หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: นิเทศ มธก. ร่วมกับ มูลนิธิทรัพย์ปัญญา จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดเรียงความ  (อ่าน 32 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 27 มี.ค. 23, 21:38 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ) วมกับมูลนิธิทรัพย์ปัญญา จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ชนะการประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนดีของฉัน” ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้ โครงการ “คนดีของฉัน” โดยมีนายณัฐภัทร สุขแดง ประธานกรรมการมูลนิธิทรัพย์ปัญญา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณหนึ่งหทัย สุขแดง, คุณวิจิตร แตงน้อย, คุณจักกฤษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา และ พลอากาศเอก เอกรัฐ ษรานุรักษ์ คณะกรรมการ และที่ปรึกษามูลนิธิฯ และมีผู้บริหารของคณะนิเทศศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พนม วรรณศิริ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์ตริฉัตร ชื่นศิลป์ หัวหน้าสาขานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ อาจารย์กฤติญา กวีจารุกรณ์ ผอ.สถานีโทรทัศน์ BTU Channel พร้อมทั้งคณาจารย์ ครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยความประทับใจ ซึ่งภายในงานผู้ได้รับรางวัลก็ได้มีโอกาสเปิดใจพูดคุยกับพิธีกรบนเวทีถึงแรงบันดาลใจในการส่งเรียงความเข้าประกวด ซึ่งการตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลนั้น ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินการประกวดเรียงความดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม๒๕๖๖ได้มีผู้ชนะการประกวดจำนวน ๙ ท่าน ซึ่งรางวัลต่างๆ แบ่งประเภท ได้แก่ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยระบุรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท (จำนวน ๔ รางวัล) รางวัลอันดับที่ ๒ มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท (จำนวน ๔ รางวัล) และรางวัลพิเศษ ประเภทประชาชนทั่วไป “เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคคลทำความดี” มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท (จำนวน ๑ รางวัล) รวมมูลค่าทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท โดยมีผู้เข้ารับรางวัลประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภทประถมศึกษา จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศที่ ๑
เด็กหญิงพิมพ์ภัสกร วัฒนกุลวิวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) จังหวัดสุพรรณบุรี
รางวัลอันดับที่ ๒
เด็กชายนาวี จันทร์ทอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลยะรัง สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒

ประเภทมัธยมศึกษา จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศที่ ๑ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส รอดจำปา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
รางวัลอันดับที่ ๒ นางสาวภัทรฑิราภรณ์ แป้นแก้ว นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕ โรงเรียนสุรวิทยาคารจังหวัดสุรินทร์

ประเภทอุดมศึกษา มี ๒ รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศที่ ๑ นางสาวชนม์พศิน แก้วปราง นิสิตระดับชั้นปีที่ ๓ คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
รางวัลอันดับที่ ๒ นายภูริณัฏฐ์ ก่อแก้ว นิสิตระดับชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประเภทประชาชนทั่วไป มี ๓ รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศที่ ๑ นายเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง กรุงเทพมหานคร
รางวัลอันดับที่ ๒ นายธิรพงษ์ คงด้วง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รางวัลพิเศษ “เป็นกำลังใจให้บุคคคลทำความดี” ได้แก่ นางสาวพิมลนาฏ ไพบูลย์ จังหวัดระยอง

ซึ่งมีผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลได้ด้วยตนเองมีจำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศที่ ๑ นายเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง ประเภทประชาชนทั่วไป ติดภารกิจด่วนโดยให้น้องชายมาเป็นตัวแทนรับมอบ และรางวัลพิเศษ นางสาวพิมลนาฏ ไพบูลย์ มีภารกิจดูแลคุณยายซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง จึงขอให้อาจารย์กฤติญา กวีจารุกรณ์ คณะกรรมการจัดงานฯ รับมอบแทน

ทั้งนี้ นายณัฐภัทร สุขแดง ประธานมูลนิธิทรัพย์ปัญญา กล่าวว่า "โครงการประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนดีของฉัน” ประจำปี ๒๕๖๖ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ คือ การส่งเสริมการศึกษาและการวิจัย ส่งเสริมเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ และเป็นการกระตุ้นเตือนให้เชิดชูคนดีในสังคม ให้เกิดความภาคภูมิใจ ขณะเดียวกันมูลนิธิฯ ก็ต้องการรณรงค์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ถูกต้อง ในการยกย่องเชิดชูคนดี ยึดมั่นในการทำความดี ซื่อสัตย์สุจริต เป็นคนดีในสังคมต่อไป ต้องขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่สนับสนุนให้คณะนิเทศศาสตร์ เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประกวดครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และทางมูลนิธิทรัพย์ปัญญา จะนำเรียงความที่ได้รับรางวัลทั้งหมดตีพิมพ์ในวารสารของมูลนิธิทรัพย์ปัญญาต่อไปและจะมอบวารสารให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยครับ"

อาจารย์กฤติญา กวีจารุกรณ์ ผอ.สถานีโทรทัศน์ BTU Channel เลขาฯ โครงการ “คนดีของฉัน” และกรรมการตัดสิน ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “โครงการฯ นี้ ถึงแม้จะมีระยะเวลาการให้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่นานคือประมาณเดือนครึ่ง มูลค่าเงินรางวัลก็เกณฑ์ปกติไม่ได้สูงนัก แต่ก็มีผู้สนใจส่งเข้าประกวดมากเกือบ 300 ผลงาน ก็หมายถึงว่า เงินรางวัลไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญ แต่หัวข้อ “คนดีของฉัน” ได้สร้างแรงบันดาลใจที่ให้ผู้เข้าประกวดอยากจะเล่าถึงใครสักคนที่เขาประทับใจและต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ว่าบุคคลเหล่านี้คือ คนดีของฉัน ดิฉันรู้สึกประทับใจ และขอชื่นชมผู้ที่ส่งเรียงความเข้าประกวดทุกท่านที่มีความตระหนักในเรื่องของการเชิดชูคนดีในสังคมให้เป็นสังคมแห่งการทำความดีที่ต่อเนื่องและควรยกย่องบุคคลที่ทำความดีให้ทราบโดยทั่วกัน เป็นค่านิยมที่น่ายกย่อง และขอขอบคุณมูลนิธิทรัพย์ปัญญาและคณะนิเทศศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ที่ได้ให้การสนับสนุนการประกวดเรียงความครั้งนี้ค่ะ”

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มี.ค. 23, 21:53 น โดย newsman2514 » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม