หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: “ทรู” โชว์สกิลคนออทิสติก เข้าสังคม มีอาชีพ สร้างรายได้  (อ่าน 13 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 19 ก.ค. 22, 14:08 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

จากข้อมูลของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิติคนพิการระบุว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคออทิสติก (Autistic Disorder) กว่า 300,000 คน หรือทุก ๆ 1,000 คน พบผู้ป่วยโรคออทิสติก 6 คน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากกว่ากลุ่มผู้พิการอื่น ๆ นอกจากนี้ มีผู้ป่วยโรคออทิสติกเพียง 10% หรือประมาณ 30,000 คนเท่านั้นที่เข้าสู่ระบบการศึกษา อีกทั้งมีเด็กที่ป่วยโรคออทิสติกไม่ถึง 200 คน ที่มีงานทำหรือมีรายได้เลี้ยงดูตนเอง นั่นหมายถึงว่า ผู้ที่เป็นโรคออทิสติกในจำนวนที่เหลือน่าจะมีโอกาสได้รับโอกาสในการเข้าถึงการฝึกอบรมอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติได้

การสร้างโอกาสให้กับผู้ป่วยออทิสติกจึงเกิดขึ้นจากกลุ่มทรู ในฐานะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยออทิสติกจากเดิมที่เปราะบาง กลับคืนแข็งแรง และใช้ชีวิตในสังคมได้

โดย “ศุภชัย เจียรวนนท์” ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลผู้เปราะบางทางสังคม สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ที่กลุ่มทรูยึดเป็นเป้าหมายในการทำธุรกิจให้อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ตามปรัชญา 3 ประโยชน์ ได้แก่ ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร

“กว่า 8 ปีที่เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น ได้สนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทย ในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนพิเศษด้านต่าง ๆ ให้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคนปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดี และที่สำคัญ พวกเขาเหล่านั้นยังสามารถสร้างคุณค่าให้สังคมไทยได้”

“ศุภชัย” กล่าวถึงกรอบการดำเนินงานของกลุ่มทรู และมูลนิธิออทิสติกไทยครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ 1) พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรม Autistic Application เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคคลออทิสติก สร้างทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ทั้งด้านสติปัญญา กายภาพและเคลื่อนไหว 2) สร้างอาชีพ-รายได้

ให้กับผู้ป่วยออทิสติก โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร เพื่อจัดอบรมอาชีพด้านเทคโนโลยี, งานเกษตร, งานพิมพ์, การพิมพ์สกรีน และธุรกิจกาแฟ ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 200 คน ตั้งแต่ปี 2557 ส่วนหนึ่งได้รับการจ้างงานในสถานประกอบการ และการฝึกอบรมอาชีพในกลุ่มบริษัทธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ละปีไม่ต่ำกว่า 150 คน

3) เกิดการจ้างงานโดยเปิดโอกาสให้บุคคลออทิสติกมีอาชีพและรายได้เป็นของตัวเองตามความรู้และความสามารถ โดยกลุ่มทรูได้เริ่มจ้างงานบุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพและพัฒนาการที่ดี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 และ 35 ด้วยการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานให้แก่ชุมชนที่มูลนิธิออทิสติกไทย มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน และ 4) สร้างความตระหนักรู้ถึงความสามารถของกลุ่มบุคคลออทิสติก ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ และการประชาสัมพันธ์ และร่วมจัดกิจกรรมเพื่อดึงศักยภาพที่ซ่อนเร้นของบุคคลออทิสติกออกมาใช้ประโยชน์

ขณะที่ “ชูศักดิ์ จันทยานนท์” ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่า มูลนิธิออทิสติกไทยได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้เป้าหมายเดียวกันนั่นคือ การ

ส่งเสริมให้บุคคลออทิสติกและครอบครัวที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิให้พึ่งพาตนเองให้มากที่สุด นอกจากนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรูยังได้สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก (CP-True Autistic Thai Foundation Vocational Training Center) เพื่อต่อยอดสู่การพัฒนาทักษะอาชีพและเกิดการจ้างงานในที่สุด

ภายในศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติก ประกอบด้วย ห้องนิทรรศการ ห้องประเมินและให้คำปรึกษา ห้องฝึกทักษะสังคม ห้องเทรนนิ่งศิลปะบำบัด ห้องสาธิต True Application ห้องฝึกอาชีพงานสำนักงาน ห้องฝึกประสาทสัมผัส หรือ Sensory Room ห้องฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ ร้านกาแฟ For All Coffee และร้าน Art Story By Autisticthai

“ผลจากจัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำงานที่หลากหลาย ตั้งแต่งานสำนักงาน, คอมพิวเตอร์ ไปจนถึงอาชีพอิสระนั้น ทำให้มีบุคคลออทิสติกผ่านการอบรมจากศูนย์ดังกล่าวแล้วกว่า 700 คน เฉพาะในกลุ่มทรูมีจำนวนรวม 63 คน ซึ่งถือเป็นบุคคลออทิสติกกลุ่มแรกในไทย และบรรจุเข้าทำงานที่ True Coffee จำนวน 5 คน และอาชีพอิสระ 7 คน”

ชูศักดิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังเกิดกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมออทิสติกไทยอีก 3 กลุ่ม คือ 1) ธุรกิจเพื่อสังคมของกลุ่มออทิสติก For All Coffee ซึ่งมีบาริสต้าจำนวน 7 คน โดยปัจจุบันมี 3 สาขา คือ สาขากระทรวงแรงงาน, กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสาขาสำนักงานใหญ่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 2) ธุรกิจเพื่อสังคม Ar Story By Autisticthai เป็นกลุ่มบุคคลออทิสติกที่ผ่านการอบรมหลักสูตรงานพิมพ์ งานสกรีน รวมตัวจัดตั้งกลุ่มศิลปะ ผลิตและพัฒนางานศิลปะสู่ผลิตภัณฑ์และการจำหน่าย

3) ธุรกิจเพื่อสังคมออทิสติกไทย มีกลุ่มบุคคลออทิสติกร่วมเป็นผู้บริหาร และจัดการธุรกิจของกลุ่มในงานต่าง ๆ เช่น งานพิมพ์เอกสาร การจัดทำนามบัตร เป็นต้น ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมดังกล่าวยังส่งบุคคลออทิสติกไปฝึกงานตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ของตัวเอง และไม่เป็นภาระของครอบครัว

“โอกาส” เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่กลุ่มทรูพยายามบอกสังคมผ่านการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจรดังกล่าว การเข้าถึงโอกาสก็เสมือนได้เปิดประตูชีวิต ให้บุคคลออทิสติกอยู่ร่วมสังคมได้เหมือนคนปกติทั่วไป…
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  ทรู  ทรูคอฟฟี่  คนออทิสติก  กลุ่มเปราะบาง 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม