมัคเรียน คับ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ช่างก่อสร้าง
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 มี.ค. 09, 11:14 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คิดถึงพี่ๆๆน้องๆๆทุกคน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ช่างก่อสร้าง
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 มี.ค. 09, 11:18 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
คิดถึงเพื่อนๆๆ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ช่างมีน
เรทกระทู้
« ตอบ #6 เมื่อ: 1 เม.ย. 09, 10:22 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อยากรู้ว่าอยู่มีนบุรี
นั่งรถสายอะไรไปมั่งค่ะ
ถึงจะได้ไปเทคนิคดุสิด
ช่วยบอกหน่อยนะค่ะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
กสด
เรทกระทู้
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 เม.ย. 09, 04:37 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ขอไห้พี่น้องชาว กสด มีเเต่ความสุข
24มิ.ย.อย่าลืมกันนะคับ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
คณะ ปฏิวัติ
เรทกระทู้
« ตอบ #8 เมื่อ: 30 เม.ย. 09, 14:21 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

*,* ผมก็นั่งรถไกลนะคับผมอยู่ แถว ลำลูกกา ต้อง นั่ง รถไฟ ไปเรียน>> กสด
เพราะ อยากเรียนมานาน แล้ว ผมก็มาบอกแค่ นี้ แระ คับก ส ด จงเจริญ


คณะ ปฏิวัติ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
หก
เรทกระทู้
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 ก.ค. 09, 20:10 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
นิคทุม
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ไหวหรอน้อง
เรทกระทู้
« ตอบ #10 เมื่อ: 19 ส.ค. 09, 14:10 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

จะเรียน กสด กัน เนีย รับ ระบบ ไหวหรอ

พี่ ผ่านมาเยอะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ดอน
เรทกระทู้
« ตอบ #11 เมื่อ: 2 ก.ย. 09, 09:26 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เราว่าดอนนะน่าเรียนเราอยู่นครสวรรค์เราอยากเรียนแต่เพื่อนเรามีนโปทั้งนั้นเลย
ว่าที่นักรบอากาศยาน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เราหกจกเล่น
เรทกระทู้
« ตอบ #12 เมื่อ: 3 ก.ย. 09, 18:47 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เรา รัก กสด มาก เลย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
sakarin
เรทกระทู้
« ตอบ #13 เมื่อ: 10 ก.ย. 09, 22:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เข้าบ้านไม่ได้ พี่น้อง ท่านใด พอรู้ ช่วยที kowsakul27*** ช่
วยทีนะ แดง49

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 ก.ย. 09, 10:40 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ผมอยากเข้าที่วิทยาลัยเทคนิคดุสิตจังเลย อยากทราบว่าทำอย้างไรถึงจะได้เข้าศึกษาต่อในระดับปวส.

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
อิ๊งค์
เรทกระทู้
« ตอบ #15 เมื่อ: 4 ต.ค. 09, 14:23 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เราก้ออยากเข้านะ...
แต่เห็นว่าเทคนิคดุสิตมันโหด...อ่ะ
แร้วทิเทคนิคดุสิตมีผู้หญิงเรียนกันมั่งมั้ยอ่ะ...

อยากรุอ่าค่ะ...เผื่อจะเข้า

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
น้องออย
เรทกระทู้
« ตอบ #16 เมื่อ: 9 ต.ค. 09, 09:30 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

แล้วไม่ทราบว่าต้องสอบเข้าไหม๊ค้ะ


ปีหน้าจะเข้า

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
น้องออย
เรทกระทู้
« ตอบ #17 เมื่อ: 9 ต.ค. 09, 17:58 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เรียนที่ไหนไม่สำคัญหรอกค่ะ ถ้าเรารู้จักควบคุมตัวเอง หรือเลือกคบเพื่อน*


อันนี้มันอยู่ที่ตัวเรา ถ้าเราไม่ตามเพื่อนซะอย่าง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
น้องออย
เรทกระทู้
« ตอบ #18 เมื่อ: 12 ต.ค. 09, 11:21 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

http://www.scc.ac.th/student_web/2_47/project007/Project11.htm


เว็บนี้เข้าไปดุ เทคนิคดุสิตได้ค่ะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
นพอนันทร์
เรทกระทู้
« ตอบ #19 เมื่อ: 20 พ.ย. 09, 12:04 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*005q*050 ผมจะไปสมัครเรียน กสด. นั่งรถสายอะไรไป กี่ต่อ ถ้ามาจากบางบัวทอง

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
สุริยะ
เรทกระทู้
« ตอบ #20 เมื่อ: 13 ธ.ค. 09, 11:57 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คิดถึงโรงเรียนเพื่อนอาจารย์

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ลอดลายมักร
เรทกระทู้
« ตอบ #21 เมื่อ: 29 ธ.ค. 09, 11:55 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

หวัดดี เพื่อนๆชาว กสด ผมอยากแนะนำน้องที่จะเข้ามาเรียน อยากให้เข้าศึกษา สาขาโยธาจะดีกว่าเพราะปัจจุบันโยธาจะเปิดโอกาศในการสมัครงานมากกว่าช่างก่อสร้าง แต่ก็อยู่น้องๆจะเลือกนะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ตัวเล็กเด็กป.ว./ปทุมธานี
เรทกระทู้
« ตอบ #22 เมื่อ: 25 ม.ค. 10, 10:41 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
q*00งัยจ๊ะกสด q*012q*012
เราก้อมะมีอารัยมากอ่ะนะเเค่อยากเข้าสาขาสถาปัตยกรรมของ
โรงเรียนพวกเธอๆอ่ะนะ q*022เเต่ต้องเรียนควบคู่กับก่อสร้างอ๊ะป่าว q*031q*031
อยากรุจางเยยถ้าเรียนก็Dอ่ะดิอยากเข้าเหมียนกาน
q*013q*013ถ้าเข้าดั้ยก้อฝากเนื้อฝากตัวเเละ q*057ไว้ด้วยนะคระ q*013q*054q*054
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
โฮ๊ะๆๆ
เรทกระทู้
« ตอบ #23 เมื่อ: 5 ก.พ. 10, 22:32 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คุณโพสที่ 19

คือจะสื่ออะไรอ่ะ
ว่า นร.ไม่เท่าไหร่แต่ขอร้องอย่ายุ้งกับอาจารย์ได้ปะหล่ะ
(ขอร้องเหอะๆ)
เดียวคนอื่นเค้าจะว่าเอาว่าที่บ้านไม่สั่งสอน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ข.ส. ขี้ตีน
เรทกระทู้
« ตอบ #24 เมื่อ: 19 ก.พ. 10, 12:05 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

โรง เรียน ก่อ เจ๋ง วะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
นิคทุม
เรทกระทู้
« ตอบ #25 เมื่อ: 21 ก.พ. 10, 11:49 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อยากเข้าเรียน ก.ส.ดจัง ยังจะทันใหมคับ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
น้องสาวเดกก่อ
เรทกระทู้
« ตอบ #26 เมื่อ: 17 มี.ค. 10, 13:38 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อยากเรียนมั่งจัง กลัวพี่ไม่ให้เรียน
อยากเรียนโคตรๆ อ่ะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
.........
เรทกระทู้
« ตอบ #27 เมื่อ: 22 มี.ค. 10, 22:26 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ใครอยากสอบถามเรื่องเรียนฝากเมล์ ไว้นะเเล้วจะติดต่อไป

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
อนาคตก่อสร้าง
เรทกระทู้
« ตอบ #28 เมื่อ: 3 เม.ย. 10, 17:16 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

หัวเกรียน ปากดี นี่แหละ ขสทบ.

เค้ามองคุณเป็นแค่เศษฝุ่นเท่านั้นแหละ

คุณหัวเขียว

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ก่อสร้างด้วยใจ
เรทกระทู้
« ตอบ #29 เมื่อ: 8 เม.ย. 10, 19:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ผมไปซื้อใบสมัครมาแล้วอะครับเนี้ยต้องรอรอบ2อะครับแล้วที่รับน้องหนักหรอครับเห็นตอนแรกบอกว่าไม่มีรับหนักแบบอั้งยี้
แล้วยังงี้จะเชื่อใครล่ะครับรุ่นพี่อยู่ที่ไหนอะครับตอบทีครับด้วยความเคารพครับ
อยากเรียนช่างโยธาครับนี้เมลผมนะ
civilasia***

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ก.ส.ดวาที่รุ่น55
เรทกระทู้
« ตอบ #30 เมื่อ: 25 เม.ย. 10, 13:03 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
เราก้ออยากเข้านะ...
แต่เห็นว่าเทคนิคดุสิตมันโหด...อ่ะ
แร้วทิเทคนิคดุสิตมีผู้หญิงเรียนกันมั่งมั้ยอ่ะ...

อยากรุอ่าค่ะ...เผื่อจะเข้า
[/quoมีผู้หญิงเยอะมัก

ก่อสร้าง4-5คน q*018q*018
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
รุ่น55
เรทกระทู้
« ตอบ #31 เมื่อ: 1 พ.ค. 10, 12:58 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เด็กไหมโยธาค่ะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
พี่น้องคับ*
เรทกระทู้
« ตอบ #32 เมื่อ: 4 พ.ค. 10, 22:19 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ประกาศ!!เด็กที่อยู่บ้านสายมีนอ๊ะ
หั้ยมานั่งรถสาย 27 เเร้วมานั่งต่อที่เดอะมอลล์ หรือจัตุจักรก้อดั้ย
อาจจะต่อสาย 9 ลงหน้า รร.
หั้ยต่อสาย 44 เเร้วพวกน้องพี่จะรู้ว่า.


เเร้วเเต่ความสะดวกน้องคับ.

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ช่างกล ขส.ทบ.
เรทกระทู้
« ตอบ #33 เมื่อ: 27 พ.ค. 10, 01:21 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เสี่ยวทั้งโรงเรียนอ่ะ

ไอสัส

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
เพรช
เรทกระทู้
« ตอบ #34 เมื่อ: 27 พ.ค. 10, 17:56 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อยากรู้อ่า ๆ ว่าพี่ๆ ปี 2 อะคั๊บ ๆ


เค้ารับน้องยังไง หรอ ครับ ผมจะเรียนเเต่กลัวหนักจนรับไม่ไหวอะคั๊บ

พี่ ๆปี 2 ช่วยรบกวนบอกผมด้วยนะครับ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
สุภาพชน
เรทกระทู้
« ตอบ #35 เมื่อ: 30 ก.ค. 10, 03:27 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สำหรับคนที่อยากเรียนนะครับฟังไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ
เท่าที่รู้ก่อสร้างดุสิต(ก.ส.ด)มีดีอะไรบ้าง (ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ)
1.เป็นสถาบันสอนให้รู้จักความอดทนมีวินัย อาจารย์รักศิษย์ ศิษย์รักอาจารย์
2.เคารพองค์พระวิษณุด้วยจิตใจ(ไม่นำมาอ้างและทำให้เสื่อมเสีย)
3.รุ่นพี่สอนให้เคารพพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นสิ่งแรก
4.รักเพื่อนพี่น้อง
5.รับน้องอือ....... อธิบายไม่ถูกแต่ไม่ใช่การทำร้ายน้อง-กระทืบมั่วสั่วแบบในข่าวการรับน้องตามสถาบันอื่นแน่นอน
ที่นี้ส่วนใหญ่เน้นความสามัคคีเป็นส่วนใหญ่ถ้าคิดจะเข้าก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องรับน้องครับเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องรองเรื่องหลักคือการอบรมสั่งสอน
ของสถาบัน
6.สอนให้รู้จักความเป็นผู้ใหญ่-ดูแลกันและกันเมื่อมีภัย
7.รุ่นพี่ไม่เคยสอนน้องให้ไปตีหรือหาเรื่องกับใครเลยรุ่นพี่อยากให้ไปเรียนแล้วกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคน(ไม่หาเรื่องใครถ้าใครไม่หาเรื่อง)
8.มีความสุขุมใจเย็นต่อการโพสข้อความทางอินเตอเน็ต
9.ไม่พ้นสีตามสถานที่ต่างๆ ที่เห็นตามปัจจุบัน ถ้ามีจะน้อยมาก (ส่วนใหญ่ไม่ใช้นักศึกษาในโรงเรียนพ้น)
10.มีอีกเยอะแต่ผมเอาที่พอรู้ครับ เข้าไปไม่ใช่แค่อยากเท่แต่ต้องชอบวิชาชีพที่เรียนด้วยถึงจะจบได้

** สถาบันเปรียบเป็นเบ้าหลอม ส่วนตัวบุคคลเหมือนวัตถุดิบที่นำไปหลอมอาจมีดีไม่ดีปะปนอยู่ที่สถาบันครับ **noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
สุภาพชน52
เรทกระทู้
« ตอบ #36 เมื่อ: 30 ก.ค. 10, 03:30 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สำหรับคนที่อยากเรียนนะครับฟังไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ
เท่าที่รู้ก่อสร้างดุสิต(ก.ส.ด)มีดีอะไรบ้าง (ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ)
1.เป็นสถาบันสอนให้รู้จักความอดทนมีวินัย อาจารย์รักศิษย์ ศิษย์รักอาจารย์
2.เคารพองค์พระวิษณุด้วยจิตใจ(ไม่นำมาอ้างและทำให้เสื่อมเสีย)
3.รุ่นพี่สอนให้เคารพพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นสิ่งแรก
4.รักเพื่อนพี่น้อง
5.รับน้องอือ....... อธิบายไม่ถูกแต่ไม่ใช่การทำร้ายน้อง-กระทืบมั่วสั่วแบบในข่าวการรับน้องตามสถาบันอื่นแน่นอน
ที่นี้ส่วนใหญ่เน้นความสามัคคีเป็นส่วนใหญ่ถ้าคิดจะเข้าก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องรับน้องครับเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องรองเรื่องหลักคือการอบรมสั่งสอน
ของสถาบัน
6.สอนให้รู้จักความเป็นผู้ใหญ่-ดูแลกันและกันเมื่อมีภัย
7.รุ่นพี่ไม่เคยสอนน้องให้ไปตีหรือหาเรื่องกับใครเลยรุ่นพี่อยากให้ไปเรียนแล้วกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคน(ไม่หาเรื่องใครถ้าใครไม่หาเรื่อง)
8.มีความสุขุมใจเย็นต่อการโพสข้อความทางอินเตอเน็ต
9.ไม่พ้นสีตามสถานที่ต่างๆ ที่เห็นตามปัจจุบัน ถ้ามีจะน้อยมาก (ส่วนใหญ่ไม่ใช้นักศึกษาในโรงเรียนพ้น)
10.มีอีกเยอะแต่ผมเอาที่พอรู้ครับ เข้าไปไม่ใช่แค่อยากเท่แต่ต้องชอบวิชาชีพที่เรียนด้วยถึงจะจบได้

** สถาบันเปรียบเป็นเบ้าหลอม ส่วนตัวบุคคลเหมือนวัตถุดิบที่นำไปหลอมอาจมีดีไม่ดีปะปนอยู่ที่สถาบันครับ **

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
สุภาพชน52
เรทกระทู้
« ตอบ #37 เมื่อ: 30 ก.ค. 10, 03:32 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

สำหรับคนที่อยากเรียนนะครับฟังไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ
เท่าที่รู้ก่อสร้างดุสิต(ก.ส.ด)มีดีอะไรบ้าง (ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ)
1.เป็นสถาบันสอนให้รู้จักความอดทนมีวินัย อาจารย์รักศิษย์ ศิษย์รักอาจารย์
2.เคารพองค์พระวิษณุด้วยจิตใจ(ไม่นำมาอ้างและทำให้เสื่อมเสีย)
3.รุ่นพี่สอนให้เคารพพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นสิ่งแรก
4.รักเพื่อนพี่น้อง
5.รับน้องอือ....... อธิบายไม่ถูกแต่ไม่ใช่การทำร้ายน้อง-กระทืบมั่วสั่วแบบในข่าวการรับน้องตามสถาบันอื่นแน่นอน
ที่นี้ส่วนใหญ่เน้นความสามัคคีเป็นส่วนใหญ่ถ้าคิดจะเข้าก็ไม่ต้องคิดถึงเรื่องรับน้องครับเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องรองเรื่องหลักคือการอบรมสั่งสอน
ของสถาบัน
6.สอนให้รู้จักความเป็นผู้ใหญ่-ดูแลกันและกันเมื่อมีภัย
7.รุ่นพี่ไม่เคยสอนน้องให้ไปตีหรือหาเรื่องกับใครเลยรุ่นพี่อยากให้ไปเรียนแล้วกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคน(ไม่หาเรื่องใครถ้าใครไม่หาเรื่อง)
8.มีความสุขุมใจเย็นต่อการโพสข้อความทางอินเตอเน็ต
9.ไม่พ้นสีตามสถานที่ต่างๆ ที่เห็นตามปัจจุบัน ถ้ามีจะน้อยมาก (ส่วนใหญ่ไม่ใช้นักศึกษาในโรงเรียนพ้น)
10.มีอีกเยอะแต่ผมเอาที่พอรู้ครับ เข้าไปไม่ใช่แค่อยากเท่แต่ต้องชอบวิชาชีพที่เรียนด้วยถึงจะจบได้

** สถาบันเปรียบเป็นเบ้าหลอม ส่วนตัวบุคคลเหมือนวัตถุดิบที่นำไปหลอมอาจมีดีไม่ดีปะปนอยู่ที่สถาบันครับ **

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
ไร้นามค่ะ
เรทกระทู้
« ตอบ #38 เมื่อ: 9 ส.ค. 10, 23:32 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อยากเข้า ปวส.ก่อสร้างจัง

อยากเรียนถาปัตค่ะ

ความใฝ่ฝันอยากเข้า กสด.ค่ะ

เปนกำลังใจให้ด้วยนะค่ะ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
blue zone
เรทกระทู้
« ตอบ #39 เมื่อ: 17 ต.ค. 10, 19:44 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ลอกได้ น่ะพ่อหนุ่ม q*004

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
Blue Yellow Red Zone
เรทกระทู้
« ตอบ #40 เมื่อ: 21 พ.ย. 10, 10:54 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ก.ส.ด.มีเรียนรด.ป่ะพี่

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
.............
เรทกระทู้
« ตอบ #41 เมื่อ: 24 พ.ย. 10, 17:41 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อยากเข้ากสด.จัง

ก่อสร้างดุสิตคือความฝัน ช่างสำรวจคืออนาคต

ขอให้สอบเข้าได้ด้วยเทอญ...................

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
โพลีเทคนิคกรุงเทพ
เรทกระทู้
« ตอบ #42 เมื่อ: 22 ธ.ค. 10, 23:23 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ว่างัย ครับ คุน ดุเสี่ยว

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
โพลีเทคนิคกรุงเทพ
เรทกระทู้
« ตอบ #43 เมื่อ: 22 ธ.ค. 10, 23:24 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ว่างัย ดุเสี่ยว

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Guest
โฟล์ก
เรทกระทู้
« ตอบ #44 เมื่อ: 16 ก.พ. 11, 19:27 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ผมจะเรียนที่กสดเหมือนกันครับ ปวส 1 แต่แก่แล้วอ่ะ ยังไงก็จะเป็นเพื่อนกันนะ เจอกันเทอม 1 ปี 54 นะ q*013

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1 2  ทั้งหมด

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม
         

ทางสนุก! จะทำการตรวจสอบ
และขออนุญาตไม่แสดงข้อความ
ที่ไม่เหมาะสม ข้อความที่
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมถึงข้อความที่
เข้าข่ายหลอกลวง การเผยแพร่
ภาพลามกอนาจาร หรือข้อความ
ใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นได้รับความ
เสียหาย บนกระทู้นี้