หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: วราวุธเตรียมขยาย พรบ.อุทยานแห่งชาติ 2562 เตรียมประกาศใช้ 8 ฉบับ อีก 4 ฉบับ  (อ่าน 32 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 5 ก.ย. 21, 18:51 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

เร่งผลักดันกฎหมายลูก 12 ฉบับ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2562 เตรียมประกาศใช้ 8 ฉบับ อีก 4 ฉบับ เตรียมเสนอเข้า ครม. ภายใต้แนวคิด เน้นรักษาพื้นที่ป่า ลดความขัดแย้ง สร้างคุณภาพชีวิต บนหลักสิทธิมนุษยชน
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองประกอบพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 12 ฉบับ เตรียมประกาศใช้ 8 ฉบับ อีก 4 ฉบับเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับ
โดยที่ประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง ประกอบ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 12 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก คือ กฎหมายลำดับรอง ที่ต้องเสนอเข้า ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่
1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
2. ร่างกฎกระทรวงการแบ่งเงินค่าบริการและค่าตอบแทนในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ ให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
3. ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภายในอุทยานแห่งชาติ
4. ร่างประกาศกระทรวง ว่าด้วยโครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติ
ส่วนที่สอง คือ กฎหมายลำดับรอง ประกอบ พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่เมื่อผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ แล้วสามารถประกาศให้มีผลบังคับใช้ได้ต่อไป จำนวน 8 ฉบับ ได้แก่
5. ร่างประกาศกระทรวงการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ในการกำหนดพื้นที่ การขยาย หรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติ
6. ร่างระเบียบกรมอุทยานฯ ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ
7. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ
8. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทน ในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
9. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการนำส่ง การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
10. ร่างประกาศฯ ว่าด้วยการกำหนดมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ
11. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการอยู่อาศัยหรือทำกินตามโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ เพื่อการดำรงชีพอย่างเป็นปกติธุระ
12. ร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการเก็บหาหรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเกิดใหม่ทดแทนได้ตามฤดูกาล ในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
กฎหมายทั้งหมดนี้ ร่างขึ้นด้วยกรอบที่คำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชน บนหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อลดความขัดแย้ง และรักษาพื้นที่ป่าไม่ให้ลดน้อยลง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกิน และให้พี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติ สามารถอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างเกื้อกูลธรรมชาติ และได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป และที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนการออกกฎหมายแต่ละฉบับได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชน คนทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ถูกต้องตามขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ทุกอย่างครับ
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบร่างนโยบายการจัดการสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ 7 ด้าน ประกอบด้วย
1) นโยบายด้านการอนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้มีชีวิต
2) นโยบายด้านการวิจัยและการดำเนินงานพันธกรณีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
3) นโยบายด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์ นันทนาการ และสุขอนามัย
4) นโยบายด้านการคุ้มครองพื้นที่และความมั่นคงของทรัพยากรธรรมชาติ
5) นโยบายด้านการคุ้มครองพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และมรดกทางวัฒนธรรม
6) นโยบายด้านการบังคับใช้กฎหมาย และ
7) นโยบายด้านการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย
ตลอดจนเห็นชอบในหลักการให้กรมอุทยานฯ ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ บริเวณวัดพระบาทภูเก้า ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูได้ขอกันพื้นที่วัดออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ
ผมต้องขอบคุณอนุกรรมการฯ ที่ได้ช่วยพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรองทั้งหมด ให้สำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบระยะเวลาที่จำกัด เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

#TopVarawut #MNRE #DNP #CTP #พรรคชาติไทยพัฒนา #คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ #อุทยานแห่งชาติ #วนอุทยาน #สวนพฤกษศาสตร์ #สวนรุกขชาติnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม